skip to Main Content
Sociala Företaget Yalla Trappan Startar Verksamhet I Södra Stockholm

Sociala företaget Yalla Trappan startar verksamhet i södra Stockholm

Inslagen i veckans omvärldsbevakning får tala för sig själva. Här blott en kort innehållsförteckning.

Det Malmöbaserade sociala företaget Yalla Trappan skall öppna en filial i Vårby, en förort i södra Stockholm.

Vidare på temat “invandrade kvinnor med svårigheter på arbetsmarknaden”: Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier.

Äldreomsorgen har brist på personal. Samhalls verkställande direktör vill att fler människor med funktionsnedsättning ska ges chansen att arbeta inom omsorgen.

Så är det (äntligen?) dags för “de moderna” beredskapsjobben inom staten. Arbetsförmedlingen informerar.

Till sist ett allvarsord på vägen, från verkligheten utanför arbetsmarknadspolitiken: när “barbaric power” möter “flower power”, kommer den ena sidan att trava kroppar på hög och den andra sidan kommer att trava blommor i högar. Kropparna och blommorna kommer alltid att tillhöra samma sida. Den förlorande.

Yalla Trappan i Vårby

Att skapa arbetstillfällen och ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden – det är målet för det sociala företaget Yalla Trappan. Nu har konceptet tagits från Malmö till Stockholm, berättar Sveriges Television:

Kvinnokooperativet Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag som startade i Rosengård i Malmö. Målsättningen är att skapa jobb och ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Natte Högberg var en av dem som tog Yalla Trappan till Stockholm.

– Vi tror ju att utlandsfödda kvinnor har lite svårare att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det kan handla om att man har svårt med språket, att man tar hand om barn eller har låg utbildning och att det kanske är lättare att skicka ut mannen som familjeförsörjare.

Natte Högberg saknar även mötesplatser för kvinnor i Vårby.

– De mötesplatser som finns här i området är väldigt mansdominerade, man ser mest män när man rör sig häromkring, säger hon.

Sveriges Television: Nyanlända öppnar café i Vårby

Kvinnostöd ska ge kvinnokraft

Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Syftet är att bättre ta tillvara deras kompetenser:

Utrikes födda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än utrikes födda män. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens statistik att män i allmänhet får mer stöd från myndigheten än kvinnor.

Kvinnorna är till exempel underrepresenterade bland dem som har arbete med stöd eller nystartsjobb. Det här gäller alla kvinnor, oberoende av födelseland, men är särskilt tydligt bland kvinnor som är utomeuropeiskt födda.

Nu har Arbetsförmedlingen tagit fram en ny handlingsplan för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor. Den innehåller flera punkter, där en del handlar om att utveckla Arbetsförmedlingens arbete när det gäller att synliggöra och matcha utifrån kvinnors kompetens.

Arbetsförmedlingen: Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd
Hämta rapport: Handlingsplan för utrikes födda kvinnor 2017-2018

En resurs för äldreomsorgen

Den svenska äldreomsorgen har brist på personal, vilket bidrar till en mängd problem. Monica Lindgren, vd för Samhall, har ett förslag för att minska personalbristen – låt människor med funktionsnedsättning arbeta i omsorgen:

Enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting har över hälften av landets kommuner svårt att rekrytera personal till omsorgen. Dessutom visar en nyligen presenterad rapport från Stockholms universitet att hälften av undersköterskorna inom äldreomsorgen vill byta jobb. Uppgifterna är alarmerande och det är svårt att dra några andra slutsatser än att läget inom vården är allvarligt.

Problemen inom svensk omsorg är komplexa och har flera orsaker. En åldrande befolkning som lever längre kräver mer vård och omsorg än tidigare. Samtidigt ser vi hur minskad bemanning skapar stressig arbetsmiljö, där vårdpersonalen inte får jobba med de uppgifter de är utbildade till vilket leder till att omsorgskvalitén blir lidande.

Trots det allvarliga läget och bristen på personal ges personer med funktionsnedsättningar sällan chansen att arbeta inom vård och omsorg. Ibland handlar det om fördomar och förutfattade meningar – och ibland om ren okunskap. Men oavsett anledning så exkluderas en stor grupp människor som står redo att bidra till en bättre äldreomsorg.

Bara på Samhall har vi över 500 omsorgsassistenter anställda. Alla med dokumenterat yrkeskunnande och en brinnande iver över att få börja jobba hos en arbetsgivare inom den offentliga eller privata omsorgen. Om någon bara ger dem chansen.

Dagens Samhälle: Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Beredskapsjobben är här

Beredskapsjobben i staten har börjat tillsättas. Här några ord från Arbetsförmedlingen i ämnet:

Moderna beredskapsjobb i staten är anställningar på statliga myndigheter som subventioneras enligt modellen för särskilt anställningsstöd, Extratjänst. Målgruppen är långtidsarbetslösa samt vissa nyanlända.

Arbetsförmedlingen har ett dubbelt uppdrag inom moderna beredskapsjobb i staten. Den ena delen handlar om att informera om insatsen till arbetsgivarna och att matcha arbetssökande i målgruppen mot lediga platser som arbetsgivarna ställer till förfogande. Den andra delen handlar om att Arbetsförmedlingen själv är en myndighet med uppdrag att anställa personer på moderna beredskapsjobb.

Denna rapport ska redovisa för regeringen hur arbetet med informationsinsatser och matchningsarbete fortskrider, och är alltså avgränsad till den första delen av uppdraget.

Arbetsförmedlingen: Moderna beredskapsjobb i staten
Hämta rapport: Moderna beredskapsjobb i staten

“Kanske var många rädda, men man lät sig inte påverkas. Det kallas mod.”

Författaren och samhällsdebattören Lars Wilderäng ger den svenska beredskapen ett gott betyg, för insatserna i samband med terroristattentatet i centrala Stockholm fredag den 7 april:

Man kan konstatera att Sverige och Stockholm har levererat vid en akut kris, där det bästa hos många människor har kommit fram.

Den normala reaktionen hos de allra flesta människor i händelse av kris eller katastrof är att hjälpa varandra, även vilt främmande människor. Detta är också självorganiserande, och kräver inte någon överhet, utan sker spontant. Det kan handla om att hålla butiker öppna, dela ut mat och fika gratis, bjuda arbetande poliser på mat, skjutsa varandra, öppna upp sitt hem för strandsatta personer med mera.

Sverige och Stockholm visade [under attentatsdagen] att man inte på något sätt är annorlunda än andra utan levererade just denna självorganiserande hjälpsamhet.

På myndighetssidan visar det sig tydligt att mångårig planering, metodutveckling och övning fungerar. Myndigheter som polisen, sjukvården och räddningstjänsten har levererat, liksom även kollektivtrafiken som gjorde det rätta och stängde ner.

De som inte levererat är media – dessvärre har man kontinuerligt rapporterat om polisens aktivitet, vilket kan hjälpa terrorister och riskera liv. Därtill har media i flera fall visat upp extrem osmaklighet, som när man stack en mikrofon under näsan på statsministern när denne försökte hålla en tyst minut på Drottninggatan, eller när man stört arbetande poliser med frågor.

Cornucopia?: Sverige och Stockholm levererar

I otakt: Bara barnet.

Rosen

Requiem:

Ty just nu i dag
så köpte jag
en liten ros
i en blomsteraffär

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök