skip to Main Content
Vad Vilja De Nya Nya Moderaterna?

Vad vilja de nya nya Moderaterna?

Året är inne i sin sista månad och vi har så här långt knappt uppmärksammat regeringens lojala oppositionsparti, de nya nya Moderaterna, en enda gång här i bevakningen. Dags att kompensera för den underlåtenheten.

Moderaternas 2016 har karakteriserats av en mängd utspel och förslag, rörande snart sagt allt mellan himmel och jord. Partiet har dock visat stor ovilja mot att faktiskt utmana om regeringsmakten.

Partiledaren Anna Kinberg Batra har av fri vilja gjort sig till statsminister Stefan Löfvens (S) småtrotsiga men oförargliga knähund. Bjäbbar ständigt, nafsar någon gång men biter aldrig till ordentligt.

Vi ska ta en titt på något av det senaste från moderaternas sida.

Först en inte helt överraskande deklaration om moderaternas hållning i invandringspolitiken från Anna Kinberg Batra. Därefter bjuder vi på en kritisk kommentar till den bleka insatsen i samband med riksdagens omröstning om regeringens budgetförslag för 2017. Lägg därtill en hård dom över moderaternas destruktiva, och självdestruktiva, taktiserande under mandatperioden.

Den sistnämnda domen fälls av företagaren och samhällsdebattören Thomas Gür. Han var också gäst i första programmet av debattforumet Det Goda Samhällets färska TV-satsning, där han samtalade med Patrik Engellau om välfärdsstatens framtidsutsikter.

För samhällsutvecklingen relevanta frågor ställdes och Gür fick utrymme att utveckla och nyansera en del av sina tankar. Det goda samtalet, om ni så vill.

Invandringspolitik enligt Anna Kinberg Batra

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra har deklarerat en ny hållning i synen på invandring, i en debattartikel i Aftonbladet:

Öppenhet betyder inte samma sak som kravlöshet. Att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring.

Varje land måste ha kontroll över vilka människor som lever i landet. Ett öppet samhälle ger människor möjlighet att själva forma sina liv, men lämnar dem inte att fastna i utanförskap.

Det är uppenbart att alliansregeringen misslyckades med integrationen. En del menar att med reformer för att stärka integrationen skulle en omprövning av migrationspolitiken inte vara nödvändig. De har fel. Behovet av integrationsreformer är stort. Men de kan inte göras i stället för att säkra en kontrollerad invandring, utan behöver göras samtidigt.

Migrationspolitiken är beroende av omvärlden, av beslut i såväl EU som FN och andra länder. Men i Sverige måste vi fatta egna beslut om hur en långsiktigt hållbar migrationspolitik ska se ut. Vi behöver en egen tydlig linje och kan inte bara hoppas på att EU – eller någon annan – ska lösa våra problem.

Aftonbladet: Därför har jag ändrat mig om invandringen

Intet om bidragsberoendet, bostäderna och brottsligheten från AKB

“Efter en period av klädsam sorg har Anna Kinberg Batra nu bestämt sig för att begrava Reinfeldts heligaste”, skriver Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson i en kommentar till Kinberg Batras deklarerade omvändelse:

Under det senaste året har M signalerat en stramare migrationspolitik, och ibland rentav drivit på regeringen, men efter artikeln i Aftonbladet råder inte längre någon tvekan.

Hur en framtida borgerlighet ska se ut är fortfarande en öppen fråga. Ska Alliansen kunna bli gångbar krävs någon form av samsyn inom migrationsfrågan.

För att Kinberg Batras utspel ska betraktas som något mer än en partitaktisk manöver behövs dessutom en ärlig ansats till reformarbete för att lösa de integrationsproblem som landet redan åsamkats. Bidragsberoendet. Bostäderna. Brottsligheten. Om detta säger Kinberg Batra intet.

Svenska Dagbladet: Anna Kinberg Batras farväl till Fredrik Reinfeldt

Lockar inte makten?

Det moderata projektet är det viktigaste i svensk politik just nu, skriver PM Nilsson i en ledarkrönika i Dagens Industri. Moderatledningen måste bland annat reparera den förtroendeskada som Decemberöverenskommelsen 2014 skapade och bli mycket tydligare i regeringsfrågan. Ännu syns dock inga tecken på förändring i detta:

I går stod de ekonomiskpolitiska talespersonerna i riksdagen och förklarade varför regeringens budgetproposition är dålig för Sverige. Ändå släpper alliansen igenom budgeten, eftersom man inte vill fälla regeringen och själv ta makten.

Den låsningen måste bort. I valet 2014 blev en röst på Moderaterna inte en röst på en borgerlig politik utan på en politik som graviterar mellan S och V. Detta eftersom M inte vill använda riksdagsmajoriteten för att utöva makt.

Den väljare som vill ha ett regeringsskifte måste kunna lita på att allianspartierna i allmänhet och M i synnerhet gör sitt yttersta för att vinna regeringsmakten. En fortsatt otydlighet på denna punkt är farlig för M, särskilt när den mest allvarliga konkurrenten, SD, är mycket tydlig.

Dagens Industri: Kinberg Batra måste ha en rakare höger

Moderat (o)moral

Någonstans i den moderata hållningen i regeringsfrågan finns en förvrängd logik som driver politiken åt vänster. Det är omoraliskt och riskerar att straffa sig på valdagen, menar företagaren och samhällsdebattören Thomas Gür i en gästledare i Svenska Dagbladet:

Tror den moderata partiledningen att deras väljarunderlag kommer att visa förståelse för att partiet medvetet agerat så att Sverige blir ett ännu sämre land genom V:s inflytande?

Tror den att de missnöjda människorna därmed går till det parti, till Moderaterna, som medvetet såg till att Sverige blev ett sämre land, och som därefter stod bredvid och ingenting gjorde?

Ett parti som kunde ha hindrat Vänsterpartiet från att få ökat inflytande, men i stället tvärtom krävde att Sjöstedt skulle ha mer makt.

Hur är man beskaffad då vad gäller logik, strategi och taktik? Än viktigare, hur är man beskaffad moraliskt?

Svenska Dagbladet: Moderaternas strategi saknar moralisk grund

Det goda samtalet

I det första avsnittet av debattforumet Det Goda Samhällets TV-satsning, samtalar Patrik Engellau med skribenten, företagaren och samhällsdebattören Thomas Gür om välfärdsstatens framtidsutsikter.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök