skip to Main Content

Årskrönika 2017 – ett arbetsmarknadspolitiskt potpurri

Året lider mot sitt slut, så det är dags för vår traditionella Årskrönika. I år kör vi rakt på sak och utan krusiduller. Några av de viktigaste händelserna inom arbetsmarknadspolitiken betas av, med kommentarer och en och annan blick mot framtiden. Det kommer att handla om extratjänster och fas 3-avveckling, etableringsuppdraget och etableringsanställningar, samt vem som sitter med den starkaste arbetsmarknadspolitiken inför valrörelsen 2018. Årskrönikan 2016 avslutades med Leonard Cohens “The Future”, där han sjunger “I have seen the future, brother: it is murder”. Tyvärr…

Läs mer...
Jörn Bäckström Blåeld Media

Fem år med Blåelds nyhetssida

Avvecklingen av fas 3 har till slut nått fram även till Blåeld Media. Vid årsskiftet upphör nyhetssidan att leverera färska texter till läsekretsen. Befintligt material kommer att ligga kvar som ett nyhetsarkiv, vilket sträcker sig tillbaka till augusti 2011 och omfattar i runda tal 540 inlägg. Vi på redaktionen kliver av från lönelistan, för att istället genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons försorg bli belastningar i arbetslöshetsstatistiken. Det är nästan en månad kvar till nyår, i skrivande stund, och jag har ytterligare några texter att skriva före…

Läs mer...
Soppa Extratjänster

Extratjänster – Ylva Johansson har kokat soppa på en spik

Sverige har en arbetsmarknadsminister som heter Ylva Johansson. (Hon är något krångligt som heter etableringsminister också, men det är så knepigt att begripa sig på så det får vi lägga åt sidan i den här sagan. Annars blir sagan svår och ond. Det här är en snäll saga. I vart fall är det tänkt så.) Ylva är en duktig arbetsmarknadsminister, i alla fall om man frågar henne själv. Och i vart fall mycket bättre än de som var precis före henne. Ylva är dessutom snäll…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning november/december 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänster i stadig tillväxt Antalet extratjänster…

Läs mer...
En Tudelad Arbetsmarknad

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva. Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen. Förhoppningen är att vi i februari ska…

Läs mer...
Extratjänster Och Fas 3 Statistik

Extratjänster och fas 3. Avstämning oktober/november 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län. Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement. Extratjänsterna har lagt i överväxeln Extratjänsterna…

Läs mer...

Etableringsanställningar på gång – men räcker det för de många utlandsfödda arbetslösa?

Det politiska och mediala intresset kring arbetsmarknaden har under de senaste åren i huvudsak fokuserats på en fråga: vikten av att få åtminstone en del av de många arbetslösa asylinvandrarna (på nyspråk: nyanlända) i arbete. I spåren av den spruckna myten om asylinvandrare som räddare av välfärdssystem och pensioner, har allt eftersom nya lösningar efterfrågats och tidigare otänkbara förslag presenterats. Nu förefaller ett av dessa förslag - etableringsanställningar - ha fått fäste i myllan. Hur det kommer att gro, växa och med tiden bära frukt,…

Läs mer...

En handfull mörker

I anslutning till Sveriges Televisions aktuella dokumentär Tvärvändningen, ägnas veckans omvärldsbevakning åt en del av konsekvenserna av de senaste decenniernas asylinvandring. Det har under flera år funnits seriösa kritiska röster, som ifrågasatt hur våra politiker och myndigheter hanterat de olika problemkomplex som successivt vuxit sig starka: arbetslöshet och till den kopplat bidragsberoende och utanförskap; social oro och kriminalitet; en från det svenska samhällets normer avvikande kvinnosyn, som satt spår vad gäller trygghet och trivsel i det offentliga rummet. En del av kritiken har gällt asylinvandringen…

Läs mer...

Från kulturarv till identitetspolitik – kulturpolitik som maktens redskap

Vi står inför Allhelgonahelgen. En tillbakablickandets tid, i vart fall för oss lite äldre medborgare. Då passar det bra att låta veckans omvärldsbevakning göra detsamma - blicka tillbaka. Vi lämnar för en stund arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, nyanlända och långvarigt beklämda, för att i stället ägna oss åt kulturarv och kulturpolitik. Axess Magasin har kommit ut med ett temanummer om kulturarvet, med den dystra rubriken Kampen mot kulturarvet. Som förstås av rubriken hittar vi där en uppsättning bekymrade texter. Bland dem några som ser kulturarvets historiska…

Läs mer...

Medborgarlön – pengar för ingenting?

Timbros webbtidning Smedjan har under sommaren och hösten låtit publicera ett halvdussin essäer om basinkomst, eller medborgarlön som företeelsen också benämns, skrivna av författare med olika bakgrunder inom forskning, politik och media. Veckans bonusbevakning länkar till två av dessa essäer. Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att skillnaden mellan välfärdsstatens försörjningssystem och basinkomst i praktiken inte behöver vara så stor eller svår för samhället att hantera. Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker för Liberalerna, menar å sin sida att medborgarlönen, "pengar för ingenting", hägrar som fördelningens kommunistiska slutstation. Den är,…

Läs mer...

Introduktionsjobben ger inte rätt till a-kassa

Veckans omvärldsbevakning inleds med beskedet att de av regeringen föreslagna introduktionsjobben inte kommer att kvalificera för a-kassa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson motiverar med att inget av de fem anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter har varit a-kassegrundande. Axfood, ett av de företag som var med från start i 100-klubben, startar ett lärlingsprogram för nyanlända asylinvandrare. Företaget flaggar för att möjligheterna till jobb efter avslutat lärlingsprogram kommer att vara goda. Människor med i arbetslivet handikappande funktionsnedsättningar är en av de grupper som kommit i skymundan av de…

Läs mer...

Företagens villkor och verklighet

I veckans bonusbevakning flyttar vi för ett ögonblick uppmärksamheten från arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, till näringslivet och dess villkor. Tillväxtverket har kommit med årets upplaga av undersökningen "Företagens villkor och verklighet". Framtidstron är stark och många företag vill växa, men det är ofta knepigt att hitta personal med rätt kompetens. Årets tillväxtkommun hittar vi i Småland. Ledtråd: ett globalt företag, grundat av Ingvar Kamprad, hade sitt första varuhus här. Den amerikanska tidningen The Atlantic har uppmärksammat den svenska entreprenörsandan och det goda företagsklimatet. Vi länkar till…

Läs mer...
Back To Top
×Close search
Sök