skip to Main Content
Svartjobben ökar – Staten Förlorar Många Miljarder Varje år

Svartjobben ökar – staten förlorar många miljarder varje år

Vi toppar veckans bonusbevakning med nyheten om att staten förlorar många miljarder kronor varje år, genom uteblivna skatteintäkter till följd av svartjobb. Enligt Skatteverket rör det sig om cirka 66 miljarder kronor årligen, som staten på det här viset går miste om.

66 miljarder kronor – det var vad området “utbildning och universitetsforskning” kostade staten år 2016. Ett par andra jämförelsemått: Migrationsverkets kostnader uppgick till 59 miljarder kronor 2016 och avgiften till EU var drygt 30 miljarder kronor det året.

Den läsare som vill veta mer om den svarta arbetsmarknaden i Sverige kan förslagsvis ta del av en Timbro-rapport om människorna utanför den svenska modellen. Rapporten är författad av Benjamin Dousa, förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet.

Bland övrigt att notera denna gång kan nämnas en artikel ur Arbetsmarknadsnytt, där några företrädare för bemanningsföretag får sjunga lovsånger till de egna verksamheterna. Mer specifikt förmågan att matcha annars svårplacerade arbetslösa till jobb.

Företagen hävdar att de når bättre resultat än Arbetsförmedlingen med detta uppdrag, vilket i och för sig låter bra men kanske ändå inte säger så mycket.

En ögonbrynshöjande uppgift i sagda artikel lyder nämligen så här:

[I mitten av augusti] kom larmrapporter från Arbetsförmedlingen. Trots att det har gått nästan två år sedan den stora strömmen av flyktingar hösten 2015 har inte myndigheten tillräckligt stor beredskap för den belastning som det innebär när de nyanlända nu skrivs in som arbetssökande.

Hur imponerande är det?

Enkla jobb är en företeelse som vi ofta återkommer till i omvärldsbevakningen. Veckans vinkel är att Harry Flam, ordförande för Finanspolitiska rådet, vill se sådana jobb permanenta. Både LO:s förslag om utbildningsjobb och Alliansens utspel om inträdesjobb är tidsbegränsade, vilket alltså inte är någon fördel enligt Harry Flam.

Detta leder oss med ett lateralt tankesprång in på musikalen Hair, som sedermera blev film regisserad av Milos Forman. Både musikalen och filmen hade mycket att erbjuda öga och öra – dock ingen permanent.

Konkurser …

Konkurserna ökar inom byggindustrin, enligt en färsk rapport från Sveriges Byggindustrier. Den enskilt största orsaken till det ökande antalet konkurser är de minskade ROT-avdragen, skriver Arbetsmarknadsnytt:

År 2016 sänkte regeringen ROT-avdraget från 50 till 30 procent. Och ungefär samtidigt började antalet konkurser öka. Framför allt är det små företag som drabbas när beställningarna blir färre.

År 2016 gick 1.069 byggföretag i konkurs. Och enligt Sveriges Byggindustrier kan ännu fler drabbas så länge ROT-avdraget ligger lika lågt som idag.

I byggbranschen menar de flesta att svartjobben försvann när ROT-avdraget infördes. Och Sveriges Byggindustrier konstaterar att det inte går att utesluta att svartjobben nu har börjat återkomma. Det visar till exempel undersökningar från Måleriföretagen och intervjuer som Svenskt Näringsliv har gjort med företagare i branschen.

Arbetsmarknadsnytt: Konkurser och svartjobb ökar efter sänkt ROT-avdrag
Hämta rapport: Ökad konkursrisk för små företag

… och svartjobb

Staten snuvas på många miljarder årligen genom svarta löner samt fusk med avgifter och skatter. Värst är det i byggbranschen, enligt Skatteverkets Pia Bergman. Uppdrag granskning har ägnat ett program åt missförhållandena:

Uppdrag granskning kan visa hur ett parallellsamhälle växer fram med utländska låglönearbetare som jobbar under helt andra villkor än vad den svenska modellen omfattar. Det är låga löner, ibland svarta löner, ibland ingen lön alls.

Svartarbete kostar staten årligen 66 miljarder kronor, den uppskattningen gjorde Skatteverket 2008.

Trots flera lagändringar, rot- och rutavdragen och kassaregisterlagen – som minskat svarta affärer mellan företag och vanliga skattebetalare – är summan ungefär densamma i dag enligt Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad brottslighet.

Hon menar att det är värst i byggbranschen men att fusk även finns i till exempel transport-, städ-, lager-, och slakterinäringen.

Sveriges Television: Staten förlorar många miljarder på svartarbete
SVT Play: Uppdrag granskning – Daglönarna

Frågetecken inför valet 2018

Med drygt ett år kvar till val har regeringen en lång rad frågor kvar på att göra-listan, skriver Arbetet:

På Socialdemokraternas partikongress i april i år klubbades att avdragsrätten för a-kassan ska återinföras. Avdragsrätten för fackavgiften ska prioriteras “när budgetutrymmet så tillåter”. Då pekade ombuden på obalansen som skapas då arbetsgivarorganisationer redan har den rätten i dag. Om besked kommer i höstbudgeten återstår att se.

Frågan om att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden lär fortsätta debatteras under valåret. LO vill förhandla om sitt förslag, utbildningsjobb, medan Svenskt Näringsliv uttryckt att de ser positivt på Alliansens förslag om inträdesjobb om inte arbetsmarknadens parter lyckas komma överens om “förenklade anställningsformer”.

Beskedet var tydligt från S-kongressen, anställningsformen “allmän visstid” ska bort. Men vad [Miljöpartiet] tycker är inte färdigdiskuterat, enligt partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, och allianspartierna säger nej. Trycket från LO-facken för att få bort allmän visstid är hårt.

Arbetet: Sex olösta jobbfrågor – ett år kvar till val

Är bemanningsföretagen effektivare än Arbetsförmedlingen?

När Arbetsförmedlingen går på knäna kan bemanningsföretag, enligt den egna branschorganisationen, matcha nyanlända i arbete mer effektivt, skriver Arbetsmarknadsnytt:

[I mitten av augusti] kom larmrapporter från Arbetsförmedlingen. Trots att det har gått nästan två år sedan den stora strömmen av flyktingar hösten 2015 har inte myndigheten tillräckligt stor beredskap för den belastning som det innebär när de nyanlända nu skrivs in som arbetssökande.

Rapporteringen får Bemanningsföretagens vd Ann-Kari Edenius att reagera. Hon menar att med en anställningsform som fungerar och gör det enkelt samt med bemanningsföretagens kompetens inom stöd och matchning så kan många fler komma i arbete betydligt snabbare än genom Arbetsförmedlingen.

Ann-Kari Edenius hävdar att Arbetsförmedlingen varken har kompetens eller kapacitet att ta emot alla nyanlända. En av anledningarna är att myndigheten inte har kontakter med arbetsgivarna på samma sätt som olika bemanningsföretag har.

Arbetsmarknadsnytt: Bemanningsföretagen: Vi kan matcha nyanlända in på het arbetsmarknad

Permanenta enkla jobb

Permanenta enkla jobb till lägre kostnad för företagen. Det behövs för att få in nyanlända på arbetsmarknaden säger Harry Flam, ordförande för Finanspolitiska rådet, till Arbetet:

För att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden menar Harry Flam, och det finanspolitiska rådet, att det som brukar kallas för “enkla jobb” är nödvändigt.

– Alla de åtgärder som är igång nu är bra med utbildning och subventioner, men vi tror att det krävs mer. Problemet med de subventionerade anställningarna i dag är att de är för krångliga. Ett stort problem är också att de är tidsbegränsade. Det vore bättre att ha permanenta jobb för den här kategorin, säger Harry Flam.

I våras presenterade LO sitt förslag om utbildningsjobb som skulle innebära lägre kostnad för arbetsgivaren och för någon vecka sedan presenterade Alliansen sin variant som de vill genomföra om parterna inte kommer överens – de så kallade inträdesjobben. Där skulle lönen bli 70 procent av ingångslönen i respektive yrke.

Men gemensamt för båda förslagen är att de är just tidsbegränsade, något Harry Flam alltså tycker är negativt.

Arbetet: Professor: “Gör enkla jobb permanenta”

Utan permanent på scen och filmduk

Let it fly in the breeze
And get caught in the trees …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök