skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3. Avstämning Vid årsskiftet 2016/17

Extratjänster och fas 3. Avstämning vid årsskiftet 2016/17

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit för sysselsättningsfasen sedan inflödet ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna fortsätter öka i sakta mak, sett över landet i stort

Extratjänsterna fortsätter sin tillväxt, sakta men säkert. Ökningstakten har varit densamma i drygt ett halvår, strax under eller strax över 200 i månaden. Denna gång, från november till december 2016, har siffran plussats på med 168 tjänster.

Vi ser ännu ingen särskild utdelning på regeringens förändring av extratjänsterna till 100 procent av heltid, eller på utvidgningen av yrkesområden till äldreomsorgen. Men det har bara gått en månad ännu, sedan dessa ändringar trädde i kraft. Det kanske tar sig, en bit in på det nya året.

I Stockholms län har ökningstakten spottat upp sig de två senaste månaderna, då totalt nästan hundra extratjänster tillkommit. Det innebär att cirka 40 procent av de som har en extratjänst i Stockholms län har fått den under november eller december 2016.

70 procent av deltagarna i fas 3 har lämnat

Sju av tio deltagare i fas 3 har försvunnit ur åtgärden, sedan inflödet ströps den 1 februari 2016. Nedgången fortsätter obönhörligt, om än i något avtagande takt.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar ser vi en uppgång med ett par tusen deltagare i landet i stort den senaste månaden. I Stockholms län registrerades också en ökning, med 163 personer.

Under de senaste elva månaderna har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med strax över två procent, medan Stockholms län haft en marginell minskning med en halv procentenhet.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 1.662 i november till 1.830 i december, en skillnad på 168 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 199 i november till 240 i december, en skillnad på 41 tjänster.

Uppdatering: Vecka 01 fanns det 1.894 extratjänster i hela landet och 255 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 12.917 i november till 11.727 i december – en minskning med 1.190 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 2.367 i november till 2.181 i december- en nedgång med 186 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 70,1 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 68,2 procent.

Efter elva månader av avvecklingen, har således sju av tio av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 2.500 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 01 fanns det 10.972 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 2.110 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 2.111 personer mellan november och december i hela landet, från 99.968 personer till 102.079 stycken. I Stockholms län ökade antalet med 163 personer under samma tid, från 17.591 till 17.754 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 2,1 procent i hela landet sedan 1 februari 2016. I Stockholms län har deltagarantalet minskat en gnutta under den perioden, med 0,5 procent.

Uppdatering: Vecka 01 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 102.029 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.716.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök