skip to Main Content
100-klubben

100-klubben för nyanlända växer blott marginellt, men ger hyggligt resultat

100-klubben bildades för två år sedan, som en del av regeringen Löfvens krishantering i samband med asylvågen sommaren och hösten 2015. Klubben består av företag som är villiga att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år, i praktik eller subventionerade anställningar. Efter ett år, hösten 2016, bestod 100-klubben av 28 företag. Det senaste året har det dock bara tillkommit två nya företag, vilket uppmärksammas av tidningen Arbetet. Kanske någon tycker omständigheten är bekymmersam, men det finns hederliga skäl. Hösten 2015 rådde en speciell stämning…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning september/oktober 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna har fått rejält med luft…

Läs mer...

De statliga beredskapsjobben missar målgruppen

I veckans omvärldsbevakning uppmärksammar vi först och främst de statliga beredskapsjobben. De har funnits tillgängliga sedan årsskiftet och årets kvot om 500 jobb är redan fylld med råge; mer lär vara på gång innan nyårsklockorna klingar. Gott så. Allt har dock inte gått som planerat. Den primära målgruppen, de riktigt okvalificerade på arbetsmarknaden, har inte fått beredskapsjobben i den utsträckning som var tänkt från högsta ort. Istället är det människor med gymnasial och eftergymnasial utbildning som dominerar bland de som fått dessa arbeten. Socionomen och…

Läs mer...

Föreställningar om jobbskapande och forskning om fattiga företagare

I tisdagens omvärldsbevakning uppmärksammades byggboomen och de förhoppningar som knyts till att nyanlända asylinvandrare ska kunna ta plats i arbetslivet. Regeringen redovisade i somras statistik som visar att resultatet av etableringsuppdraget blivit en smula bättre, allt eftersom. 2013 hade lite mer än en fjärdedel av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Förra året, 2016, var det en tredjedel av deltagarna som tagit sig vidare till jobb eller utbildning. Även en marginell förbättring är något att glädjas åt i sammanhanget. Erfarenheterna…

Läs mer...

50.000 gästarbetare i byggboomen – tar de nyanlända också plats?

Byggbranschen går på högvarv och den inhemska arbetskraften räcker inte till. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på hur företagen hanterar problemet, genom import av arbetskraft. Byggfacken räknar med att det finns bortåt 50.000 utländska byggnadsarbetare i landet, med varierande bakgrund och kompetensprofiler. En intressant fråga är i vilken utsträckning de nyanlända kan komma med på det framdundrande byggtåget. Representanter för Teknikföretagen och TCO hoppas på att det ska finnas gott om dugligt folk att hämta från de nyanländas skara, för att reducera arbetskraftsbristen…

Läs mer...

Är den minskade ungdomsarbetslösheten främst en följd av mindre barnkullar?

I veckans bonusbevakning uppmärksammar vi regeringens så kallade 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har hävdat att 90-dagarsgarantin är en framgång. Fel, säger Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har gjort en granskning, som enligt hans förmenande visar att garantin istället är ett misslyckande. Ungdomsarbetslösheten har visserligen gått ned sedan regeringsskiftet 2014, men det har andra orsaker än socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik, säger Kupersmidt. Han pekar ut den goda globala konjunkturen som den främsta…

Läs mer...

LO och arbetsgivarna ska förhandla om utbildningsjobben

Veckans omvärldsbevakning riktas, som så ofta nu för tiden, mot försöken att hitta väl fungerande metoder för etablering och integration av nyanlända asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden. Kommer lösningen på frågan om de så kallade "enkla jobben" att bli en hybrid mellan LO:s förslag om utbildningsjobb och Teknikföretagens om etableringsanställningar? Samtal är nära förestående, parterna emellan. Man verkar nu ha avancerat från idé till snackstadiet. Hur långt steget sedan är till verkstad återstår att se. Rimaster i Östergötland ligger före i spåret I Östergötland har…

Läs mer...
Budgetpropositionen 2018 Foto Finansdepartementet

Röster om regeringens budget för 2018

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade onsdagen den 20 september regeringens budgetproposition för 2018. I den här budgetbevakningen serveras reaktioner från fack, näringsliv och ekonomer. Därtill kommentarer från de rutinerade journalisterna K-G Bergström (Expressen) och Mats Knutsson (SVT). Här ett par smakprov. K-G Bergström: Det här är en klassisk, för att inte säga nästan extrem, valbudget. Det är reformer på 40 miljarder kronor. Jag har inte upplevt något liknande. Det var inte självklart, konjunkturinstitutet ansåg att det bara fanns ett reformutrymme på 12 miljarder kronor. Men…

Läs mer...

Förenklat anställningsstöd – ingen lätt nöt att knäcka

Veckans omvärldsbevakning ägnas vår allra närmaste myndighet, det vill säga Arbetsförmedlingen. Vi inleder med en rapport från ett seminarium, arrangerat av tankesmedjan Fores, om de förenklingar av anställningsstödet som regeringen aviserat. En inspelning av seminariet finns med i bevakningen. Detta huvudinslag kompletteras med en triss i kritik mot myndigheten: det är för många kockar inblandade, det blir för dålig måluppfyllelse och lägg därtill önskemål om en förbättrad och utökad privatisering av Arbetsförmedlingens uppgifter. Det låter ungefär som vanligt. Vi får se i vad mån verksamheten…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning augusti/september 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster lyfter Har extratjänsterna till slut…

Läs mer...

Kommuner och sociala företag – samverkan eller motverkan?

Samverkan mellan kommuner och sociala företag kan fungera bra, eller mindre bra. I veckans omvärldsbevakning tar vi en titt på ett fall av det sistnämnda slaget. Veckorna efter midsommar fyrades det av en debatt i tre steg i Smålandsposten. Stefan Johansson, sekreterare i det arbetsintegrerande sociala företaget Funkibator i Växjö, inledde med en etterstänkande attack. Region Kronoberg svarade, på ett manér värdigt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg: istället för att gå i svaromål med Stefan Johansson i sakfrågorna, lämnades en rätt intetsägande redogörelse för det offentligas…

Läs mer...

Regeringen satsar på kunskapslyft i höstbudgeten

Regeringen gav i veckan en glimt inifrån den kommande höstbudgeten, vad gäller förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det blir satsningar på yrkesutbildning, upprensning bland anställningsstöden och ökade krav på nykomna asylinvandrare att göra sig anställningsbara. I övrigt i veckans bonusbevakning ett inslag om människor med dolda funktionsnedsättningar och en betraktelse över den svenska koloniala landsbygdspolitiken. Håll till godo. Utbildningssatsning och utbildningsplikt Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden, rapporterar Sveriges Television. Regeringen vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök