skip to Main Content
Arbetsförmedlingens Generaldirektör Skapar Svarta Rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör skapar svarta rubriker

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har skapat negativa rubriker kring sin myndighet under sommaren som gått. I centrum för kritiken står samarbetet med konsultföretaget Gaia Leadership. Flera områden är på tapeten: upphandlingen, faktureringen, arten av de levererade tjänsterna, de bristfälliga resultaten och generaldirektörens otvungna samvaro på fritiden med ledningen i Gaia. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hävdar att Mikael Sjöberg är hennes "viktigaste generaldirektör". Om så är fallet, vore det rimligt att hon höll ett mer vakande öga på Sjöbergs handel och vandel. Men den…

Läs mer...

Svartjobben ökar – staten förlorar många miljarder varje år

Vi toppar veckans bonusbevakning med nyheten om att staten förlorar många miljarder kronor varje år, genom uteblivna skatteintäkter till följd av svartjobb. Enligt Skatteverket rör det sig om cirka 66 miljarder kronor årligen, som staten på det här viset går miste om. 66 miljarder kronor - det var vad området "utbildning och universitetsforskning" kostade staten år 2016. Ett par andra jämförelsemått: Migrationsverkets kostnader uppgick till 59 miljarder kronor 2016 och avgiften till EU var drygt 30 miljarder kronor det året. Den läsare som vill veta…

Läs mer...
Anna Kinberg Batra

Arvet efter Reinfeldt blev hopplöst svårt att hantera

Efter en ny omgång med interna misstroendeförklaringar, meddelade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra sin avgång i fredags, den 25 augusti. I denna mediebevakning har vi samlat ett halvdussin texter med relevans i sammanhanget. Ett genomgående tema i kommentarerna till hennes besked är hur lång och djup den skugga varit, som Fredrik Reinfeldts person och gärning kastat över Anna Kinberg Batras tid som partiledare. Att befria sig från den stigmatiseringen borde initialt vara en av de viktigaste uppgifterna för nästa partiledare. Det lär krävas ett fortsatt,…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning juli/augusti 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster Extratjänsterna hade en nedgång i…

Läs mer...
Inträdesjobb

Alliansen vill satsa på ny anställningsform för asylinvandrade

Sommaren har väl inte varit kortare än vanligt, men sval och på sina håll tidvis blöt. Vi på Blåeld Media hoppas att ni i läsekretsen haft en skön och vilsam ledighet, oaktat väder och vind, var och en efter sin fason och förutsättningar. Politikerveckan i Almedalen har glidit förbi, vi har fått vara med om en regeringskris, läst om terroristdåd och dödsskjutningar samt noterat att den nya verkligheten för festivalbesökande flickor tyvärr verkar ha kommit för att stanna. En grupp unga män demonstrerar för att…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3 – avstämning vid halvårsskiftet 2017

Med några veckors eftersläpning (semestertider) kommer här den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna…

Läs mer...

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden redan från 40-årsåldern

Den som närmar sig pensionsåldern har mycket små chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare, efter att ha sänt in en platsansökan. Redan efter fyllda fyrtio börjar chanserna avta och faller sedan kraftigt. Det skriver två nationalekonomer på Dagens Nyheters debattsida. Åldersdiskrimineringen frodas på den svenska arbetsmarknaden. För fem år sedan visade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) på samma förhållande, i en experimentell studie. Trots de påtagliga svårigheterna för äldre arbetslösa på arbetsmarknaden, finns det inget arbetsmarknadspolitiskt stöd riktat särskilt till denna grupp.…

Läs mer...
Arbetsförmedlingen Mot Frälsningsarmén

Frälsningsarmén vädjar till Arbetsförmedlingen

Inför midsommarhelgen bjuder vi på en omvärldsbevakning med sedvanligt fokus på arbetsmarknadspolitiken för de grupper som anses svaga på arbetsmarknaden. På köpet illustreras de politiska maktförhållandena i dagens Sverige. Vi har de senaste åren sett en förskjutning av makten till centrala statsorgan som riksdag och regering - där den egentliga makten i sin tur är samlad på ett fåtal händer - liksom till självsvåldiga myndigheter som Arbetsförmedlingen. Civilsamhället och det en gång decentraliserade kommunala självstyret underordnas därigenom i allt högre grad en centralmakt, som förefaller…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning maj/juni 2017

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt…

Läs mer...
Extratjänster Utvidgas Till Idrottsföreningar

Extratjänsterna utvidgas – igen

Veckans omvärldsbevakning börjar med nyheten om ännu en utvidgning av extratjänsterna. Idrottsföreningar, trossamfund och ideella föreningar ska, givet vissa förutsättningar, kunna få anställa långvarigt arbetslösa eller nyanlända asylinvandrare i extratjänster. De nya reglerna gäller från halvårsskiftet. På detta övergår vi till en återkommande punkt i programmet - tudelningen på den svenska arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Vi bjuder på (ännu) ett seminarium i ämnet, där det (som vanligt i sammanhanget) konstaterades att frågan är angelägen och behöver lösas med det snaraste. Seminariet gick i…

Läs mer...
Stora Sociala Företagsdagen 2017

Sommaren är kort – inte långt till Stora sociala företagsdagen

Veckans omvärldsbevakning fokuserar på arbetsintegrerande sociala företag. Vi länkar till texter om en ambitiöst satsande storstadsregion, ett seminarium i en annan del av landet och ett nyöppnat hotell som drivs som socialt företag. Dessutom slår vi en trumvirvel för en av den tidiga höstens hållpunkter. Sommaren är kort på våra breddgrader. Tre månader till Stora sociala företagsdagen är ingen lång transportsträcka, så det kan redan nu vara på sin plats att informera sig och börja planera inför det evenemanget. Vi har i rask takt klarat…

Läs mer...
Moderaternas Partiledare Anna Kinberg Batra

Moderaterna utmanar Socialdemokraterna på debatt om jobben för utrikes födda

Moderaterna vill dra igång debatter med Socialdemokraterna runt om i landet. Den centrala frågan att avhandla är hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Alliansens läckande flaggskepp säger sig vilja blåsa liv i frågan. En ambition som förefaller missriktad, då debatten sedan mer än ett år pågår för fullt utan tecken till att mattas. Det som saknas är knappast debattvilja, utan snarare politiskt ledarskap och genomtänkt beslutsfattande. Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kallar de tilltänkta debattkombatanterna för "de två regeringsbildande partierna". Vad gäller M…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök