skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3 – Avstämning Juli/augusti 2016

Extratjänster och fas 3 – avstämning juli/augusti 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de senaste månaderna, gör vi också jämförelser mellan uppgifterna för att få en uppfattning om hur utvecklingen ser ut trendmässigt.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Trögt i juli för extratjänsterna – men nu kanske det börjar lossna?

Semestermånaden juli rådde i stort sett stiltje bland extratjänsterna. Den första juli noterades visserligen en ökning med 52 stycken, men sedan tillkom bara 30 extratjänster under resten av månaden – en om dagen i snitt.

Kastar vi en blick på resultatet av de två första veckorna i augusti ser vi dock en annan och för extratjänsternas förespråkare muntrare bild. Under dessa två veckor har 136 extratjänster registrerats – fortsätter det på så vis ett par veckor till, kan augusti bli den bästa månaden hittills för åtgärden.

Vid månadsskiftet juli/augusti hade antalet deltagare i fas 3 nästan halverats, sedan inflödet ströps den 1 februari i år. I skrivande stund (18 augusti) har den gränsen passerats i Sverige i stort – mer än häften av platserna i fas 3 är borta – och i Stockholms län är det precis på håret.

Som konstaterat vid förra månadsavstämningen – avvecklingen av fas 3 går i en rasande fart, jämfört med plan och prognos.

En orsak till det är den aktivistiska myndighetsutövning som Arbetsförmedlingen ägnar sig åt på sina håll.

Det har förekommit att arbetsförmedlare lyft bort deltagare ur fas 3, mot deltagarnas egen vilja, utan att anvisa några aktiva ersättningsåtgärder i stället för de förlorade sysselsättningsplatserna. Dessa människor har därigenom placerats i öppen och passiviserande arbetslöshet, i strid med givna direktiv från Arbetsmarknadsdepartementet.

Missförhållandet uppmärksammades i ett inslag i Sveriges Television i slutet av juli, “Det går snabbare än beräknat att fasa ut fas 3“.

Vad Jobb- och utvecklingsgarantin beträffar har nivån legat stabil den senaste månaden, både i landet i stort och i Stockholms län. På den fronten intet nytt.

Under det senaste halvåret har antalet deltagare på riksnivå sjunkit med c:a fem procent, medan Stockholms län sett en ökning med knappt en procent.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 773 i juni till 855 i juli, en skillnad på 82 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 55 extratjänster i juni till 61 i juli, en skillnad på 6 tjänster.

Uppdatering: Vecka 32 fanns det 991 extratjänster i hela landet och 84 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 22.101 i juni till 20.149 i juli – en minskning med 1.952 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 4.012 i juni till 3.647 i juli – en nedgång med 365 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 48,7 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 46,8 procent.

Under det första halvåret av avvecklingen har således nästan hälften av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har omkring 3.200 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under dessa sex månader, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 32 fanns det 19.421 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 3.484 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin ökade antalet deltagare med 49 personer mellan juni och juli i hela landet, från 99.125 personer till 99.174 stycken. I Stockholms län ökade antalet med 38 personer under samma tid, från 17.940 till 17.978 deltagare.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 4,9 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet ökat något lite under den perioden, med 0,8 procent.

Uppdatering: Vecka 32 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 99.084 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.910.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök