skip to Main Content
Bästa Månaden Hittills För Extratjänsterna – Avstämning Augusti/september 2016

Bästa månaden hittills för extratjänsterna – avstämning augusti/september 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de senaste månaderna, gör vi också jämförelser mellan uppgifterna för att få en uppfattning om hur utvecklingen ser ut trendmässigt.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Bästa månaden hittills för extratjänsterna – fas 3 har färre än hälften kvar

Augusti månad blev den bästa hittills för extratjänsterna, som ökade med 232 stycken sett över hela landet. Den tidigare största månadsökningen räknades in under maj, då 186 nya extratjänster såg dagens ljus.

Trots framgången sistlidna månad ligger antalet extratjänster fortfarande långt under prognosen. Totalen för augusti är bara en fjärdedel av det antal som förväntats.

Vi noterar också en anmärkningsvärd uppryckning i Stockholms län, där antalet extratjänster i ett huj ökade med 50 procent, från 61 till 91. Fortfarande är det dock ingenting att hurra för i absoluta tal, så låt korken sitta kvar i champagneflaskan. Den som ändå vill fira denna lilla framgång, kan väl lämpligen unna sig en Pommac – ett utmärkt alkoholfritt alternativ, för smärre glädjestunder.

Under augusti nåddes en symbolisk milstolpe för avvecklingen av fas 3 – antalet deltagare har nu mer än halverats, sedan inflödet till åtgärden ströps den 1 februari i år. Det tog bara lite mer än ett halvår, en avvecklingstakt som är betydligt högre än vad regeringen planerat för.

Samtidigt kan vi se en avmattning i nedgångstakten på riksnivå. Denna avmattning kan möjligen förklaras med att det nu troligen är de mer svårplacerade bland de långvarigt arbetslösa som är kvar i fas 3. Människor som inte är aktuella för en extratjänst och som bedöms ha svårt att klara en utbildningsinsats med framgång.

Om Arbetsförmedlingens enda alternativ till fas 3 för dessa individer är internplacering, kan det förhoppningsvis vara så att kloka arbetsförmedlare ser till att deltagarna får stanna på sin sysselsättningsplats. Det vill säga, just vad regeringens direktiv för avvecklingen anger att Arbetsförmedlingen ska göra.

Det kan förstås också vara så att avmattningen i nedgångstakten är tillfällig – det kommer att visa sig vid nästa månadsavstämning.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar ligger nivån fortsatt stabil, med en marginell minskning den senaste månaden, både i landet i stort och i Stockholms län. Så på den fronten inte mycket nytt.

Under de senaste sju månaderna har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med drygt fem procent, medan Stockholms län sett en knappt mätbar minskning.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 855 i juli till 1.087 i augusti, en skillnad på 232 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 61 extratjänster i juli till 91 i augusti, en skillnad på 30 tjänster.

Uppdatering: Vecka 36 fanns det 1159 extratjänster i hela landet och 101 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 20.149 i juli till 18.340 i augusti – en minskning med 1.809 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 3.647 i juli till 3.268 i augusti – en nedgång med 379 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 53,3 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 52,3 procent.

Som konstaterat ovan – redan efter sju månader av avvecklingen, har mer än hälften av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 3.000 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under dessa sju månader, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 36 fanns det 17.314 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 3.100 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 676 personer mellan juli och augusti i hela landet, från 99.174 personer till 98.498 stycken. I Stockholms län minskade antalet med 207 personer under samma tid, från 17.978 till 17.771 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 5,6 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet minskat något lite under den perioden, med 0,4 procent.

Uppdatering: Vecka 36 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 98.669 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.728.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök