skip to Main Content
Långbänken Om Matchningsanställningar Fortsätter

Långbänken om matchningsanställningar fortsätter

Dagens Nyheter rapporterar om regeringens planer på så kallade matchningsanställningar, i samband med en färsk intervju med näringsminister Mikael Damberg (S).

Frågan är inte ny. Våren 2015 lade Anders Lago, som fått ett utredningsuppdrag av regeringen Reinfeldt, fram en rapport om matchningsanställningar.

Vi på Blåeld Media uppmärksammade företeelsen redan våren 2014, via ett inslag i tidningen Entreprenör. Då rörde det sig om ungdomar med funktionsnedsättning som fick hjälp att komma ut i arbetslivet.

Det kan vara värt att notera att företagsledaren som presenterades i Entreprenör dels var högt motiverad (hans son var en av dem som fick hjälp genom verksamheten), dels hade goda kunskaper om de offentliga stödsystemen genom sin yrkesbakgrund. Som tidigare topptjänsteman inom offentlig sektor hade han sannolikt också ett betydande inofficiellt kontaktnät och en uppsättning goodwill att luta sig emot i sitt arbete.

Det var således en ovanligt väl rustad människa som lyckades med en förhållandevis svår uppgift. Man bör därför vara försiktig med att med utgångspunkt i den framgångssagan dra några större växlar för en mycket bredare satsning, med vanliga dödliga samhällsmedborgare involverade.

Det kan inte uteslutas att vi här ser ännu en av de upphaussade konstruktioner, som i slutändan inte lyckas skapa mer än ett par hundra jobb, om ens det.

Vad som däremot med lätthet genereras, på ingen tid alls, är en uppsättning pockande frågor. Här följer ett litet urval:

Vad beräknas kalaset kosta? Hur ska finansieringen till de tilltänkta aktörerna se ut? Vilka risker ska parterna stå? Hur ser villkoren för den anställde ut och vilka lönenivåer ska gälla?

Hur många av de tänkta mellanhänderna har det engagemang, det företagskunnande och den uthållighet som krävs? Finns det några välgrundade prognoser om hur många av dagens svårplacerade arbetslösa som på detta vis skulle kunna komma i varaktiga jobb? När är det tänkt att dessa matchningsanställningar ska börja införas?

Arbetsförmedlingen sviktar redan i dag under sin arbetsbörda och har tidigare visat sig ha svårt att hantera stora och komplexa stödsystem – vad finns det för skäl att tro att det skulle gå bättre den här gången?

Ett och ett halvt år har passerat sedan regeringens utredare Anders Lago lade fram resultatet av sina tankemödor. Ännu finns ingenting konkret att visa upp. Det rör sig i snigelfart med matchningsanställningarna, om det nu rör sig alls. Frågetecknen är många och bristen på konkreta svar talande.

Här är det, i vart fall än så länge, mycket snack och minimalt med verkstad.

Matchningsanställningar für alle?

Regeringen förbereder en ny form av anställning, med syfte att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete, skriver Dagens Nyheter. Det kallas för matchningsanställning och innebär att människor hyrs ut under en slags provanställning. De finns dock obesvarade frågor av väsentlig art:

Det handlar om så kallade matchningsanställningar där företag ska kunna prova personal utan att själva behöva ta ansvar för bland annat administration.

Modellen är hämtad från bemanningsbranschen och är redan prövad i Södertälje. Enligt näringsminister Mikael Damberg (S) ska såväl Arbetsförmedlingen som andra statliga aktörer och privata bemanningsföretag kunna sköta uthyrning av personal.

Hur många personer som kan omfattas av den nya matchningsanställningen är dock oklart. Vilken ersättning de ska få är heller inte klart men Mikael Damberg talar om att det ska vara avtalsenlig lön.

När de nya matchningsanställningarna kan bli verklighet är fortfarande oklart.

Dagens Nyheter: Ny anställningsform ska få in nyanlända på arbetsmarknaden
Svenska Dagbladet: Ersätt fas 3 med ny typ av anställning
Hämta rapport: Regeringens utredning om matchningsanställningar

Pyssel med pussel

Arbetsmarknadspolitik i praktiken:

Det är verkligen inte lätt att få bitarna att passa ihop.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök