skip to Main Content
Föreställningar Om Jobbskapande Och Forskning Om Fattiga Företagare

Föreställningar om jobbskapande och forskning om fattiga företagare

I tisdagens omvärldsbevakning uppmärksammades byggboomen och de förhoppningar som knyts till att nyanlända asylinvandrare ska kunna ta plats i arbetslivet.

Regeringen redovisade i somras statistik som visar att resultatet av etableringsuppdraget blivit en smula bättre, allt eftersom. 2013 hade lite mer än en fjärdedel av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Förra året, 2016, var det en tredjedel av deltagarna som tagit sig vidare till jobb eller utbildning.

Även en marginell förbättring är något att glädjas åt i sammanhanget. Erfarenheterna visar ändå att bara ett begränsat antal av de nyanlända kommer att hitta fram till ett arbete under nuvarande förutsättningar. Trots den stora efterfrågan på arbetskraft.

Därmed är vi tillbaka vid följetongen om behovet av att skapa nya jobb, med kompetensprofiler som passar de senaste årens asylinvandrare och lönenivåer som fungerar för arbetsgivarna.

Till den ändan bjuder denna bonusbevakning på en avslappad och reflekterande text som avhandlar föreställningar om hur jobb skapas, skriven av den erfarne företagaren Patrik Engellau. Han framhåller i inslaget som en av sina mer kuriösa meriter, att han som biståndshandläggare varit med om att förstöra ett helt land.

Men även med ett nytillskott av så kallade “enkla jobb”, lär många bli utan en anställning. En del av dessa kommer att fastna i ett bidragsträsk, medan andra vägrar gå arbetslösa utan envisas vidare med att försöka skapa sig någon form av självförsörjning. En variant är eget företagande i liten skala, där en påfallande stor andel jobbar hårt till så låg lön att de kan räknas till de “arbetande fattiga”.

Teknologie doktor Nima Sanandaji presenterade en rapport om dessa nödvändighetsföretagare i början av sommaren. Den tål att läsas också med några månader på nacken.

Var och hur skapas jobben – och av vem?

Patrik Engellau, initiativtagare till debattforumet Det Goda Samhället, funderar över frågan om statens roll i jobbskapandet mot bakgrund av den debattdominerande företeelsen “skapa enkla jobb”:

Det är i det perspektivet man kan analysera det här med att “skapa jobb”, kanske särskilt “skapa enkla jobb”. Är det mer som att anlita en kommunal trädgårdsmästare som planterar tulpaner eller är det mer som ett högstämt Te Deum, det vill säga är det något som kan fungera?

Jag tror det är mest som ett stiligt slag i luften, men jag har kanske fördomar. Det är klart att politikerna liksom 1500-talets präster tror att de kan betvinga ödet genom kulthandlingar, men hur är det i verkligheten?

Vad jag kan komma på består det påstådda jobbskapandet av två slags åtgärder som kan vidtas åtskilt eller förenat.

Den första åtgärden är att försöka anpassa arbetskraften till de krav som arbetsgivaren antas ställa. Det kallas utbildning och kan omfatta allt från hur elektriska kablar ska kopplas till etikettskurser om att en anställd ska ta av sig mössan och komma i tid till arbetet. Varje dag.

Den andra typen av åtgärd handlar om att tvinga skattebetalarna att subventionera arbetskraften så att arbetskraften ska bli billigare att anställa. Jag vet inte om det är rätt tänkt rent nationalekonomiskt. Skattebetalarna berövas ett konsumtionsutrymme för att finansiera denna subvention och minskar därför sin efterfrågan på varor och tjänster.

Sedan har vi det där med att man inte vet hur många jobb som skapats om staten inte hade gjort något alls. Fler eller färre? Man vet så lite.

Ett vet man dock med säkerhet, nämligen att det blir fler jobb hos Arbetsförmedlingen och andra med den sammanhängande myndigheter.

Det Goda Samhället: Skapa jobb

De fattiga företagarna

Teknologie doktor Nima Sanandaji intervjuas i TV-kanalen EFN (Ekonomi- och FinansNyheterna) om sin rapport Nödvändighetsföretagarna:

Nödvändighetsföretagare, företagare som använder egenföretagande som utväg för att inte hamna i arbetslöshet, pratas det sällan om.

Även om många blir företagare av fri vilja finns också en grupp som tvingas till företagande, eftersom arbetskraftskostnaderna är så höga i Sverige att de inte kommer över trösklarna till att få en anställning.

Timbro: “En stor del företagare är de arbetande fattiga i Sverige”

Ur den inledande sammanfattningen till teknologie doktor Nima Sanandajis rapport Nödvändighetsföretagarna:

En kartläggning av hushållens disponibla inkomster visar att företagare är den grupp arbetande bland vilka flest låginkomsttagare finns. Hela 11 procent av företagarna har en disponibel hushållsinkomst som är mindre än hälften av medianinkomsten. Det kan jämföras med 3 procent av arbetarna, 1,9 procent bland lägre tjänstemän och 0,6 procent bland högre tjänstemän.

Medan 13 procent av egenföretagarna definierar sitt arbete som arbetsuppgifter med teoretisk specialkompetens, så har 34 procent medelkvalificerade arbeten och 49 procent enklare arbeten inom exempelvis städning och torghandel.

En kartläggning av Riksrevisionen studerar villkoren för utrikes födda som var arbetslösa och som fick stöd till start av näringsverksamhet från Arbetsförmedlingen. Det visar sig att bland dem som fortsatte vara företagare under den kommande perioden, så var det hela 42 procent som hade så låga inkomster att de låg under gränsen för ekonomisk utsatthet.

Den genomsnittliga företagaren i Sverige arbetar 38,3 timmar per genomsnittlig vecka under året, klart mer än 30,7 timmar som är snittet bland de anställda. Företagares arbetsbörda motsvarar att jobba heltid under hela året, utan möjlighet att ta ut semester.

Rapport (Timbro): Nödvändighetsföretagarna

Höstmörkret sänker sig djupare

Tom Petty:

… and I won’t back down.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök