skip to Main Content
Stora Sociala Företagsdagen 2016

Stora sociala företagsdagen 2016

Den 5 september är det dags för den Stora sociala företagsdagen i Göteborg. Det är fjärde gången som mässan äger rum och årets tema är Business for inclusion 2.0

Sociala företag skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. När du väljer dem som leverantör är du med och skapar ett samhälle där resurser, både mänskliga och miljömässiga, används på ett uthålligt sätt. Att handla det som ändå skulle handlas men på ett medvetet sätt gör socialt ansvar till en del av er ordinarie verksamhet. Uppdateringen till 2.0 innebär att vi i några av programpunkterna vill synliggöra hur socialt företagande och social innovation kan bidra till jobb och lokal utveckling inte minst genom tillvaratagande av resurser hos personer som varit kort tid i Sverige.

Förutom en mängd utställare kan följande programpunkter nämnas:

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Om sociala företag är viktiga – hur främjar regeringens politik i så fall dessa företag?  Det är några av de frågor som arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson förhoppningsvis vill svara på när hon medverkar vid Stora sociala företagsdagen.

En politik för företag med hållbarhet som drivkraft – hur ser den ut?

Civilminister Ardalan Shekarabi

Den offentliga sektorn handlar varje år för nära 1000 miljarder. I den här programpunkten medverkar civilminister Ardalan Shekarabi som har ansvar för dessa frågor som minister och dels kommer företrädare för upphandlings- inköpsbolag att berätta om enkla sätt att förändra upphandlingar så att fler företag med social- och eller miljömässighet som främsta drivkraft kan medverka i upphandlingar.

1000 miljarder att göra skillnad med

Ebba Sällström från Tanke och handling och Nilla Helgesson från Skyddsvärnet

Sociala företag kan fylla tomrummet mellan SFI och arbetsmarknaden. Ta del av sociala företags erfarenheter av integration  – både det som funkat och det som fungerat mindre bra.

Ebba  och Nilla ger exempel på verksamheter inom arbetsintegrerande sociala företag som är integrationsfrämjande samt om lyckade och mindre lyckade satsningar och dess resultat.

Sociala företag – en integrationsmotor

Huvudarrangörer är Coompanion tillsammans med Region Skåne, CSR Västsverige och Skoopi, de sociala företagens intresseorganisation.

(Blåeld ställer inte ut på mässan men verksamhetschef Lasse Reuterberg är på plats under dagen).
Sponsorer Sociala företagsdagen

Back To Top
×Close search
Sök