skip to Main Content
Fas 3-avvecklingen Ligger Nästan Ett år Före Ursprunglig Prognos – Avstämning Oktober/november 2016

Fas 3-avvecklingen ligger nästan ett år före ursprunglig prognos – avstämning oktober/november 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de två senaste månaderna, beräknar vi hur stor den procentuella förändringen varit sedan inflödet till sysselsättningsfasen ströps den 1 februari 2016.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna – mycket snack har blivit lite verkstad

Extratjänster har nu funnits tillgängliga i drygt ett år. Det första året har resulterat i strax under 1.500 tjänster. Den siffran kan ställas mot Plusjobben, som blev nära 20.200 på knappt tio månader, 1 januari – 23 oktober 2006.

Det har varit tydligt länge, att extratjänsterna inte är den volymåtgärd som huvudsakligen kan ersätta fas 3. Det är också klart att extratjänsterna inte alls är lika attraktiva för att hjälpa långvarigt arbetslösa till arbete, som Plusjobben en gång var.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons ord under valrörelsen 2014, om extratjänsterna som “riktiga jobb”, har bara övertygat ett begränsat antal arbetsgivare om att satsa på fas 3-kategorin. Trots 100-procentig lönekompensation och en extra dusör om 115 kronor per arbetsdag för handledning.

Någonting behövs dock, som ryggrad inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Framför allt för de som deltagit längre än 450 arbetsdagar, det vill säga den kategori av arbetslösa som tidigare med automatik överfördes till fas 3.

Omkring 25 000 personer har i skrivande stund försvunnit ur fas 3 sedan den 1 februari i år, medan Jobb- och Utvecklingsgarantin som helhet har minskat med runt 5.000 deltagare under samma tid.

Endast cirka 1.500 extratjänster har tillsatts hittills, som sagt. De reguljära utbildningsmöjligheter med bibehållet aktivitetsstöd som öppnats inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin, ligger än så länge sannolikt på marginalen. Totalt kan det röra sig om kanske 5-6.000 deltagare som använt sig av den möjligheten, av de nära 100.000 som är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Det innebär att det just nu mycket väl kan finnas mellan 12.000 och 15.000 deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin, som varit inskrivna där i mer än 450 dagar och inte har fått extratjänst eller utbildningsplats.

Säkrare siffror går ej att ange här, eftersom det inte finns tillgång till öppen och löpande statistik inifrån Jobb- och utvecklingsgarantin. Den statistik över nyttjandet av reguljära utbildningar, som presenteras på sidan 23 i Arbetsförmedlingens rapport “Prognos för utbetalningar 2016-2020” (publicerad 26 oktober 2016), är tyvärr fragmentarisk och oprecis, och därmed svårtolkad.

Det är uppenbart att behovet av platser för arbetsträning ökar kraftigt, för många av dem som deltagit i Jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid.

Tyvärr saknas det statistik även här, men det har funnits illavarslande tecken om att Arbetsförmedlingen, i vart fall än så länge, anvisat till arbetsträning i alltför liten utsträckning.

Det är knappast i linje med den aktiva arbetsmarknadspolitik som Ylva Johansson talat sig varm för, både under den senaste valrörelsen och under sina drygt två år i regeringen.

Att fortsätta gå öppet arbetslös, utan målinriktad aktivitet, hjälper ingen arbetslös som tillbringat så lång tid som 21 månader inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Det leder, utom i sällsynta fall, enbart till ytterligare förlängd arbetslöshet – som i sin tur förstås gör det ännu svårare att komma i arbete.

Bara hälften av fas 3-platserna kvar, jämfört med AF:s prognos i oktober 2015

En sak som varit utmärkande för arbetsmarknadspolitiken under Ylva Johanssons ledning, är att den levererat långt sämre resultat än vad som från början aviserats. Ett stort antal åtgärder och aktiviteter har presenterats under klang och jubel från regeringens sida, förhoppningarna har varit stora och prognoserna optimistiska – men inom ett år, ibland tidigare, har det stått klart att den utlovade festkostymen knappt ens blivit till en tummetott.

Extratjänster, snabbspår, traineejobb och 100-klubben är några exempel. Resultaten är blygsamma eller sämre än så, men likväl hyser såväl arbetsmarknads- och etableringsministern som Arbetsförmedlingen regelmässigt förhoppningar om att “på lite sikt, så”.

I ett fall har dock verkligheten överträffat prognoserna med råge: avvecklingen av fas 3.

Den sista prognosen Arbetsförmedlingen presenterade innan nedmonteringen av fas 3 började kom i oktober 2015, i ett dokument betitlat “Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015. Prognoser för utbetalningar 2015-2019.” På sidan 25 finns ett diagram som utvisar den förväntade nedgången av antalet platser inom sysselsättningsfasen.

Antalet fas 3-deltagare i oktober 2016 beräknades, enligt förutsägelserna, vara omkring 28.000. Det verkliga utfallet blev, visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik, 14.364 deltagare. Det vill säga, bara lite drygt hälften av det förväntade.

Enligt prognosen skulle antalet deltagare i sysselsättningsfasen inte vara nere vid 14.000 förrän i augusti-september 2017. Arbetsförmedlingen ligger alltså nästan ett år före med just det här arbetet. Vilket, som vi påtalat förut, får tråkiga konsekvenser för de arbetsintegrerande sociala företagen.

Som de flesta med någon livserfarenhet vet: det tar tid att bygga upp, men det går fort att riva ned.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar ligger nivån fortsatt stabil, med en svag ökning i landet i stort den senaste månaden. I Stockholms län registrerades däremot en liten nedgång.

Under de senaste nio månaderna har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med strax under fem procent, medan Stockholms län sett en minskning med en knapp procentenhet.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 1.255 i september till 1.479 i oktober, en skillnad på 224 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 118 i september till 143 i oktober, en skillnad på 25 tjänster.

Uppdatering: Vecka 45 fanns det 1.585 extratjänster i hela landet och 183 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 16.369 i september till 14.364 i oktober – en minskning med 2.005 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 2.904 i september till 2.573 i oktober – en nedgång med 331 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 63,4 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 62,4 procent.

Efter nio månader av avvecklingen, har drygt sex av tio deltagare i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 2.800 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under denna tid, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 45 fanns det 13.593 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 2.489 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 84 personer mellan september och oktober i hela landet, från 99.339 personer till 99.423 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 97 personer under samma tid, från 17.773 till 17.676 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 4,7 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet minskat något lite under den perioden, med 0,9 procent.

Uppdatering: Vecka 45 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 99.426 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.550.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök