skip to Main Content
Ylva Johansson Och Arbetsförmedlingen

Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen

För tre månader sedan presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) en ny utredning, som ska se över arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2017 och slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Nyheten kom i skymundan av den annalkande midsommarhelgen, förestående Almedalsvecka och de därpå stundande semestrarna. Här och nu får dock denna välbehövliga översyn av Arbetsförmedlingen den uppmärksamhet den förtjänar.

Videon med presentation av utredningen och av utredaren Cecilia Fahlberg, samt länkar till relevant information hos regeringen och Statskontoret, återfinns längst ned i detta inlägg.

En bångstyrig myndighet

Innan vi kommer så långt kan det vara värt att notera en återkommande krusning på ytan, i relationen mellan minister Johansson och hennes myndighet.

Under sitt tal vid Stora sociala företagsmässan i Göteborg i början av september, framhöll Ylva Johansson att nuvarande regering inte vill detaljreglera Arbetsförmedlingens arbete i lika hög grad som den tidigare alliansregeringen gjorde. I stället är det resultatstyrning (också känt som målstyrning) som är den nya tidens melodi.

Men, sade Ylva Johansson, myndigheten är stor och omställningen kommer att ta tid. Det framgick tydligt att det inte alls är lätt för ministern att få informationen om regeringens mål spridd på önskvärt sätt inom Arbetsförmedlingen.

I klartext: på många lokala arbetsförmedlingar ute i landet har inte arbetsförmedlarna gjort jobbet på det sätt som arbetsmarknads- och etableringsministern önskat och hoppats.

Det har gett upphov till protester, bland annat från många sociala företag som är beroende av att Arbetsförmedlingen fyller luckorna efter fas 3 med långvarigt arbetslösa som behöver arbetsträning.

Följden av dessa lokala arbetsförmedlingars tillkortakommanden har blivit, att Ylva Johansson vid flera tillfällen sett sig föranlåten att ta myndigheten i örat.

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 17 juni uttalade sig arbetsmarknads- och etableringsministern om ofoget med så kallade internplaceringar inom Jobb- och utvecklingsgarantin, som en del arbetsförmedlare ägnar sig åt till övermått:

“Det är inte bra om man avslutar fas 3-placeringar i förtid utan att ha ett bra alternativ. Individen måste få stöd, till exempel till arbetsträning eller till utbildning, för att komma vidare. Detta är viktigt att säga.”

Under sitt tal vid Stora sociala företagsmässan återkom Ylva Johansson flera gånger till svårigheten att få arbetsförmedlare att rätta sig i ledet och bad till och med representanterna för de sociala företagen om hjälp:

“Det är meningen att Arbetsförmedlingen ska använda bra arbetsplatser för arbetsträning. Ta en chans i samarbete med er lokala arbetsförmedling; gör ett lokalt kontrakt. ( … ) Jag håller på för fullt med att påverka och se till att informationen ska nå ut till alla i arbetsförmedlingarna och det händer saker, så ge er inte – på dem igen.”

I samband med Svenska Dagbladets genomgång av de klena resultaten för de så kallade snabbspåren, lyckades journalisten tjata fram en emfatisk reaktion från ministerns sida:

“En del snabbspår är igång och en del möter problem. Mitt besked är tydligt till Arbetsförmedlingen – det här måste ni bara fixa.”

Att tala om ministerstyre eller diktat är förstås att ta i en bit bortom det rimliga, men nog är det värt att lyfta ett ögonbryn (och dra på mungipan en smula) inför dessa upprepade försök till styrning medelst moderliga åthutningar.

Efterlyses: ledarskap och sanktionsmöjligheter

För att vidga fältet vi här blickar ut över: det går att tänka tanken, att valet mellan detaljreglering eller målstyrning inte behöver vara det mest avgörande för ett gott resultat.

Anders Holmkvist, med lång erfarenhet av statlig tjänst, avslutar en gästledare i Svenska Dagbladet med följande insiktsfulla ord:

“Jag hörde en gång en landshövding säga att de goda byråkraterna är samhällets viktigaste stöttepelare. Väl uttryckt; så är det. Med ett eko från den tid då kvalitetsutveckling stod högt på agendan önskar jag att verkställande ledningar i offentlighetens tjänst hålls ansvariga för att upprätthålla en hög kunskap i förvaltningens hantverk och de grundläggande förhållningssätt som följer av det.

Problemet kan inte utredas bort. Det är ledarskapet och sanktionsmöjligheterna som saknas.”

Utredning om arbetsmarknadspolitiken och om Arbetsförmedlingen

Ur informationen på regeringens webbplats, under rubriken “Regeringen tillsätter en översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag”:

Arbetsförmedlingen spelar som den huvudsakliga statliga myndigheten inom arbetsmarknadspolitiken en viktig roll i att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Myndigheten står inför stora utmaningar och har påbörjat ett genomgripande internt förändringsarbete. Utredaren ska analysera hur Arbetsförmedlingens uppdrag på lång sikt bör utformas för att mest effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Det finns i dag fler aktörer som bidrar till matchningen, till exempel omställningsorganisationerna, men Arbetsförmedlingen har en viktig roll för dem med svagare ställning på arbetsmarknaden. Många av dem behöver dock stöd och insatser utanför myndighetens ansvarsområde, till exempel inom skolväsendet eller av socialtjänsten.

Förutom de insatser som ges i Arbetsförmedlingens regi levereras tjänster av externa aktörer. Det ger flexibilitet och skapar ökade möjligheter för innovation, men skapar samtidigt nya behov och kostnader kring till exempel upphandling, uppföljning och kontroll. Hur externa leverantörer kan användas för att tillföra mest mervärde till arbetet för en väl fungerande arbetsmarknad behöver analyseras.

 

Regeringen.se: Regeringen tillsätter en översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag

Statskontoret: Analys av Arbetsförmedlingens interna styrning och utvecklingsarbete (PDF, februari 2016)

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök