skip to Main Content
Förhandlingar Om Etableringsanställningar Inledda

Förhandlingar om etableringsanställningar inledda

Ansträngningarna med att skapa vägar för nyanlända in i det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden fortsätter trappas upp. Allt ska prövas och lite till. På sina håll går man rent av till extremer som att lägga en del av ansvaret på de invandrade individerna själva.

Vad gäller höstens hetaste debattämne på arbetsmarknaden för de svårmatchade, etableringsanställningarna, rullar det på i tänkt färdriktning. Nu har resan kommit så långt att förhandlingar inletts mellan arbetsgivare, fack och regeringen.

Förhoppningen är att vi i februari ska kunna få besked om etableringsjobben kan realiseras, enligt den principöverenskommelse som fack och arbetsgivare nådde fram till tidigare i höst. Därefter är det regeringens sak att börja snickra på författningstexterna.

Snickras görs det redan på fabriken Expedit i Fredriksdal. Bland hantverkarna återfinns numera ett halvdussin nyanlända, som med hjälp av en så kallad brobyggare kunnat komma in i verksamheten utan att friktion och kostnader blivit oöverstigliga.

Konceptet förefaller sunt. Nackdelen är möjligen att brobyggaren behöver vara en väl kvalificerad person, med en kompetens- och erfarenhetsprofil som sannolikt inte hör till de allra vanligaste i Sverige. Så ett hittills svårlösligt problem på den svenska arbetsmarknaden visar sig även här: bristen på kvalificerad och eftertraktad arbetskraft, parallellt med överflödet av svårplacerade personer.

I Vellinge kommun lägger man från årsskiftet delvis ansvaret för brobyggandet på de nyanlända asylinvandrarna själva, genom en så kallad integrationsplikt. Det blir obligatoriskt att förutom deltagande i SFI också genomgå en kurs i samhällsorientering. Framsteg ska redovisas i båda disciplinerna.

Dessutom blir det krav om att följa anvisade aktivitetsinsatser för att söka komma i arbete. Den som fallerar inom något av kravområdena riskerar indraget bidrag.

På etableringsfronten numera alltid något nytt. Det nya som allt ovanstående har gemensamt är att sådant som det pratats länge om, nu förefaller bli verklighet. Åtminstone på sina håll. Vad utfallet blir får tiden utvisa.

2018 kan bli ett spännande år, inte bara vad gäller valet till riksdagen.

Regering, fack och arbetsgivare är för

Regeringen, representerad av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), facken och arbetsgivarna har klarat av en första förhandlingsrunda om etableringsanställningarna, rapporterar Arbetet:

Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas i tre expertgrupper med företrädare för regeringskansliet och parterna, som kompletteras av en övergripande styrgrupp.

En expertgrupp ska gå igenom ersättningsfrågor, det vill säga hur de som anställs i etableringsjobb ska få sina pengar, men även hur de ska skyddas av socialförsäkringen och hur EU:s regler om statsstöd ska följas.

Den andra expertgruppen ska arbeta med frågan om matchning, det vill säga hur personer som kan passa för etableringsjobben ska få kontakt med företagen.

Den tredje expertgruppen ska undersöka hur etableringsjobbarna ska få tillgång till svenskundervisning och annan utbildning.

Målet är att arbetsgrupperna i slutet av februari ska ha hunnit så långt att det står klart om etableringsjobben går att genomföra ungefär så som facken och arbetsgivarna har skissat i sin principöverenskommelse. Därefter följer det konkreta arbetet med författningstexter.

Arbetet: Förhandlingar om etableringsjobb igång

Arbetsmarknadsnytt: Etableringsjobben: “Helst ska statsministern vara med”

Allianspartier är emot

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet har riktat kritik mot förslaget om etableringsanställningar. De menar att kostnaden är för hög och att belastningen på skattebetalarna kommer att bli för stor. LO avfärdar dock allianspartiernas kritik, skriver Dagens Arena:

En etableringsanställning bygger på att arbetsgivaren betalar ut 8.000 kronor i lön, skattefritt, samtidigt som staten skjuter till 8.000 kronor i bidrag. Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, ställer sig oförstående till allianspartiernas kritik. Hon menar att statens kostnad för ett etableringsjobb i stort motsvarar ersättningen som redan betalas ut i form av olika bidrag.

– Idag går väldigt många människor på bidrag och korta skattesubventionerade anställningar. A-kassa och försörjningsstöd finansieras också av skattemedel, det kallas välfärd, säger hon till Dagens Arena.

Etableringsjobben blir således en viktig investering, menar Therese Guovelin. Anställningsformen är begränsad till två år och skapar fler skattebetalare på sikt.

Hon får medhåll från arbetsgivarsidan. Teknikföretagens ordförande Anders Weihe säger till Dagens Industri att allianspartierna inte förstår hur svensk arbetsmarknad fungerar, samt att de inte förstått hur själva uppgörelsen ser ut. Att etableringsjobben skulle belasta skattebetalarna avfärdar han, då anställningsformen riktar sig till personer som redan är beroende av skattemedel.

Dagens Arena: LO försvarar etableringsjobb: “Alliansen vill bort från den svenska modellen”

Arbetsmarknadsnytt: Lemne: Första gången LO går med på sänkta lönekostnader

Andra vägar till jobb för nyanlända asylinvandrare

Fabrikschefen vid Expedits fabrik i Fredriksdal var tveksam. Men utbildning och en brobyggare med kunskap om svenskt arbetsliv gjorde sex nyanlända till en lysande rekrytering, skriver Arbetet:

Några av de nyanställda på Expedit har alltså tidigare erfarenhet från snickeriverkstäder. Men det kan inte vara hela förklaringen till framgången – andra kunde ingenting om trä när de kom till Träcentrum.

Inte heller har de som nu fått jobb större kunskaper i svenska än andra nyanlända, även om de kan mycket med tanke på att flera har haft uppehållstillstånd i knappt två år.

Både företaget och de nyanlända pekar på något annat. Det har funnits en brobyggare mellan dem, en engagerad person och en utbildningsorganisation som förstår hur båda sidor tänker.

Carl Karam kommer från Libanon, ett land med många syrier, etiopier och andra folkgrupper.

Han talar flera nordafrikanska arabiska dialekter, förutom engelska och svenska. Han har arbetat i Spanien, Kamerun och Japan.

Men framför allt har han jobbat på en rad svenska arbetsplatser.

På Träcentrum undervisar han om svensk kultur och sociala koder, något som han anser att andra utbildningsanordnare försummar.

– Synen på arbete, arbetstid, ansvar – allt är annorlunda. Man kan inte vänta sig att personer som kommer från ett annat land ska uppträda som svenskar på jobbet, säger Carl Karam.

Arbetet: Kunskap om svenskt arbetsliv gav nyanlända jobb i Nässjö

Integrationsplikten framför allt

I Vellinge har de styrande Moderaterna klubbat ett beslut om integrationsplikt. Beslutet, som träder i kraft i januari 2018, innebär att nyanlända asylinvandrare som inte uppfyller vissa krav kan få indraget bidrag, berättar Sveriges Television:

Beslutet som togs under onsdagskvällen [den 6 december] innebär i korthet att alla nyanlända ska göra framsteg inom SFI, genomgå en kurs i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete.

Om planerna och aktiviteterna inte följs kan det få konsekvenser såsom indraget bidrag.

Genom en särskild samhällsorienteringskurs, som ska vara obligatorisk för alla vuxna nyanlända och som ska genomgås inom ett år från det att etableringen inleds, ska varje person examineras genom ett prov. Klarar man inte provet får kursen göras om helt eller delvis.

– Det här beslutet handlar om att koppla rättigheter till skyldigheter. Man ska fullfölja de planer och insatser som finns och lära sig svenska språket. Det ska finnas tydliga krav på alla, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd i Vellinge kommun.

Sveriges Television: Vellinge inför “integrationsplikt” från årsskiftet

The Weight

Levon Helm:

Hey, mister, can you tell me,
where a man might find a bed?
He just grinned and shook my hand,
“No” was all he said.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök