skip to Main Content
Ge Alla Med Funktionsnedsättning Möjlighet Att Jobba Efter Förmåga

Ge alla med funktionsnedsättning möjlighet att jobba efter förmåga

Veckans omvärldsbevakning kastar en blick på villkoren och möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att komma till sin rätt på arbetsmarknaden.

Ett första steg på vägen är att dessa individer ges chansen att arbeta överhuvudtaget. Stig Nyman, ordförande för handikappförbunden, tar upp angelägna frågor i en debattartikel i Arbetet.

Att en funktionsnedsättning inte behöver vara handikappande, ens i ett äventyrligt företagarliv, får vi ett bevis för i en intervju med entreprenören Aron Andersson, rullstolsburen sedan barnsben.

I exalterade ögonblick talas det om att himlen är gränsen för hur långt en människa kan nå. Det är kanske att ta till i överkant, men Aron Andersson har i vilket fall klarat av att bestiga berget Kilimanjaro i Tanzania, nära 5.900 meter högt. Bland andra bedrifter, som hör en äventyrares CV till.

Ett handikapp som inte har något med funktionsnedsättningar att göra, är oförsiktiga uttryck i sociala medier för den som söker arbete. Allt fler arbetsgivare kollar av vad arbetssökande skrivit på nätet.

Enligt en färsk rapport från Stockholms Handelskammare har så många som en tredjedel av de tillfrågade företagen sållat bort kandidater efter kontroll av sociala medier. Återhållsamhet anbefalles.

För att återgå till, och runda av med, funktionsnedsättningar: redan i slutet av 1960-talet skrevs en rockopera om en döv, stum och blind kille, som med tiden blev en överdängare på flipperspel.

En fingervisning om att det kanske ändå är fantasin och inte himlen som sätter gränsen för vad en människa förmår.

Ge oss chansen!

220.000 personer med funktionsnedsättning saknar arbete och regeringen har svårt att hantera situationen. Politisk initiativkraft saknas för att skapa ett arbetsliv där olikheter och mångfald tas tillvara, skriver Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden, i en debattartikel i Arbetet:

Sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning har legat på samma låga nivå länge och till skillnad från andra grupper påverkar inte konjunkturläget situationen. Det råder alltså andra mekanismer för utestängning när inte fler får jobb även i perioder av stark tillväxt och stor efterfrågan på arbetskraft. Delar av förklaringen ligger i att utformningen av själva stödsystemen och tillämpningen av dem i sig skapar inlåsningar.

Det finns ett skriande reformbehov på området. Funkautredningen gav redan 2011 en rad förslag till förändringar som Handikappförbunden, arbetsgivare, fackförbund och andra remissinstanser välkomnade. Det handlar bland annat om förenklade stöd till arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning, flexiblare och snabbare tillgång till hjälpmedel och ett mer systematiskt och målinriktat arbetssätt från Arbetsförmedlingens sida.

Staten har som arbetsgivare ett ansvar att vara föredöme. I dag är statliga arbetsgivare den arbetsgivarkategori som är sämst på att anställa personer med funktionsnedsättning. Små och medelstora privata arbetsgivare lyckas betydligt bättre.

I stället för att uppdra åt myndigheter att ta fram praktikplatser, borde regeringen ställa högre krav på att offentlig verksamhet har mångfald som grund, också i sin rekrytering. Det finns många exempel på hur man genom kvalitativ matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande, ibland med stödinsatser, kan skapa lyckade anställningar för bägge parter.

Arbetet: Låt alla jobba efter förmåga

Social entreprenör spränger gränser

Aron Andersson har bestigit Kilimanjaro, simmat över Ålands han och cyklat till Paris – trots att han är rullstolsburen efter att ha drabbats av cancer som nioåring. I det egna företaget är han äventyrare och föreläsare och dessutom har han dragit in miljontals kronor till Barncancerfonden. Denne företagsamme man porträtteras i tidningen Entreprenör:

Jag älskar äventyr, att utmana mina gränser och att inspirera andra att följa sina drömmar. Och det är lättast att göra i ett eget företag – det är svårt att bli anställd som äventyrare. Dessutom älskar jag friheten det innebär, och att få bestämma själv. Det ger också en möjlighet att som social entreprenör göra något bra för andra. Sedan några år är jag ambassadör för Barncancerfonden och har samlat in tio miljoner kronor genom olika initiativ.

En entreprenör som vill tiodubbla omsättningen kan inte jobba tio gånger så mycket, men det går alltid att jobba tio gånger smartare. Företagsvärlden har mycket att lära från idrottsvärlden. Den som ägnar sig åt äventyr och idrott vet att det innebär många misslyckanden. För att nå sina mål och träningsresultat handlar det om att testa, testa, testa. Den inställningen finns inte på samma sätt i företagsvärlden.

Det är viktigt att ha ett team att bolla [idéer] med. Jag pratar med mina entreprenörsvänner, en nära vän som är en duktig strateg och med min flickvän. Dessutom jobbar jag tillsammans med många stora företag där det finns duktiga chefer och ledare.

Entreprenör: “Företagandet en möjlighet att göra något bra för andra”

Sociala medier – visar de din bästa sida?

För den som ska anställa blir en kontroll i sociala medier som Facebook och Linkedin allt viktigare. 2008 gjorde ett av tio företag bakgrundskontroller i sociala medier och sju år senare hela fyra av tio företag enligt en rapport från Stockholms Handelskammare, skriver Statskoll:

– Informationen som framkommer i sociala medier har en allt större påverkan på företags rekryteringsbeslut. Det framkommer att 34 procent av företagen sorterar bort kandidater efter att ha kontrollerat dem i sociala medier. Personer som lägger ut information om sig själva på nätet måste vara medvetna om att detta kan bli en del av underlaget i en jobbsökarprocess, säger Lotta Andersson, utredare vid Stockholms Handelskammare.

Statskoll: Kollad på sociala medier när du söker jobb
Stockholms Handelskammare: Sociala medier sållar bort fler vid rekrytering

Ofelbart med lönebidrag

Arbetsförmedlingen kan inte avbryta en felaktig anställning med lönebidrag även om man upptäcker fusk och fel hos företaget. Myndigheten har i flera år larmat utan att reglerna ändrats, rapporterar Sveriges Television:

Det finns tuffa regler för vilka företag som får ta emot anställda med lönebidrag. Men om felaktigheter upptäcks under en pågående beslutsperiod, så har Arbetsförmedlingen i praktiken ingen möjlighet att stoppa placeringen.

– Om vi upptäcker problem under ett pågående beslut så måste vi vänta tills det löpt ut, säger Henrietta Stein, direktör på Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering till arbete.

Först i efterhand kan myndigheten kräva tillbaks pengar som betalats ut på felaktiga grunder. Men man måste vänta ut beslutsperioden på ett år.

Sveriges Television: Arbetsförmedlingen slår larm – kan inte avbryta felaktiga lönebidrag

Med nedsatt funktionsförmåga

Elton John:

He ain’t got no distractions
Can’t hear those buzzers and bells
Don’t see lights a flashin’
Plays by sense of smell

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök