skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning Oktober/november 2017

Extratjänster och fas 3. Avstämning oktober/november 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna har lagt i överväxeln

Extratjänsterna fortsätter att öka tillväxttakten. Under oktober lades en ännu högre växel in och antalet ökade med fler än 1.400, till drygt 7.600 tjänster. Givetvis nytt rekord för en månad och med råge därtill. Utvecklingen ser likadan ut under första tredjedelen av november. Med ihållande trend kan det tillkomma uppemot tvåtusen extratjänster mellan Allhelgonahelgen och första advent.

Även om ökningstakten skulle plana ut under december, kommer det vid årsskiftet finnas 11-13.000 personer som har extratjänster eller beredskapsjobb i staten. Lägg därtill några tusen som valt möjligheten till utbildning med bibehållet aktivitetsstöd. Då är vi uppe omkring 15.000 individer som fått glädje av regeringens nya arbetsmarknadspolitik för de riktigt långvarigt arbetslösa.

Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan är att det ändå kommer att finnas omkring 25.000 mycket långvarigt arbetslösa, inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 ersättningsdagar, som inte har någon aktivitet värd namnet att gå till om dagarna.

För dessa arbetslösa kommer de aktuella etableringsanställningarna knappast heller att finnas inom räckhåll, om och när de kommer till stånd. Kan mångårigt ratade på arbetsmarknaden inte få en extratjänst, där hela lönesumman subventioneras av staten, lär de inte ha stora chanser till en etableringsanställning, där arbetsgivaren förväntas betala 8.000 kronor i månaden av lönen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och regeringspartiet Socialdemokraterna kan gå in i valrörelsen 2018 med stärkt självförtroende, triumferande viftande med framgångarna för extratjänsterna. De olyckliga som sitter inlåsta i passivitet inom “garantin för varken jobb eller utveckling”, har för länge sedan glömt hur ett gott självförtroende känns.

Fas 3 – vad var det?

Av fas 3 återstår snart endast minnena. Mer än nittio procent av deltagarna har skrivits ut ur åtgärden, sedan inflödet till aktiviteten ströps den 1 februari 2016.

I skrivande stund är det bara drygt tretusen deltagare kvar. Avvecklingstakten fortsätter att ligga högre än tidigare. Uppenbarligen vill Arbetsförmedlingen tömma programmet så fort det går, så att det inte skall finnas mer än ett fåtal deltagare kvar den 31 januari 2018, då fas 3 definitivt stängs igen.

I Jobb- och utvecklingsgarantin är antalet deltagare relativt stabilt; vissa månader med en liten minskning, andra med en marginell ökning.

Under det senaste året har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med knappt två procent, medan Stockholms län sett en minskning med tre och en halv procentenheter.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 6.193 i september till 7.625 i oktober, en skillnad på 1.432 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 590 i september till 752 i oktober, en skillnad på 162 tjänster.

Uppdatering: Vecka 45 fanns det 8.257 extratjänster i hela landet och 813 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 4.083 i september till 3.514 i oktober – en minskning med 569 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 614 i september till 490 i oktober – en nedgång med 124 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari 2016, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 91,1 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 92,8 procent.

Efter ett år och nio månader av avvecklingen har tio av elva deltagare i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 1.650 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 45 fanns det 3.268 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 429 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 731 personer mellan september och oktober i hela landet, från 98.110 till 97.379 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 100 personer under samma tid, från 17.149 till 17.049 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 1,7 procent i hela landet det senaste året. I Stockholms län har deltagarantalet minskat med 3,5 procent.

Uppdatering: Vecka 45 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 97.446 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 16.890.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök