skip to Main Content
Introduktionsjobben Ger Inte Rätt Till A-kassa

Introduktionsjobben ger inte rätt till a-kassa

Veckans omvärldsbevakning inleds med beskedet att de av regeringen föreslagna introduktionsjobben inte kommer att kvalificera för a-kassa. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson motiverar med att inget av de fem anställningsstöd som introduktionsjobben ersätter har varit a-kassegrundande.

Axfood, ett av de företag som var med från start i 100-klubben, startar ett lärlingsprogram för nyanlända asylinvandrare. Företaget flaggar för att möjligheterna till jobb efter avslutat lärlingsprogram kommer att vara goda.

Människor med i arbetslivet handikappande funktionsnedsättningar är en av de grupper som kommit i skymundan av de stora satsningarna på invandrare de senaste åren. Det påverkar dels resurstilldelning, dels hur mycket energi och fokus som Arbetsförmedlingens personal lägger på arbetslösa med funktionsnedsättning.

En färsk rapport från riksdagens arbetsmarknadsutskott visar att målet om att öka andelen unga med funktionsnedsättning som börjar arbeta eller studera inte har uppnåtts. Bättring, tack!

Äldre arbetslösa är en annan grupp med svårigheter på arbetsmarknaden. Det är den enda av de grupper som räknas som svaga som inte har något specifikt arbetsmarknadspolitiskt stöd att luta sig mot, efter det att regelverket för nystartsjobben förändrades i våras.

Utifrån maximen “själv är bäste dräng” ger tidningen Chef några tips till de äldre som fortfarande har jobbet i behåll, om hur de kan behålla sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Förnyelse är nyckelordet. Som han sjöng, nobelpristagaren Bob Dylan, en gång i tiden: “He not busy being born, is busy dying”, i det mäktiga eposet “It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)”.

Ett Kalmarbaserat socialt företag skall påbörja samverkan med sociala företag i Baltikum och Ukraina. Svenska Institutet är också engagerat, så här ska väl Sverigebilden utomlands kunna putsas upp en smula.

För vad är det de säger där i öster numera, om vårt svenska fosterland? Jo, solen går ned i väster.

Ingen a-kassa efter introduktionsjobb

Regeringens nya anställningsstöd – introduktionsjobb – kommer inte att ge rätt till a-kassa, rapporterar Arbetet:

Just nu pågår arbetet med att slå ihop fem anställningsstöd till ett. Det nya stödet får namnet introduktionsjobb.

Beskedet kom i höstbudgeten och under våren ska ett nytt regelverk tas fram. Mycket är alltså ännu oklart, men säkert är att de som blir anställda med det nya stödet inte får rätt till a-kassa.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) betonar att inget av de lönestöd som nu försvinner i och med omgörningen till introduktionsjobb var a-kassegrundande.

Regeringen har landat i att nystartsjobben ska bli kvar. Arbetsgivarna har uppskattat enkelheten och har anställt många långtidsarbetslösa och nyanlända med just det stödet.

Arbetet: Ingen a-kassa vid introduktionsjobb

Nyanlända får jobb på Axfood

Vid årsskiftet kommer matjätten Axfood, som bland annat har Willys, Hemköp och Middagsfrid under sitt paraply, att starta ett lärlingsprogram för nyanlända, skriver Arbetsmarknadsnytt:

Bakom satsningen står förutom Axfood även Svensk Handel, Arbetsförmedlingen och Handelsanställdas förbund. Louise Ring, HR-direktör på Axfood, är stolt över samarbetet och berättar att det har förhandlats fram ett kollektivavtal som ger lärlingarna en lön som motsvarar 75 procent av ingångslönen för en butiksmedarbetare.

– Vi vill erbjuda personer som saknar erfarenhet av att arbeta i Sverige ett steg in på arbetsmarknaden, sa hon nyligen under ett seminarium.

Anställningen pågår i ett år och deltagarna får yrkesbetyg och arbetsbetyg som de kan visa upp för framtida arbetsgivare. Dessutom är tanken att deltagarna ska få språklig och kulturell utveckling, berättade Louise Ring.

Möjligheterna till jobb på Axfood efter genomfört program är goda, menar Louise Ring. Axfood har i dag omkring 13.500 medarbetare. 58 procent är kvinnor, 22 procent har internationell bakgrund och 31 procent är yngre än 24 år.

Arbetsmarknadsnytt: Så får Axfood nyanlända i jobb

Svårt på arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts visar en rapport från riksdagens arbetsmarknadsutskott:

Låg kompetens hos vissa arbetsförmedlare och ökad konkurrens om subventionerade anställningar är några förklaringar till varför målet [om att öka andelen unga med funktionsnedsättning som börjar arbeta] inte har nåtts. Det visar en rapport som arbetsmarknadsutskottet låtit göra.

Under 2011-2016 ökade andelen unga inskrivna med en funktionsnedsättningskod på Arbetsförmedlingen från 13 till 19 procent. I december 2016 var cirka 35.300 unga med kod inskrivna.

Det finns flera möjliga förklaringar till varför inte fler har gått vidare till arbete eller studier visar rapporten. Många unga med funktionsnedsättningar har låg självkänsla eller motivation vilket är en faktor, bristande kompetens hos vissa arbetsgivare är en annan.

En annan iakttagelse som framkommit i rapporten är att målet i sig behöver bli mer tydligt. I dag är det oklart om både subventionerade och osubventionerade arbeten är målet i regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Riksdagen.se: Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning
Hämta rapport: Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Karriärlyft efter fyllda 40?

Loppet är inte alls kört för dig på jobbmarknaden, även om du fyllt både 40, 50 eller rentav 60 år, skriver tidningen Chef. Men det krävs lite extra av dig, som att hålla dig ständigt kompetensutvecklad och att odla ditt nätverk. Här är tre tips för att förbli relevant i konkurrensen:

Lär av andra. Kompetensutveckling är inte bara kurser. Uppdatera ditt cv genom att göra praktik hos en kollega på den egna arbetsplatsen. Varför inte skaffa dig en mentor?

Hitta nya studievägar. Okej, du har massor av åtaganden och varken råd eller tid att ta ledigt för studier. Men via nätet öppnar sig nya möjligheter, med kortare kurser av hög kvalitet – marknaden för “e-learning” växer snabbt.

Ta initiativ. Tala om för andra – och dig själv – åt vilket håll du vill utvecklas. Håll koll på din bransch, intressera dig för omvärlden, var öppen för förslag. Nyfikna människor håller sig unga längre.

Chef: Så får du ett karriärlyft – efter 40

Balt med sociala företag

Kalmar Coworking Space ska tillsammans med Svenska Institutet utveckla och utbyta erfarenheter med företagare i Lettland och Ukraina för att sprida socialt företagande, berättar Sveriges Television:

– Baltikum har många drivna entreprenörer och får saker att hända och är långt framme inom socialt företagande. Sverige är å sin sida högt ansett inom entreprenörskap och här är det enklare att få hjälp med finansiering i uppstartsskedet. Vår struktur kring arbetet är också något som jag tror vi kan bidra med att lära ut, säger Nicholas Murigu, projektledare.

Enligt Nicholas är projektet bara startskottet för att komma på fötter med nya arbetssätt.

– Sedan är tanken att vi ska bygga vidare. Det här är bara början.

Sveriges Television: Kalmarföretag sprider socialt företagande internationellt

Socialt företagande i Ukraina

Som berättas i inslaget ovan ska Kalmar Coworking Space inte bara samarbeta med sociala företag och samhällsentreprenörer i Baltikum, utan också i Ukraina.

Ukraina är ett av Europas fattigare länder. Landet ligger runt 115:e plats i världen vad gäller BNP per invånare. Ukrainas BNP/capita är bara en sjättedel av Sveriges, som ligger kring 16:e plats på samma ranking.

Filminslaget om socialt företagande är från 2012. Sedan dess har förhållandena i Ukraina försämrats, med rysk annektering av Krim-halvön och inbördeskrig i östra halvan av landet. Vilket knappast har gjort behovet av stöd och investeringar från andra länder till företagande, entreprenörskap och jobbskapande mindre viktigt.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök