skip to Main Content
LO öppnar För Enkla Jobb Till Lägre Lön

LO öppnar för enkla jobb till lägre lön

I veckans bonusbevakning lyfter vi fram ett par ämnen som fick rubriker redan förra veckan.

I det ena fallet handlar det om LO:s omtänkande kring frågan “enkla jobb och lägre löner”, med ett par kommentarer därtill.

I det andra fallet rör det sig om hårdare krav på nyanlända asylinvandrare att inordna sig under arbetsmarknadspolitiken och, för de invandrade kvinnorna, krav om att komma ut på arbetsmarknaden i större utsträckning än hittills.

Som avrundning här, en nyhetsblänkare: Det har varit debatt i riksdagen om Arbetsförmedlingen. Mer om detta i kommande måndags omvärldsbevakning.

Genombrott på låglönefronten?

LO föreslår utbildningsjobb för att bland annat hjälpa nyanlända till jobb. Ordförande Karl Petter Thorwaldsson uppger att man accepterar lägre löner för de jobben:

Tanken med utbildningsjobb är att arbetslösa med kort utbildning och liten yrkeserfarenhet ska få börja jobba och vid sidan om skaffa sig rätt utbildning under tiden.

– Vi accepterar att detta sker med lägre löner, säger LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.

– Det är rimligt att arbetsgivaren får lägre kostnader.

Utbildningarna för de som får utbildningsjobb ska samhället, främst kommunerna, stå för, enligt förslaget. Det ska handla om reguljär vuxenutbildning.

LO:s förslag gäller personer mellan 25 och 45 år, som saknar gymnasieutbildning. Man bedömer att målgruppen i dag omfattar omkring 50.000 personer. Många av dem är utrikesfödda.

Sveriges Television: LO öppnar för lägre löner till nyanlända
Hämta rapport: LOs förslag om utbildningsjobb för stärkt etablering

LO + Alliansen = sant?

Sveriges mäktigaste fack vill nu sänka lönerna med förslag som liknar Alliansens, skriver Aftonbladets veterankolumnist Lena Mellin i en kommentar:

Den som söker på sänkta löner på LO:s hemsida blir rikligt belönad. I ett otal artiklar, tal, informationsfoldrar går företrädare för den fackliga centralorganisationen till storm emot idén om att sänkta löner skulle lösa några som helst problem.

I en debattartikel skriver exempelvis två av LO:s ekonomer att lägre löner har en mycket begränsad jobbpotential: “Orsaken är att det krävs kraftigt sänkta lönekostnader, ner till nivåer som det knappast går att leva på, för att sänkta löner ska ge effekt på sysselsättningen för nya på arbetsmarknaden”.

Men nu har LO ändrat sig – radikalt. Nu vill Svenskt näringslivs motpart förhandla med arbetsgivarna om något som de kallar “utbildningsjobb” som under en begränsad period kan utföras till löner som är lägre än kollektivavtalets.

Sänkta löner har länge varit en av de hetaste politiska potatisarna. Lätt förenklat är den röda sidan emot medan den blå är för. Därför är det något av en sensation att förslaget stöds av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som är beredd att göra vad som krävs för att det ska förverkligas.

LO:s kovändning kan lösa upp de knutar som hittills hindrat parterna från att komma överens om fungerande sätt att slussa in nyanlända på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja påstå att det är ungefär så här det kommer att bli. Med uppbackning från Svenskt näringsliv, TCO och de största partierna vore det konstigt om det inte genomfördes i någon form.

Men för att det ska vara möjligt att leva på den lägre utbildningslönen kommer det sannolikt att krävas skattesänkningar i de aktuella inkomstlägena. Men det talar både LO och regeringen tyst om.

Aftonbladet: Sensationell kovändning av LO

De svagaste ställs utanför?

Svenskt Näringsliv är kritiska till att LO inte får med de mest utsatta på arbetsmarknaden – de som saknar en fullgjord grundskola – i sitt nya förslag om utbildningsjobb:

LO:s förslag är otillräckliga, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det pågår redan diskussioner i många branscher om att skapa förutsättningar för utvidgade YA-jobb, vilket i praktiken är det LO föreslår. Det har bitvis gått trögt så vi välkomnar att LOs ledning ställer sig bakom dessa. Alla förbund inom Svenskt Näringsliv är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Hon fortsätter:

– Återigen visar dock LO att de utesluter den grupp som allra mest behöver den här typen av reformer, dvs de som inte har en färdig grundskoleutbildning. Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen påpekat att det krävs mer för att dessa personer ska få en chans in på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsnytt: Svenskt Näringsliv: LO:s utbildningsjobb missar de mest utsatta

Samma krav på invandrade?

Regeringen vill att samma krav ska gälla för nyanlända som för andra arbetslösa. Därför tas nu rätten till etableringsplan bort:

Problemet med nuvarande lagstiftning om etableringsplan för nyanlända är att det är en rättighet där det är svårt för Arbetsförmedlingen att ställa krav, anser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Det innebär att många i dag har tomma etableringsplaner. Man gör det som man måste, söka jobb och SFI, det räcker. Arbetsförmedlingen kan inte kräva mer, säger hon på en presskonferens.

I stället ska Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända till arbetsmarknadspolitiska program. Precis som för andra arbetssökande ska de få en individuell handlingsplan och få de insatser som bedöms behövas för att leda till arbete eller studier.

Sveriges Television: Regeringen: Samma krav för nyanlända och arbetslösa
Regeringen.se: Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande

Hårdare krav på invandrade kvinnor?

Finansminister Magdalena Andersson (S) vill ställa hårdare krav för att få fler invandrarkvinnor att jobba:

Det är svårt för utrikesfödda kvinnor att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten bland kvinnor födda utanför Europa är drygt 30 procent att jämföra med kvinnor födda i Sverige där arbetslösheten ligger på knappt fyra procent, enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen.

Skillnaden mellan utrikesfödda män ock kvinnor är också stor. Efter sju år i Sverige har nära 60 procent av männen en sysselsättning men bara knappt 40 procent av kvinnorna, visar en rapport från Finanspolitiska rådet.

Inför partikongressen i början av april vill Socialdemokraternas partiledning signalera att det är dags att ställa hårdare krav på kvinnor som är nya i Sverige.

– I Sverige arbetar både män och kvinnor. Det är naturligtvis bra för jämställdheten men det är också viktigt för att vi ska finansiera välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Sveriges Television: Hårdare krav ska få invandrarkvinnor i jobb

Sveriges Television: Kvinnorna har svårast att få jobb – männen får stödet

Kvinnospråk?

Nationalteatern:

Kyss mig där bak, sa Hanna.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök