skip to Main Content
Tomma Ord Från Arbetsförmedlingens Generaldirektör Mikael Sjöberg

Tomma ord från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg

För några veckor sedan skrev företrädare för ett stort antal samhällsnyttiga organisationer ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Syftet med brevet var att få till stånd ett ökat antal anvisningar till de idéburna organisationerna, av människor som hör till de svagaste grupperna bland de arbetslösa.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har vid ett flertal tillfällen framhållit, att det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder sig av arbetsintegrerande sociala företag. Detta särskilt då det gäller att anordna arbetsträning för de många arbetslösa som behöver den insatsen.

Trots den direkta uppmaningen har lokala arbetsförmedlingar visat ovilja att anvisa långvarigt arbetslösa till arbetsträning hos sociala företag och andra idéburna organisationer. Det öppna brevet till Mikael Sjöberg skrevs i förhoppningen att generaldirektören ska förstå allvaret i situationen och styra in sin myndighet på den av Ylva Johansson anvisade vägen.

Mikael Sjöbergs svar på det öppna brevet är tyvärr intetsägande och innehållslöst. Det inger föga hopp för framtiden.

Han ägnar en stor del av utrymmet till att beskriva det läge som för stunden råder, något som de flesta inblandade och intresserade redan känner till. Sjöberg visar dock inget skönjbart intresse av att vilja utöva ledarskap och få fart på anvisningarna till de sociala företagen och andra idéburna organisationer.

Generaldirektör Sjöberg nämner bland annat Tillväxtverkets så kallade satsning på de arbetsintegrerande sociala företagen, en “satsning” som är uppenbart otillräcklig.

Mikael Sjöberg avslutar med att hävda att hans “ambition” är att Arbetsförmedlingen “fortsättningsvis ska skapa mervärde tillsammans med civilsamhället”.

Vad Sjöbergs myndighet för stunden håller på med visavi de sociala företagen och de idéburna organisationerna i civilsamhället, är dock inte att skapa mervärde. Det är i stället att förstöra resurser och värden som mödosamt byggts upp under flera års engagerat och framgångsrikt arbete med deltagare i fas 3.

Bristen på genuin ambition hos Sjöberg kontrasterar skarpt mot Ylva Johanssons många engagerade utspel och målande beskrivningar av sin vision: arbetsmarknadspolitiken som en verkstad fylld med effektiva och flitigt brukade redskap.

Arbetsförmedlingens förra generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist är en resultatinriktad och drivande ledare. Därtill en färgstark personlighet som gör avtryck både på sin arbetsplats och i medierna.

Hon blev i kraft av dessa egenskaper en kontroversiell och skräckinjagande figur i Arbetsförmedlingens korridorer.

Att den intetsägande och innehållslöse Mikael Sjöberg ska sätta några bestående avtryck, på gott och ont, behöver vi nog inte oroa oss för. Tyvärr.

Upp flyga orden …

Några citat ur generaldirektör Mikael Sjöbergs svar på de idéburna organisationernas öppna brev:

Arbetsförmedlingen har mycket goda erfarenheter av de idéburna organisationernas insatser för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Jag ser i likhet med brevskrivarna en utveckling där en allt högre andel av de arbetssökande har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Det finns möjlighet för anordnare av arbetsträning att tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en individanpassad överenskommelse om just arbetsträning i upp till 12 månader.

I vårt remissyttrande till utredningsbetänkandet för ett stärkt civilsamhälle, Paletten för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), har vi framfört viktiga förutsättningar för samarbetet med civilsamhällets organisationer och arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, inom ramen för EU:s statsstödsregelverk, genomföra ett progam med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande företag startar. Detta är ett uppdrag vi varmt välkomnar.

Det är min bestämda ambition att vi, utifrån de nya förutsättningarna, även fortsättningsvis ska skapa mervärde tillsammans med civilsamhället.

Svenska Dagbladet: Svar från Mikael Sjöberg: Vi vill anlita de idéburna

Varför …

… kan inte Mikael Sjöberg vara lite mer rättfram och handlingskraftig, som till exempel …

… Chuck Norris?

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök