skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning Januari/februari 2017

Extratjänster och fas 3. Avstämning januari/februari 2017

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna ökar takten, men borde vi inte förvänta oss än mer?

Vi ser den hittills största ökningen av extratjänsterna under en månad (259 i hela landet), men den kan inte betraktas som anmärkningsvärt stor. Betänk att extratjänsterna de senaste månaderna utökats till heltid, öppnats för nyanlända asylinvandrare och utvidgats till att omfatta också äldreomsorgen. Det är en rejäl förstärkning av förutsättningarna, varför det finns skäl att förvänta sig en ännu större ökning. Nå, den kanske kommer.

Det skulle vara intressant att från Arbetsförmedlingen få veta hur många av extratjänsterna som nu går till asylinvandrare och hur många som går till de arbetslösa, vilka tillbringat mer än 450 dagar i Jobb- och utvecklingsgarantin. Det var för den sistnämnda kategorin som extratjänsterna ursprungligen kom till, som den tilltänkt främsta och huvudsakliga ersättningsåtgärden för fas 3.

Nu har nära 30.000 arbetslösa försvunnit ur fas 3 på ett år, medan antalet extratjänster med knapp marginal lyckats passera 2.000-strecket efter 14 månader. Överlämnas till läsaren att själv räkna på i vilken grad extratjänsterna täckt upp för fas 3, samt att bedöma realismen och slagkraften i regeringens politik för de svaga grupperna på arbetsmarknaden.

Uppdatering: Sveriges Television rapporterar att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka miljardbelopp till staten. Det rör sig bland annat om betydande summor som inte kommit till användning, på grund av att antalet extratjänster under 2016 bara blev en bråkdel av vad som budgeterats för.

Tre fjärdedelar av deltagarna i fas 3 är borta

Nästan tre fjärdedelar (74 procent) av deltagarna i fas 3 har försvunnit ur åtgärden, sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. Snart är sysselsättningsfasen ett minne blott.

Återstår därefter bara för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) att plocka fram effektiva ersättningsåtgärder i större volymer än för några tusental personer. Det börjar bli på tiden.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar ser vi en nedgång med knappt tusen deltagare i landet i stort den senaste månaden. I Stockholms län registrerades också en minskning, med 251 personer.

Under det senaste året har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med tre procent, medan Stockholms län sett en minskning med omkring två procentenheter.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 1.830 i december till 2.089 i januari, en skillnad på 259 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 240 i december till 276 i januari, en skillnad på 36 tjänster.

Uppdatering: Vecka 06 fanns det 2.211 extratjänster i hela landet och 302 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 11.727 i december till 10.225 i januari – en minskning med 1.502 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 2.181 i december till 1.934 i januari – en nedgång med 247 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari 2016, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 74,0 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 71,8 procent.

Efter ett år av avvecklingen har alltså nästan tre fjärdedelar av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har lite drygt 2.400 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 06 fanns det 9.720 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 1.857 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 904 personer mellan december och januari i hela landet, från 102.079 personer till 101.175 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 251 personer under samma tid, från 17.754 till 17.503 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 3,0 procent i hela landet sedan 1 februari 2016. I Stockholms län har deltagarantalet minskat med 1,9 procent.

Uppdatering: Vecka 06 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 100.831 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.426.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök