skip to Main Content
Ylva Johansson – En Pigg Minister Med Trötta Svar

Ylva Johansson – en pigg minister med trötta svar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hänvisar i det ena offentliga framträdandet efter det andra till möten och dialog med Arbetsförmedlingen, samt till verktygslådan som myndigheten fått. Men några mer betydande resultat av dialogen och verktygen kan hon än så länge inte visa upp.

Kanske mötena med Arbetsförmedlingen avhandlar fel saker; kanske verktygen inte är de rätta för uppgifterna. Kanske arbetsmarknadsministern inte har förstått de underliggande problemen, hur de hänger samman och hur de bäst bör tacklas.

Oavsett vilket så visar Ylva Johansson konsekvent upp en oumbärlig egenskap för en framgångsrik politiker: en aldrig sinande energi och tro på det egna budskapet. Tyvärr är inte det återkommande budskapet om verktygslådan uppiggande för åhörarna. I stället är det en känsla av leda som i tilltagande grad gör sig gällande.

Interpellationsdebatterna haglar

Interpellationsdebatterna i riksdagen där arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) får stå till svars för regeringens misslyckade sysselsättningspolitik duggar tätt.

Nu senast var det Moderaternas Lotta Finstorp, som den 25 april sökte svar på ett par frågor. Bakgrunden var de frågetecken som finns dels för ersättningsaktiviterna för fas 3, dels för framtiden för de sociala företag och de anordnare inom civilsamhället som gjorde ett gott jobb med deltagare i fas 3.

1. Vilka åtgärder har Ylva Johansson och regeringen vidtagit för dem som står längst från arbetsmarknaden?

2. Vad har dessa åtgärder resulterat i för de engagerade företagen och de inskrivna personerna i sysselsättningsfasen?

Riksdagen: Interpellationsdebatt om sysselsättningsfasen

Samma visa, samma refräng

Det vore uppbyggligt att kunna redovisa nya och givande svar från minister Johansson på dessa frågor, men så trevligt blir det tyvärr inte. Den här gången heller.

Arbetsmarknadsministern började med att konstatera att sådana här frågestunder blivit en återkommande företeelse den senaste tiden, på vilket Lotta Finstorp replikerade att det inte är så anmärkningsvärt. Det är nämligen dessa frågor hon stöter på när hon är ute på studiebesök. Ersättningsinsatserna för fas 3 har ännu inte kommit på plats såsom utlovats. Klart folk blir oroliga och undrar varför.

Sakinnehållet i Ylva Johanssons svar på Lotta Finstorps frågor var som sig bör det gamla vanliga. Jobb- och utvecklingsgarantin är numera individanpassad och Arbetsförmedlingen har fått verktygslåda med en rik uppsättning aktiviteter att anvisa till. De sociala företag som tidigare gjort goda insatsatser inom fas 3 förväntas göra detsamma med arbetsträning och regeringens ambition för de sociala företagen är att dessa ska växa och bli fler.

Att individanpassningen har lett till stora problem för Arbetsförmedlingen och att aktiviteterna huvudsakligen borde kallas passiviteter glömde ministern att nämna.

Liksom att anvisningarna till arbetsträning hos de sociala företagen är allt för få och att många sociala företag därför riskeras att slå ut, trots deras vädjanden om bättre samarbete från Arbetsförmedlingens sida.

Så Ylva Johansson talade återigen, enligt välbekant schema, gärna och mycket om sina åtgärder, men försummade att berätta om de bristfälliga resultaten och de tråkiga konsekvenserna för både arbetslösa människor och sociala företag av dessa misslyckanden.

Nu fick hon hjälp med detta av Lotta Finstorp, som gärna påminde minister och åhörare om att extratjänster och traineejobb inte alls fått det genomslag som regeringen hoppats på. Finstorp nämnde också det tråkiga förhållandet att många långvarigt arbetslösa hamnat i passiviserande icke-åtgärder.

Lotta Finstorp betonade värdet av de sociala företagen, vad gäller att skapa arbeten för de människor som inte klarar av kraven och tempot på den ordinarie arbetsmarknaden. Om många sociala företag slås ut kommer antalet möjliga arbetstillfällen för de som inte klarar av en extratjänst eller ett beredskapsjobb att bli betydligt färre. Det kan knappast vara en önskvärd utveckling för någon ansvarskännande politiker.

Vårdad och informativ debatt

I det stora hela var debatten vårdad och informativ, även om mycket kändes igen. Det är bra att oppositionen fortsätter att sätta press på arbetsmarknadsministern. Med tiden kanske det kan leda till mindre prat om verktygslådan och mer om resultat. Eller, om dessa fortsätter utebli, fler och bättre förklaringar till varför så lite händer.

Ylva Johansson är motgångarna till trots en fortfarande pigg minister, men hennes svar om sysselsättningspolitiken känns allt tröttare. I vart fall för oss som lyssnar.

Tankarna går till det gamla charmtrollet Bosse Ringholm och en klassisk uppvisning i konsten att upprepa ett icke trovärdigt svar, utan att darra på manschetten.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök