skip to Main Content
Moderaterna Utmanar Socialdemokraterna På Debatt Om Jobben För Utrikes Födda

Moderaterna utmanar Socialdemokraterna på debatt om jobben för utrikes födda

Moderaterna vill dra igång debatter med Socialdemokraterna runt om i landet. Den centrala frågan att avhandla är hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden.

Alliansens läckande flaggskepp säger sig vilja blåsa liv i frågan. En ambition som förefaller missriktad, då debatten sedan mer än ett år pågår för fullt utan tecken till att mattas. Det som saknas är knappast debattvilja, utan snarare politiskt ledarskap och genomtänkt beslutsfattande.

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kallar de tilltänkta debattkombatanterna för “de två regeringsbildande partierna”. Vad gäller M är det en historisk benämning, som dock inte har någon självklar bärighet i dagsläget.

Alliansen håller på att spricka i regeringsfrågan (Centerpartiet och Liberalerna vill inte regera med stöd av Sverigedemokraterna, utan har börjat orientera sig mot S) och M är numera mindre än SD i opinionsmätningarna. Moderaternas ledarställning inom alliansen hotas också av Centerpartiet. Lägg därtill att partiledaren Anna Kinberg Batra på allvar börjat ifrågasättas.

Beträffande sakfrågan om jobb för de många asylinvandrare som saknar kvalifikationer för att kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, så finns det ingen större anledning att förvänta sig några genombrott via debatt mellan partierna.

Uppgiften är synnerligen svårlöst. De idéer som hittills lanserats, har inte med framgång prövats i praktiken i någon nämnvärd omfattning. I många fall har de inte prövats alls, utan är än så länge enbart tankekonstruktioner med i bästa fall en gnutta empiri i grunden.

Vad vi (tyvärr) kan förvänta oss att få se, är debatt mellan politiker som fortfarande lever i villfarelsen att deras blotta ord formar verkligheten. Att det också krävs slagkraftig handpåläggning verkar de ännu inte ha förstått.

Nu krävs det väl ändå något annat än snack, snack och ännu mera snack?

Moderaterna vill göra jobben till valfråga inför riksdagsvalet 2018. Nu utmanar partiet Socialdemokraterna i debatter för att diskutera hur fler utrikes födda kan komma i arbete, skriver Svenska Dagbladet:

I ett försök att blåsa liv i frågan om hur fler utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden vill Moderaterna utmana Socialdemokraterna i debatter över hela landet.

Med debattinitiativet vill [Moderaternas partisekreterare] Tomas Tobé att det ska bli tydligare för väljarna var partierna står när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de utrikes födda som står utan arbete.

Tomas Tobé nämner Arbetsförmedlingens senaste statistik om ökade arbetslöshetssiffror bland utrikes födda, samt att fler med utländsk bakgrund är på väg in i systemet som en anledning att debattera frågan mer intensivt.

Svenska Dagbladet: M utmanar S: “Hoppas de är beredda att möta oss”

Skuggor, sidospår och verklighetsflykt

Socionomen och samhällsdebattören Hans Li Engnell ställer sig frågande inför Moderaternas debattutmaning om arbetsmarknadspolitiken, i en kommentar på politikbloggen I otakt:

Val av ämne förvånar lite. Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har nämligen några verksamma förslag att komma med. De kunde lika gärna ha debatterat inställningen till Saturnus månar.

Det går enkelt att räkna ut hur debatten kommer att låta. Moderaterna kommer tjata om att det måste bli enklare att få första jobbet, klaga på höga kostnader för att anställa och säga att kraven på att nyanlända måste hitta arbete måste skärpas.

Socialdemokraterna kommer framhärda att utbildning är lösningen för de flesta. Därutöver finns det “några” – en grupp som i själva verket utgör en tredjedel av de nyanlända – som kan behöva enklare jobb. Men de ska få en vanlig lön.

Goddag yxskaft. Inget av partiena har begripit djupet av det elände de har medverkat till under de senaste 20 åren. Sverige har haft ett historiskt högt inflöde av okvalificerad och outbildad arbetskraft. Vilket är en väldigt udda egenskap för en grupp som getts rollen att rädda såväl välfärd som pensioner.

Oavsett vilka som vinner valet riskerar vi att få ännu en mandatperiod av meningslösa debatter om sidospår och verklighetsflykt. Det är för sent för det nu. Det har varit för sent ganska länge.

I otakt: Skuggboxning

Där tomma ord inte räcker till, där tar nävarna vid

Verklighetens hårda näve möter politikens haka.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök