skip to Main Content
Tankesmedjan Tiden Sågar Tanken Om Fler Enkla Jobb

Tankesmedjan Tiden sågar tanken om fler enkla jobb

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden har gjort ett inlägg i debatten om de så kallade enkla jobben. “Enkla jobb” är som bekant ett av två huvudspår som ska kunna leda fram till bättre möjligheter för lågutbildade asylinvandrare att få jobb. Det andra spåret är “lägre löner”, vilket vi avhandlade så sent som i slutet av förra veckan.

Tidens ståndpunkt kan i koncentrat formuleras som så: enkla jobb är inte i tillräckligt hög grad en språngbräda in på en mer kvalificerad arbetsmarknad för utrikes födda; andelen utrikes födda som har enkla jobb är betydligt större än andelen infödda, något som i vart fall till viss del beror på diskriminering; betydligt bättre är att satsa på breda utbildningsreformer med syfte att nå en hög kunskapsnivå generellt.

Enkla jobb är helt enkelt fel väg, alltså, enligt tankesmedjan Tiden.

Samtidigt som Tiden presenterade sin rapport, kom nyheten att de förhandlingar om just “enkla jobb” som LO och Svenskt Näringsliv påbörjade i somras har kört in i dimman.

Svenskt Näringsliv riktar kritik mot LO för att göra det onödigt svårt för lågutbildade utrikes födda att komma ut på arbetsmarknaden. Något som fått LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att gå i taket.

Hur pass låst läget är, är för stunden oklart. Thorwaldsson säger sig vilja fortsätta samtalen ändå, trots att Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne håller fast vid de krav som organisationen sedan tidigare lämnat över till LO.

En möjlighet är förstås att allting rinner ut i sanden, arbetsmarknaden utvecklas organiskt och ansvaret för försörjning och framgång i livet i slutändan hamnar hos individen själv.

Enkla jobb – en otänkbar tanke för Tiden

Enkla jobb är en väg in till mer kvalificerade jobb för ungdomar med svensk bakgrund. Men bland utlandsfödda håller argumenten inte – särskilt inte för kvinnorna, skriver Lina Stenberg, utredare vid tankesmedjan Tiden, i en debattartikel på SvD Näringsliv Debatt:

Debatten om enkla jobb har varit både ensidig och onyanserad på sistone. Enligt Svenskt Näringsliv behöver de enkla jobben bli dubbelt så många. Bara så kan vi lösa de viktiga samhällsutmaningarna. Men enligt Tankesmedjan Tidens rapport “Språngbräda eller fallucka? – en analys av enkla jobb och working poor i Sverige” håller inte argumenten bakom det resonemanget.

Rapporten visar att enkla jobb kan agera språngbrädor för många ungdomar, men inte för alla. En av fjorton svenskfödda män jämfört med en av fem utlandsfödda män har ett enkelt jobb i åldern 20-24 år. Bland de något äldre, 35-49 år, är endast en av trettiotre män med svensk bakgrund jämfört med en av åtta män med utländsk bakgrund anställda här.

Utbildningsgrad förklarar inte heller varför inte språngbrädan funkar för alla. Bland personer med svensk bakgrund är det bara en av hundra med en eftergymnasial utbildning som har ett enkelt jobb. Men bland utlandsfödda har nästan var tolfte högutbildad ett sådant yrke.

Nej, en ännu mer utbredd låglönesektor är inget vi bör arbeta för i Sverige. I stället bör vi se till att kompetensnivån generellt är hög. Satsa på breda utbildnings- och kunskapsreformer för ett mer jämlikt samhälle, snarare än att bygga in fler falluckor i systemet.

SvD Näringsliv Debatt: “Enkla jobb är inte vägen till bättre integration”
Hämta rapport: Språngbräda eller fallucka?

Förhandlingar om enkla jobb går på grund

Samtalen mellan LO och Svenskt Näringsliv om enkla jobb för lågutbildade asylinvandrare sägs ha havererat. Hårda ord utväxlas, enligt Sveriges Television:

Det var en arg LO-ordförande som under en pressträff på lördagen svarade på Svenskt Näringslivs kritik av LO:s ovilja till reformer som – enligt arbetsgivarorganisationen – skulle göra det enklare för lågutbildade nyanlända att få ett arbete.

Karl-Petter Thorwaldsson anklagade Svenskt Näringsliv för att ha gått till pressen med kritiken endast för att kunna beskriva LO som “nej-sägare i att hjälpa flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden”, något LO “absolut inte är”, säger han.

– Det är ljug rakt igenom att det är vårt fel att förhandlingar inte äger rum.

– LO och regeringen måste acceptera en enklare, billigare ny anställningsform, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i DN.

Anställningsformen för nyanlända som saknar utbildning skulle göra det möjligt att arbeta heltid för 75 procent av kollektivavtalets lägsta lön. Svenskt Näringsliv vill också se slopade arbetsgivaravgifter och gå ifrån krav på att företag ska ha skrivit under kollektivavtal.

Sveriges Television: LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson till attack mot Svenskt Näringsliv
Dagens Nyheter: Företagens bas varnar för ny underklass

Det hätska ordkriget mellan LO och Svenskt Näringsliv om jobb för nyanlända är inget som förvånar. Enkla, lågavlönade jobb för lågutbildade har länge varit en omstridd fråga, skriver Sveriges Televisions inrikespolitiske reporter Per Einarsson:

Det är inte särskilt överraskande att samtalen mellan LO och Svenskt Näringsliv kärvar. Avståndet mellan deras sätt att se på vad som bör göras och vad som är möjligt att komma överens om är stort.

Svenskt Näringsliv har alltid tyckt att lönespridningen, skillnaden i lön mellan de lägst och de högst avlönade, är alltför liten. Deras medlemsföretag vill i snart sagt varje avtalsrörelse se sänkta ingångslöner, eller i varje fall att ingångslönerna inte höjs i samma takt som för anställda som har jobbat några år.

LO vill å sin sida utjämna löneskillnaderna. När det ska förhandlas om löneökningarna brukar LO-förbunden alltid kräva särskilda satsningar på dem som har lägst inkomster.

För att eventuella fortsatta samtal över huvud taget ska leda någon vart måste nog regeringen vara beredd att bidra med någonting som sänker lönekostnaden för den som anställer en lågutbildad, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter.

Sveriges Television: Hätska ordkriget inget som förvånar

En fattig invandrare som lyckats många gånger om

Några ingredienser ur Arnold Schwarzeneggers framgångsrecept:

Klara målsättningar, innovativt tänkande, hårt och uthålligt arbete, inte leta ursäkter för sina misslyckanden, acceptera konsekvenserna av sina handlingar.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök