skip to Main Content
Extratjänst Kan Lönas Med Drygt 18.000 Kronor I Månaden. Avstämning November/december 2016

Extratjänst kan lönas med drygt 18.000 kronor i månaden. Avstämning november/december 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit sedan inflödet till sysselsättningsfasen ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänster – det kan bli snudd på avtalsenlig lön för heltid

Extratjänsterna fortsätter sin tillväxt, sakta men säkert. Ökningstakten har varit densamma i ungefär ett halvår nu, strax under eller strax över 200 i månaden. Denna gång, från oktober till november, har siffran plussats på med 183 tjänster. Det pekar mot en total kring 1.900 till årsskiftet.

Från den 1 december har extratjänsternas omfattning utökats till heltid (det går fortfarande att få deltid, för den arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga).

Den statliga ersättningen till arbetsgivarna för extratjänsterna medger en bruttolön uppemot cirka 18.200 kronor i månaden för heltid, efter det att arbetsgivaravgiften dragits ifrån. Det är bara ett par hundralappar under SKL-avtalets lägstalön, enligt tidningen Kommunalarbetaren. (SKL = Sveriges kommuner och landsting.)

Det avtal som gäller för extratjänsterna är kommunernas så kallade BEA-avtal. Det meddelades för ett drygt år sedan, i samband med att extratjänsterna startade. I BEA-avtalet finns inga lägstalöner angivna, men nu får arbetsgivarna alltså möjlighet att erbjuda en relativt hygglig lön. Framför allt i jämförelse med den ersättning en arbetslös får ut inom Jobb- och utvecklingsgarantin.

De som redan har en extratjänst på 75 procent lär dock få nöja sig därmed. Enligt SKL:s förhandlare John Nilsson kan sedan tidigare beviljade extratjänster inte förändras.

Ytterligare en utvidgning av extratjänsterna som är värd att uppmärksamma: SKL och fackförbundet Kommunal är nu överens om att extratjänster ska kunna användas också inom äldreomsorgen. Där har Kommunal tidigare hållit emot.

Kommunalarbetaren: Klart med ersättning för extratjänster.

Regeringen.se: Kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen.

Med dessa förstärkningar av extratjänsterna ska det bli spännande att se om intresset, från framför allt arbetsgivarnas sida, ökar inpå det nya året.

Hittills har åtgärden resultatmässigt varit en stor besvikelse. Något som Kommunalarbetaren nyligen tog upp, utifrån en rapport framtagen av den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.

Tankesmedjans analys kommer fram till att regeringen missbedömt svårigheterna med att skapa extratjänster. Glappet mellan “vision och implementering” (det vill säga, mellan dröm och verklighet) beskrivs som “anmärkningsvärt stort”.

Den dåliga överensstämmelsen mellan prognos och utfall för extratjänsterna har vi uppmärksammat tidigare. Samma fenomen förekommer frekvent också inom arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Ett exempel är de så kallade snabbspåren, där SvD Näringsliv gjorde en uppföljning för några månader sedan.

Tidens aktuella rapport avhandlar också en annan upphaussad åtgärd, traineejobben, där utfallet lämpligen beskrivs som en kraschlandning för naiva drömmares utopiska visioner.

Eller, för resten: det kanske varken handlar om naivitet eller drömmar. Utan om medvetna överbud, ett hederligt gammalt bondfångeri. För så inkompetenta som våra ledande politiker framstår, då prognoser ställs mot utfall, så illa kan det väl ändå inte vara?

Kommunalarbetaren: Få arbetslösa har fått sysselsättning

Tiden: Med löfte om sysselsättning

Två tredjedelar av fas 3-platserna borta

En ny milstolpe i avvecklingen av fas 3 har passerats. I slutet av november hade mer än två tredjedelar av fas 3-platserna i landet som helhet försvunnit. I Stockholms län tog det marginellt längre tid. Där passerades motsvarande punkt under första veckan av december.

Det kan vara värt att notera att även om den absoluta volymen i avvecklingstakten minskat successivt, så är den relativa hastigheten för nedgången i stort sett oförändrad. Den har, med något undantag, legat mellan 9 och 11 procent i månaden sedan avvecklingen påbörjades.

De första tre månaderna efter det att inflödet till fas 3 ströps den 1 februari 2016, försvann 10.704 platser. Det motsvarade drygt 27 procent av antalet deltagare i månadsskiftet januari/februari.

De senaste tre månaderna har 5.423 platser försvunnit, det vill säga nästan exakt hälften av nedgången det första kvartalet av avvecklingen. Det motsvarar drygt 29 procent av deltagarantalet i månadsskiftet augusti/september.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar ligger nivån fortsatt stabil, med en svag ökning i landet i stort den senaste månaden. I Stockholms län registrerades däremot en liten nedgång.

Under de senaste tio månaderna har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med strax över fyra procent, medan Stockholms län sett en minskning med en dryg procentenhet.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 1.479 i oktober till 1.662 i november, en skillnad på 183 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 143 i oktober till 199 i november, en skillnad på 56 tjänster.

Uppdatering: Vecka 49 fanns det 1.760 extratjänster i hela landet och 223 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 14.364 i oktober till 12.917 i november – en minskning med 1.447 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 2.573 i oktober till 2.367 i november – en nedgång med 206 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 67,1 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 65,5 procent.

Efter tio månader av avvecklingen, har två tredjedelar av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 2.630 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 49 fanns det 12.247 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 2.258 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 545 personer mellan oktober och november i hela landet, från 99.423 personer till 99.968 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 85 personer under samma tid, från 17.676 till 17.591 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 4,2 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet minskat en gnutta under den perioden, med 1,4 procent.

Uppdatering: Vecka 49 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 100.035 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.569.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök