skip to Main Content
Vinstförbud I Välfärden Kan Skada Den Ideella Sektorn

Vinstförbud i välfärden kan skada den ideella sektorn

Vinstbegränsning inom välfärden kan leda till att stora delar av den ideella välfärdssektorn slås ut. Det hävdar en ekonom vars forskningsområden inkluderar organisation av vård och omsorg, i Sverige såväl som internationellt.

Coompanion Roslagen och Norrort ska ge sig ut på en resa söderut. Destinationen är Malmö och det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla Trappan. På vägen blir det ett depåstopp hos det sociala företaget Macken i Växjö.

När vi är inne på ämnet sociala företag: Tillväxtverket har en aktuell utlysning, där det är möjligt att söka medel för finansiering av bland annat projekt inom affärsutveckling och kompetensutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.

Hur mycket inflytande har en vanlig dödlig riksdagsledamot inom sitt parti, då policy och taktik ska utformas, väsentliga frågor diskuteras och beslut fattas? Mycket lite, om vi ska tro nationalekonomen Anne-Marie Pålsson, med åtta års erfarenhet som riksdagsledamot för Moderaterna.

Pålsson samtalar med Det Goda Samhällets Patrik Engellau, under en halvtimme som blottlägger en ingrodd tradition av toppstyrning och maktfullkomlighet. Här bibringas tittaren perspektiv på Moderaternas många humörskiften och lappkast i politiken sedan valnederlaget 2014.

Det är med all sannolikhet inte populasen i partiet som anger färdriktningen, utan en mycket liten klick i partiledningen som på eget bevåg gör det ena lappkastet efter det andra. Att det går utför med en väldig fart i skidbacken är uppenbart för envar, men är det inte meningen att man ska ta portarna på rätt sida också?

En dödsfälla för den ideella sektorn?

Regeringens förslag om att begränsa vinsterna i välfärden kan ironiskt nog innebära att stora delar av den ideella välfärdssektorn slås ut. Det skriver forskaren Mattias Lundbäck på sin blogg Den hälsosamme ekonomisten:

Orsaken till att förslagen till och med slår hårdare mot ideella företag än mot vinstdrivande är att det som regleras i Reepalus utredning inte är utdelningen till ägarna, utan själva vinsten.

Även ideella företag har behov av ekonomiska buffertar som jämnar ut resultatet mellan olika år. De flesta företagen och organisationerna i denna grupp har dessutom ett extremt litet operativt kapital, vilket gör det omöjligt att balansera ekonomin utan att bryta mot begränsningen om sju procents vinst plus statslåneräntan.

För de ideella aktörerna blir vinstförbudet en dödsfälla. Om de vinstdrivande företagen dör sotdöden när förslaget genomförs blir hädanfärden för de ideella aktörerna desto mer brutal. De tvingas först leva på ekonomiska marginaler som tunnar ut den ekonomiska motståndskraften. När de sedan utsätts för en kris – till exempel en förlorad upphandling – blir det likviditetskris och omedelbar konkurs.

Den hälsosamme ekonomisten: Regeringens vinstreglering en dödsfälla för den ideella sektorn

Socialt företagande på väg

Coompanion Roslagen & Norrort skall göra en studieresa till det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla Trappan i Malmö, måndag-tisdag den 6-7 februari.

På vägen görs också ett besök vid Macken i Växjö. Mackengruppen finns idag på tre orter och har som grundkoncept återvinning av sådant som kastats bort, trots att det fortfarande är i gott skick och fullt användbart.

Det här inslaget innehåller också tre filmer: en om Yalla Trappans samarbete med IKEA, ett om Macken och så det program i SVT:s serie Landgång där Rosengård besöks.

Coompanion: Följ med oss till Yalla Trappan, 6-7 februari

Pengar till sociala företag att söka hos Tillväxtverket

Den som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering.

Tillväxtverket: Checkar till arbetsintegrerande sociala företag

Riksdagsledamöterna och den politiska makten

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, samtalar med Det Goda Samhällets Patrik Engellau om maktutövning och toppstyrning inom de politiska partierna.

Anne-Marie Pålsson är författare till boken Knapptryckarkompaniet, i vilken hon kritiserar sitt eget parti men också det system som reducerar riksdagsledamöterna till lydiga knapptryckare.

Politik i utförsbacke

… här kommer Moderaternas partiledare … huj vad det går … nej flyg å far …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök