skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning September/oktober 2017

Extratjänster och fas 3. Avstämning september/oktober 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna har fått rejält med luft under vingarna

Extratjänsterna fortsätter att öka tillväxttakten. Under september blev de nästan 900 fler. Utvecklingen ser likadan ut under första veckan av oktober. Fortsätter det så, kommer oktober att bli den första månad då tillväxten blir högre än tusen tjänster.

Även om ökningstakten skulle plana ut, innebär det att det vid årsskiftet kommer att finnas 10-12.000 personer som har extratjänster eller beredskapsjobb i staten. Lägg därtill några tusen som valt möjligheten till utbildning med bibehållet aktivitetsstöd. Då är vi uppe omkring 15.000 individer som fått glädje av regeringens nya arbetsmarknadspolitik för de riktigt långvarigt arbetslösa.

Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan är att det ändå kommer att finnas uppemot 25.000 mycket långvarigt arbetslösa, inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 ersättningsdagar, som inte har någon aktivitet värd namnet att gå till om dagarna.

Fas 3 i smulor

Av fas 3 återstår nu bara smulor. Nittio procent av deltagarna har skrivits ut ur åtgärden, sedan inflödet till aktiviteten ströps den 1 februari 2016.

I skrivande stund är det färre än fyratusen deltagare kvar. Avvecklingstakten ökade dessutom den senaste månaden. Möjligen är det så att Arbetsförmedlingen vill tömma programmet i förtid, så att det inte skall finnas mer än ett fåtal deltagare kvar den 31 januari 2018, då fas 3 definitivt stängs igen.

I Jobb- och utvecklingsgarantin är antalet deltagare relativt stabilt; vissa månader med en liten minskning, andra med en marginell ökning.

Under det senaste året har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med drygt en procent, medan Stockholms län sett en minskning med tre och en halv procentenheter.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 5.309 i augusti till 6.193 i september, en skillnad på 884 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 520 i augusti till 590 i september, en skillnad på 70 tjänster.

Uppdatering: Vecka 40 fanns det 6.614 extratjänster i hela landet och 639 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 4.667 i augusti till 4.083 i september – en minskning med 584 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 737 i augusti till 614 i september – en nedgång med 123 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari 2016, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 89,6 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 91,0 procent.

Efter ett år och åtta månader av avvecklingen har nio av tio deltagare i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 1.750 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 40 fanns det 3.825 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 574 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 588 personer mellan augusti och september i hela landet, från 97.522 till 98.110 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 75 personer under samma tid, från 17.224 till 17.149 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 1,2 procent i hela landet det senaste året. I Stockholms län har deltagarantalet minskat med 3,5 procent.

Uppdatering: Vecka 40 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 97.860 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.106.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök