skip to Main Content
Arbetsförmedlingen Vinner Pris

Arbetsförmedlingen vinner pris

Arbetsförmedlingen har fått kopiöst med dålig reklam de senaste månaderna. Förutom det sedvanliga som är värt kritik, har företrädare för allianspartierna och för näringslivets intresseorganisationer sökt övertrumfa varandra med krav på fundamental renovering av myndigheten. I radikala fall har det förekommit propåer om närmast total nedläggning.

Men när mörkret är som störst, skiner också en liten glimt av ljus som stjärnorna på himlavalvet. Bara några dagar efter vårdagjämning och sommartid, kom beskedet att Arbetsförmedlingen tilldelats Anbudspriset 2017.

Förhoppningsvis är priset välförtjänt. Oavsett vilket, så får en utmärkelse av sådan dignitet till Arbetsförmedlingen i dessa dagar betraktas som en överraskning av hög magnitud.

Som han sade, Sven “Plex” Pettersson, då Bob Beamon hoppade 8,90 i längd i Mexico City 1968: “Det är nästan så man svimmar”.

Apropå svimfärdig: det har kommit till bevakningens kännedom, att en liberal riksdagspolitiker i höstas motionerade om införande av en “Kebabpizzans dag som årlig temadag”. Kebabpizzan upphöjs av motionären till kulturfenomen och avsikten med den årliga temadagen är att motverka främlingsfientlighet.

En gång i tiden florerade begreppet “begåvningsreserv”. I vår tid av sviktande förnuft kan det vara läge att söka tröst hos fyrfota medborgare med begåvningen i behåll.

För att travestera Mark Twain: “Ju mer jag hör från den svenska riksdagen, desto högre värderar jag intelligensen hos mina råttor”.

Arbetsförmedlingen tar priset

Anbudspriset 2017 går till Arbetsförmedlingen och Martin Kruse. De har genomfört en både intelligent och innovativ upphandling, enligt juryn som består av leverantörer till offentlig sektor:

Motiveringen till att priset hamnar hos just Arbetsförmedlingen är att man genom ett gediget förarbete, tät dialog med marknaden och med lärdomar från tidigare upphandlingar handlat upp en tjänst som når uppsatta mål på en hård arbetsmarknad.

Rent praktiskt har upphandlingen genomförts enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det system för rating av leverantörerna som Arbetsförmedlingen har utvecklat hjälper deltagarna att välja leverantör. Längre fram kommer det också att kunna ligga till grund för att avveckla de leverantörer som inte levererar tillräckligt goda resultat.

– Till de viktigaste lärdomarna från upphandlingen hör att ge sig själv tid till ordentliga förberedelser, säger mottagaren av Anbudspriset 2017.

Inköpsrådet: Anbudspriset till Arbetsförmedlingen
Anbudspriset: Arbetsförmedlingen vinner anbudspriset 2017

Nedan där randas morgonen

Är Arbetsförmedlingens nya rating-system embryot till en kostnadseffektiv arbetsförmedling med fokus på resultat? Frågan ställs av Svenskt Näringsliv:

AF har sedan ett halvår tillbaka använt sig av ett star rating-system för att mäta upphandlande leverantörers prestation. Systemet är utformat med Australien som förebild. Aktörer som levererar goda resultat får tre stjärnor. Leverantörer som inte presterar goda resultat får en stjärna.

Detta är en banbrytande utveckling inom svensk arbetsförmedling. Svenskt Näringsliv har genomlyst AF:s nya resultatsystem. Rapporten syftar till att besvara frågan om systemet är tillförlitligt och ge förslag på utvecklingsområden framåt. Samtidigt lyfter rapporten en potential att mäta och transparent utvärdera fler insatser och även AF:s egna enheter.

Rapportförfattarna slår fast att AF:s nya rating-system är tillräckligt tillförlitligt. Den metodik som myndigheten använder sig av är tydligt inspirerad från det framgångsrika australiensiska exemplet. Det är en välkommen utveckling att resultatuppföljningar genomförs och redovisas.

Svenskt Näringsliv: Made in Australia
Hämta rapport: Made in Australia

Normalfördelning?

Sedan finanskrisen har arbetslösheten utvecklats åt helt olika håll ute i kommunerna, visar en genomgång som tidningen Arbetet gjort. Mottagandet av nyanlända asylinvandrare är en parameter som påverkar:

Sedan finanskrisen 2009 är det tydligt att arbetslösheten utvecklats åt helt olika håll i landets 290 kommuner. Det visar en jämförelse som Arbetet har gjort av kommunernas arbetslöshetssiffror från åren 2009 och 2016.

Arbetet har valt 2009 som startår eftersom arbetslösheten då låg på nästan samma nivå som i fjol. Siffrorna visar att arbetslösheten har minskat i 167 kommuner medan den ökat i 118 kommuner. I fem kommuner ligger arbetslösheten på samma nivåer som 2009.

Bland de kommuner som haft en negativ utveckling finns bruksorter som Lessebo, Fagersta och Avesta, medan en rad Norrlandskommuner lyckats vända trenden.

Den gemensamma nämnaren för de kommuner som hade högst arbetslöshet 2016 är dock mottagandet av nyanlända, enligt Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetet: Jobben alltmer ojämnt fördelade
Stockholms Handelskammare: Stockholms arbetskraftsbrist rekordhög

Vad fel du tänkt, fast det blev galet

Läs och förundras:

Att en kompis kompis hittat en råtta i pizzan är en klassisk klintbergare, en modern sägen att rysa åt. Att en riksdagsledamot ödslat parlamentets tid och resurser på att debattera huruvida staten bör införa en “kebabpizzans dag” hade också kunnat vara en sådan avskräckande tokhistoria – om den inte vore sann.

[Robert] Hannah [L] menar också att “det är just Kebabpizzan som är den lysande stjärnan bland alla pizzor”. En sak lyser klart: Robert Hannah är ingen stjärna bland riksdagsledamöter.

Svenska Dagbladet: Råttan i kebabpizzan
Riksdagen: Kebabpizzans dag som årlig temadag

Intelligenta varelser

För smarta för riksdagen.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök