skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning November/december 2017

Extratjänster och fas 3. Avstämning november/december 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänster i stadig tillväxt

Antalet extratjänster ökade med nästan precis 1.400 under november. I månadsskiftet november/december hade totalen krupit över 9.000, med lätt darr på ribban.

Extratjänsternas numerär har mer än fördubblats sedan halvårsskiftet. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har fått en efterlängtad utdelning av sitt idoga arbete med att göra extratjänsterna mer attraktiva.

Fas 3 – inom kort ett helt övergivet vrak

Tiden med fas 3 är nu mycket nära slutet. Med två månader kvar till stängningsdags återstår bara en trettondel av deltagarna, räknat från den dag – 1 februari 2016 – då inflödet till aktiviteten ströps av Ylva Johansson.

Tretusen människor skall slussas ut ur sysselsättningsfasen under de avslutande två månaderna. Ett fåtal kanske kan erbjudas en extratjänst. Övriga försvinner in i Arbetsförmedlingens passiviserande och destruktiva maskineri.

I Jobb- och utvecklingsgarantin är antalet deltagare relativt stabilt; vissa månader med en liten minskning, andra med en marginell ökning.

Under det senaste året har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med drygt två procent, medan Stockholms län sett en minskning med strax över fyra procentenheter.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 7.625 i oktober till 9.030 i november, en skillnad på 1.405 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 752 i oktober till 865 i november, en skillnad på 113 tjänster.

Uppdatering: Vecka 50 fanns det 10.254 extratjänster i hela landet och 980 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 3.514 i oktober till 3.062 i november – en minskning med 452 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 490 i oktober till 393 i november – en nedgång med 97 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari 2016, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 92,2 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 94,3 procent.

Efter ett år och tio månader av avvecklingen har tolv utav tretton deltagare i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har knappt 1.650 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 50 fanns det 2.766 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 347 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 272 personer mellan oktober och november i hela landet, från 97.379 till 97.651 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 199 personer under samma tid, från 17.049 till 16.850 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 2,3 procent i hela landet det senaste året. I Stockholms län har deltagarantalet minskat med 4,2 procent.

Uppdatering: Vecka 50 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 97.314 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 16.848.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök