skip to Main Content
Extratjänster Nu Också I Privata Företag

Extratjänster nu också i privata företag

Arbetsförmedlingen gör om reglerna för extratjänster, så att även privata företag i välfärden ska kunna anordna dylika. Dessutom tas det bort begränsningar för vilka arbetsuppgifter som tillåts, rapporterar Sveriges Television.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) säger sig välkomna myndighetens beslut. Därigenom blottas en ambivalent inställning hos regeringen till privata aktörer i välfärdssektorn.

En av 2016 års mest uppmärksammade politiska diskussioner rörde begränsningar av vinster för privata aktörer inom välfärden. Det förslag som utredaren Ilmar Reepalu (S) lade var så radikalt att det i praktiken snuddade vid vinstförbud. De flesta som följde debatten bibringades sannolikt uppfattningen, att regeringen Löfven inte har särskilt mycket till över för privata alternativ inom välfärdssektorn.

Men nu, minsann, duger de privata aktörerna. Det är klart, för att rädda prestigeprojektet med extratjänsterna får man väl tåla lite skit i hörnorna på arbetsmarknadsdepartementet.

När mor super är det rätt.

Det är bara för regeringen och Arbetsförmedlingen att fortsätta utvidga dels definitionerna av vad en extratjänst är och vilka grupper som är berättigade till en sådan tjänst, dels omfattningen av vilka aktörer som får anordna extratjänster. Så kan snart vilket jobb som helst, var som helst, börja kallas extratjänst.

Då, om inte förr, skulle det väl vara tusan om inte regeringens tidigare alltför optimistiska prognoser slår in.

I övrigt i denna omvärldsbevakning finns åsikter för och emot visstidsanställningar, besked om ett nytt studiestöd för lågutbildade samt ännu en debattartikel på ämnet Arbetsförmedlingen.

Fast för den som verkligen vill se reformer av Arbetsförmedlingen som tillfredsställer borgerliga väljare, kanske andra uttryck vore mer önskvärda. Ett förslag är fler debatterande texter i avsikt att påverka alliansens partiledare att börja uppträda som en enad opposition, med vilja att överta regeringsmakten.

Så en helt annan sak. Har ni märkt att 1960-talets unga ikoner börjat dö ifrån oss, och att det händer allt oftare? Det känns förskräckligt. Ingen förändrar vår tillvaro så mycket som liemannen.

Privata extratjänster med offentlig finansiering

Regeringens satsning på extratjänster för arbetslösa har gått betydligt sämre än man väntade sig. Därför gör nu Arbetsförmedlingen om reglerna så att även privata företag i välfärden ska kunna anordna extratjänster. Dessutom tar man bort begränsningar för vilka arbetsuppgifter som tillåts, rapporterar Sveriges Television:

I jakt på fler extratjänster ändrar nu Arbetsförmedlingen sin tolkning av reglerna. I fortsättningen så ska också privata företag i välfärden få anordna extratjänster. Det omfattar till exempel friskolor och privatägda vårdinrättningar.

Dessutom tar man bort begränsningarna av vilka arbetsuppgifter som får utföras i en extratjänst, så länge som arbetsplatsen i övrigt uppfyller förutsättningarna för att anordna en extratjänst. Anvisning till extratjänst får göras “oavsett arbetsuppgifternas innehåll” så länge som arbetsgivaren uppfyller kriterierna, skriver man i ett beslut den 8 mars.

Beslutet välkomnas av ministern.

– Det tycker jag är bra, det har varit avsikten från regeringen när vi har genomfört vårt regelverk men myndigheterna är ju självständiga och gör sina egna tolkningar. Det är bra att man har kunnat vidga sin tolkning när man har tittat närmare på och har haft tid att jobba lite djupare med frågan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Sveriges Television: Arbetsförmedlingen öppnar för privata extratjänster

Visstidsanställning – möjlighet eller begränsning?

Frågan om visstidsanställningar fortsätter att vara het, skriver Arbetsmarknadsnytt. LO vill att antalet visstidsanställda sjunker, medan Svenskt Näringsliv betonar att anställningsformen för många är en väg till en fast plats på arbetsmarknaden:

Förra året tog LO och Svenskt Näringsliv fram en gemensam utredning för att få samma verklighetsbild kring visstidsanställningar. Organisationerna var överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

När Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, nyligen släppte sin tredje rapport var visstid ett av flera teman. AER visar att de flesta arbetstagare har fasta anställningar, samtidigt är osäkra visstidsanställningar vanligare bland marginalgrupper som ungdomar, utrikes födda och lågutbildade. Enligt rapporten förefaller den höga andelen visstidsanställningar bero på att företagen anpassar sig till en sammanpressad lönestruktur.

– Jag tror inte att det är en bra idé att ensidigt försvåra för visstidsanställningar, utan det kan vara en språngbräda till en tillsvidareanställning. Det jag kan tänka mig är en kombination av ett mindre strikt skydd vid tillsvidareanställningar och striktare regler för visstidsanställningar, sade rådets vice ordförande Per Skedinger under ett seminarium, och underströk att låg lönespridning inte bara innebär färre jobb utan också fler osäkra anställningar.

Arbetsmarknadsnytt: Visstidsfrågan splittrar parterna

LO: Anställningsformer och arbetstider 2017
Hämta rapport: Anställningsformer och arbetstider 2017

Svenskt Näringsliv: 1,1 miljoner jobb tack vare visstidsanställning
Hämta rapport: Alva öppnar dörren

Ny form av studiestöd för lågutbildade

Regeringen föreslår ett nytt studiestöd för att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning. Ett bidrag på 9.200 kronor i månaden, skriver tidningen Statskoll:

Syftet med studiestartsstödet är att underlätta rekryteringen av personer i åldern 25-56 år med kort tidigare utbildning som behöver inleda sina studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

– Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än de med högre utbildning. Genom studiestartsstödet kommer cirka 15.000 – 20.000 vuxna årligen att ges möjlighet att studera och därmed stärka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Statskoll: Nytt stöd ska få fler i utbildning

Arbetsförmedlingen – rullar sig i pengar?

Arbetsförmedlingen har alldeles för mycket pengar för sitt eget bästa, skriver Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro, i en artikel för tankesmedjan Smedjan:

Arbetsförmedlingen får i år 80 miljarder kronor i anslag och det kommer de närmaste åren sannolikt att växa uppåt 100 miljarder. Myndigheten gör sitt bästa för att göra av med pengarna, eftersom det ligger i uppdraget. Men det lyckas inte: de senaste åren har Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka miljardbelopp varje år – 2016 lämnades hela 7,1 miljarder tillbaka.

Politiker och arbetsmarknadens parter borde göra sitt yttersta för att så många som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden, genom att sänka arbetskraftskostnader och ändra förlegade och rigida regelverk.

Arbetsförmedlingens verksamhet bör koncentreras på den grupp som efter dessa reformer står kvar extremt långt från arbetsmarknaden. I dag saknar myndigheten verktyg för att hjälpa den här gruppen, samtidigt som man vadar i pengar.

Smedjan: Arbetsförmedlingen har för mycket pengar

En annan tid, ett annat land

Till glädje har du sjungit dina sånger

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök