skip to Main Content
Friår

Reform liknande friår utreds av regeringen

Regeringen skruvar lite här och putsar lite där på arbetsmarknadspolitiken. I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi två aktuella bulletiner. Den första är att regeringen vill tillsätta en utredning gällande flera områden av arbetslivet, bland annat stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och heltid som norm. Ett annat förslag är ett så kallat alterneringsår, vilket en forskare vid IFAU ser som något liknande det friår som prövades 2005-2007. Bulletin nummer två berör människor med funktionsnedsättningar som kan vara handikappande i arbetslivet. Lönestöden till personer med funktionsnedsättning ska förändras och…

Läs mer...

Svårt för äldre asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden

Veckans omvärldsbevakning kokar soppa på en numera traditionell näve spik. Det handlar i första hand om svårigheter för asylinvandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, samt några av de sedvanliga recepten för att åtgärda delar av problemen. Enkla jobb, utbildning och omorganisation av Arbetsförmedlingen - lika mycket nytt som en gång från Västfronten. Det är ändå av intresse att då och då lyfta fram även det stereotypa i debatter och händelser. Skärningsytorna mellan de bristfälligt överlappande områdena arbetsmarknad och asylinvandring, samt försöken att nödtorftigt…

Läs mer...
Blåelds Verksamhetschef Lasse Reuterberg

Mörka moln över Blåelds himmel

Kombinationen av hastig avveckling av fas 3 och alldeles för få anvisningar till arbetsträning håller på att knäcka väsentliga delar av den sociala ekonomin. De uteblivna anvisningarna innebär att det uppdämda behovet av arbetsträning kommer att bli allt större. Utslagningen av sociala företag medför samtidigt att antalet goda platser för arbetsträning blir allt färre. De som i slutändan drabbas hårdast är de enskilda individerna bland de långvarigt arbetslösa. Lasse Reuterberg, Blåelds primus motor, är djupt bedrövad över den utveckling han ser inom arbetsmarknadspolitiken för de…

Läs mer...
Asylsökande

Asylvågen 2015 börjar sätta rejäla avtryck i arbetslösheten – snart kommer de försvunna sociala företagen att saknas

Nu börjar konsekvenserna på allvar märkas av det stora antalet asylsökande under 2015, också i statistiken över arbetslösa. Allt eftersom människor får sina uppehållstillstånd skrivs de in i etableringsuppdraget. Antalet där har ökat med 20.000 personer på ett år till i dagsläget 76.000, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Etableringsuppdraget är dock ingen självklar biljett till den svenska arbetsmarknaden. Ett avgörande skäl är att många av asylinvandrarna inte har vad som krävs för att få ett insteg till Sveriges i många stycken högt kvalificerade, och i…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning april/maj 2017

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt…

Läs mer...

Dysfunktionell arbetsmarknadspolitik eller försämringar av arbetsvillkor och arbetslöshetsersättning – var god välj!

För de arbetslösa som har svårt att få tag på ett jobb börjar huvudalternativen i politiken utkristallisera sig inför valet 2018. Socialdemokraterna erbjuder en arbetsmarknadspolitik som visat sig vara så undermålig att den är näst intill dysfunktionell. Trots detta är regeringens förtroende för Arbetsförmedlingen och dess högsta ledning obrutet. Några mer genomgripande förändringar av arbetsmarknadspolitiken är det inte tal om. Inte heller vad gäller villkoren på arbetsmarknaden. Moderaterna, som tillsammans med Centerpartiet för närvarande dominerar den borgerliga oppositionen, pekar i sitt förslag till alternativ vårbudget…

Läs mer...

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp. Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas. Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en…

Läs mer...
Sysselsättningspolitiken Havererar

Sysselsättningspolitiken havererar – Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen skyller på varandra

Arbetsmarknadspolitiken för de långvarigt arbetslösa håller på att gå i kvav. De främst ansvariga för haveriet, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) respektive Arbetsförmedlingen, skyller på varandra. Media på både vänster- och högerkanten har den senaste veckan riktat besk kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och den myndighet som har till uppgift att genomföra den. De faktauppgifter som presenteras är så bekymmersamma att det borde leda till självkritik och -rannsakan från både Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen. I stället väljer båda parterna att försöka glida förbi kritiken, för att…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen - En Labyrint

Arbetsförmedlingens individuella bedömningar – en labyrint där arbetsförmedlare och arbetslösa går vilse tillsammans

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har gett Arbetsförmedlingen ett nära nog omöjligt uppdrag. Uppgiften att göra meningsfulla "individuella bedömningar" för varje långtidsarbetslös, leder till en så komplicerad och tidsödande arbetsprocess att den blir destruktiv för båda parter. Arbetsförmedlare och arbetslösa riskerar att hamna i en oöverskådlig och svårnavigerad labyrint, från vilken de inte kan ta sig ut. Tidsödande och ineffektivt Procedurerna för Arbetsförmedlingens "individuella bedömningar", så som de beskrivs av Blåelds erfarne verksamhetschef Lasse Reuterberg, förefaller omständliga, tidsödande och ineffektiva: Arbetsgången för att till…

Läs mer...
Funktionsnedsättning

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet. Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben. I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen…

Läs mer...
2017 års Ekonomiska Vårproposition

Vårbudget med framtidstro möter hård kritik

Så har då regeringens vårbudget presenterats av finansminister Magdalena Andersson (S). I denna budgetbevakning bjuds läsekretsen på röster, åsikter och perspektiv kring de offentliga finanserna och samhällsutvecklingen för de kommande åren. Finansministern var som sig bör positiv till budgeten och optimistisk om framtiden. Det delvis utsagda, delvis underförstådda, budskapet var enkelt: Rösta på S även i fortsättningen, så ska ni få se på strålande tider, härliga tider och kanske ännu bättre än så. I evighet, amen. Från annat håll och andra perspektiv hörs dock låtar…

Läs mer...
S Kongress 2017

Socialdemokraterna vill satsa på offentliga jobb

Socialdemokraternas partikongress, under helgen före påskveckan, hade inte varit fullständig utan ett utspel om jobben. Det kom, så som ett brev på posten brukade göra förr i tiden. Partiledaren Stefan Löfven, tillika statsminister, talade om starka statsfinanser och såg ökande överskott framöver. Dessa föreställda resurser vill Löfven använda till investeringar och anställningar inom den offentliga sektorn. Välfärdsbehoven kommer att öka, varför "tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män" ska anställas i välfärden under den kommande mandatperioden. Bara Stefan Löfven får sitta kvar vid makten,…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök