skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning Augusti/september 2017

Extratjänster och fas 3. Avstämning augusti/september 2017

Här kommer den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen, om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänster lyfter

Har extratjänsterna till slut fått luft under vingarna, genom alla ändringar och utvidgningar sedan de presenterades för snart två år sedan? Senaste månadernas siffror talar för det, om vi bortser från den temporära nedgången under semestermånaden juli. I augusti registrerades den särklassigt största ökningen hittills, då nästan 700 tjänster netto adderades.

Totalsiffran har med marginal passerat femtusen och sextusentjänstersstrecket skymtar hitom nästa månadsskifte.

Fas 3 faller

För fas 3 är det dock slutet på sagan som skymtar. Nio tiondelar av deltagarna har lämnat, sedan inflödet till aktiviteten ströps den 1 februari 2016.

Nu är det färre än femtusen deltagare kvar. Avvecklingstakten ligger oförändrad i intervallet 9-11 procent av återstoden, var månad. Det innebär att det torde finnas ett par-tretusen människor kvar i programmet, då den definitiva slutpunkten nås sista januari 2018. Internplacering hos Arbetsförmedlingen väntar.

I Jobb- och utvecklingsgarantin är antalet deltagare relativt stabilt; vissa månader med en liten minskning, andra med en marginell ökning. Vi såg dock en ovanligt stor nedgång senaste månaden, med ett tusental individer i landet i stort. I Stockholms län registrerades en minskning med 350 personer.

Under det senaste året har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med en procent, medan Stockholms län sett en minskning med drygt tre procentenheter.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 4.628 i juli till 5.309 i augusti, en skillnad på 681 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 474 i juli till 520 i augusti, en skillnad på 46 tjänster.

Uppdatering: Vecka 36 fanns det 5.635 extratjänster i hela landet och 541 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 5.132 i juli till 4.667 i augusti – en minskning med 465 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 847 i juli till 737 i augusti – en nedgång med 110 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari 2016, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 88,1 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 89,2 procent.

Efter ett år och sju månader av avvecklingen har nästan nio av tio deltagare i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har drygt 1.800 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 36 fanns det 4.376 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 682 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 959 personer mellan juli och augusti i hela landet, från 98.481 till 97.522 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 350 personer under samma tid, från 17.574 till 17.224 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 1,0 procent i hela landet det senaste året. I Stockholms län har deltagarantalet minskat med 3,1 procent.

Uppdatering: Vecka 36 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 97.561 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.129.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök