skip to Main Content
Förenklat Anställningsstöd – Ingen Lätt Nöt Att Knäcka

Förenklat anställningsstöd – ingen lätt nöt att knäcka

Veckans omvärldsbevakning ägnas vår allra närmaste myndighet, det vill säga Arbetsförmedlingen.

Vi inleder med en rapport från ett seminarium, arrangerat av tankesmedjan Fores, om de förenklingar av anställningsstödet som regeringen aviserat. En inspelning av seminariet finns med i bevakningen.

Detta huvudinslag kompletteras med en triss i kritik mot myndigheten: det är för många kockar inblandade, det blir för dålig måluppfyllelse och lägg därtill önskemål om en förbättrad och utökad privatisering av Arbetsförmedlingens uppgifter.

Det låter ungefär som vanligt. Vi får se i vad mån verksamheten förändras och resultaten förbättras, under det år som återstår till riksdagsvalet. Vänta er inte för mycket.

Kom ihåg: det är inte Arbetsförmedlingens fel att Sverige de senaste decennierna fått ett stort tillskott av lågkvalificerad och svårplacerad arbetskraft (om nu det är det rätta ordet, i sammanhanget).

Ansvaret bör i huvudsak läggas på de sex politiska partier som varit i regeringsställning under denna tid. Inte i första hand på den undan för undan allt värre belastade, ständigt expanderande och konstant otillräckliga myndigheten.

Arbetsförmedlingen borde i och för sig kunna prestera bättre än idag, men givet förutsättningarna är det svårt att se hur någon aktör skulle klara jobbet på ett tillfredsställande sätt.

Förenklat anställningsstöd

Tidningen Arbetsmarknadsnytt rapporterar från ett seminarium om anställningsstöd, anordnat av Tankesmedjan Fores:

Förvirrande, kortsiktigt och krångligt. Kritiken mot den breda paletten av anställningsstöd har varit omfattande, inte minst från arbetsgivarhåll.

Under seminariet medgav arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att det var svårare att förenkla anställningsstöden än vad hon trodde under valrörelsen. Men regeringen har lyssnat på arbetsgivarnas krav på enklare system, underströk hon.

– Vi slår i princip samman alla anställningsstöd till ett. Dessutom inför vi ett lönetak på 20.000 kronor.

– Samtidigt är det viktigt att förstå [att] anställningsstöd inte löser alla problem på arbetsmarknaden, sa Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsnytt: Förenklat anställningsstöd en svår nöt

Fores seminarium om anställningsstöden

Medverkande på seminariet:

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister
Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen
Anders Forslund, professor och biträdande chef vid IFAU
Lars Calmfors, professor emeritus, forskare vid IFN
Martin Ådahl, chefsekonom i Centerpartiet

För många kockar …

Björn Elmqvist, tidigare chef för externa tjänster vid Arbetsförmedlingen, menar att myndighetens system för att få arbetslösa i sysselsättning är osammanhängande och komplicerat, skriver Arbetsmarknadsnytt:

Hos Arbetsförmedlingen finns mer än 50 olika insatser. 18 av dem är utbildningar med 80 olika inriktningar. “Det blir ett omöjligt uppdrag att sortera i den här röran”, säger Arbetsförmedlingens tidigare chef för externa tjänster, Björn Elmqvist.

“Inte någon regering, oavsett kulör, har lyckats ta ett helhetsgrepp kring arbetsmarknadspolitiken. I stället har man fokuserat på nya och förändrade insatser för de målgrupper kring vilka debatten kretsar”, skriver Björn Elmqvist [i rapporten “För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan”].

Arbetsmarknadsnytt: Systemet är en tragedi
Hämta rapport: För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan

… för dålig måluppfyllelse

Arbetsförmedlingen misslyckas på en rad punkter med att nå sina egna mål. Det visar interna dokument som Sveriges Television tagit del av:

[Misslyckandena] handlar till exempel om att fler långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier, och att man ska förbättra matchningen mellan arbetsgivarnas behov och de sökandes kompetenser.

– Matchningsmålet är där vi har de största utmaningarna. Vi har en urstark arbetsmarknad där arbetsgivarna på vissa håll skriker efter arbetskraft. Men de arbetslösa har inte den kompetens som efterfrågas, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Sveriges Television: Interna dokument: Arbetsförmedlingen når inte sina mål

Lätta på dödvikten

Arbetsförmedlingen har betydande problem. I dagarna har en tidigare upphandlingschef vid myndigheten beskrivit upphandlingar för miljarder kronor som försvinner i ett “svart hål” utan uppföljning av resultat. Det är oacceptabelt, skriver Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Samhälle:

Australien har kommit längst i världen vad gäller privat arbetsförmedling. Efter en omfattande omläggning i slutet av nittiotalet ökade effektiviteten i hela det australiensiska AF-systemet, samtidigt som kostnaderna minskade dramatiskt. Ett betygssystem, så kallat star rating, var helt centralt i omläggningen.

Det finns ett lovvärt embryo till detta tankesätt i pågående upphandling hos den svenska Arbetsförmedlingen (AF). Idag upphandlar AF privata och ideella aktörer i insatsen Stöd & Matchning enligt LOV-modell. 20.000 deltagare ingår i programmet. Upphandlade leverantörer mäts beroende av resultat i ett transparent betygssystem med tre nivåer.

Tidigare i år lyfte Svenskt Näringsliv fram flera förbättringsområden för att vidareutveckla systemet. Vi efterlyste en tydligare redovisning digitalt på AF:s hemsida. Vi pekade på nödvändigheten att kunna utesluta dåliga leverantörer. Och vi argumenterade för ett behov att utveckla tankesättet till hela AF:s verksamhet.

AF:s framtid är oviss. Riksdagen har redan beslutat tre gånger om att myndigheten bör gå mot att fokusera endast på kontroll- och myndighetsutövning samtidigt som utföraruppgifter läggs ut på andra aktörer. Det välkomnar vi.

Dagens Samhälle: “Släng ut upphandlade aktörer som inte levererar från AF-systemet”

Road to Hong Kong

För inbitna nostalgiker: Bing Crosby, Bob Hope och Peter Sellers i en scen från filmen “Road to Hong Kong”.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök