skip to Main Content
Almedalen 2016: Den Svenska Flaggan Vajade Mest

Almedalen 2016: Den svenska flaggan vajade mest

Almedalsveckan är till ända, en vecka som vad gäller rikspolitiken virvlade fram i en nationalistisk yra. Svenskhet och svenska värderingar hyllades i högstämda ordalag av en majoritet av partiledarna.

Man kan undra om de alla visste vad de talade om och varför de väntat till just den här sommaren med sina lovsånger till det svenska. För drygt ett år sedan var det bara Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson bland partiledarna som talade om svenska värderingar – och då fick han konsekvent tummen ner av de övriga partierna.

I vilket fall lär årets politikervecka i Almedalen bli ihågkommen som Slaget om Sverige – ett Sverige med “svenska värderingar”.

Fler och mer detaljreglerade krav på asylinvandrare och hårdare tag mot brottsligheten i vissa av våra förorter, var recept som typiskt skrevs ut. Hur vägen från retorik till praktik kommer att se ut, står däremot skrivet i stjärnorna.

Fast visst är det så, att något kraftfullt behöver göras på fronterna arbetsmarknad och integration. Vad gäller de “enkla jobb” som näringsminister Mikael Damberg i våras fick i uppdrag att söka skaka fram har parterna Svenskt Näringsliv och LO i vart fall börjat prata med varandra.

Vad som kan och bör göras gentemot den organiserade brottslighet som frodas i segregationens skuggor tål nog att tänka på några varv till – dock inte för länge.

En bra början kanske vore om rikspolischefen avgick.

Politik i retorik och praktik

Under Almedalsveckan presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och samordningsminister Ibrahim Baylan ett reformprogram i tio punkter, med målet att minska segregationen i Sverige fram till 2025:

Det handlar bland annat om satsningar på nya lagar för blåljusattacker, stöd till ideella föreningar, stöd till förskolor, stöd till arbetsförmedlingen för att få kvinnor i utsatta områden i jobb samt mer resurser till poliser i utsatta områden.

– Det är allvarligt att ojämlikheten ökat och Sverige ska hålla ihop, säger statsminister Stefan Löfven.

– Vi kan aldrig acceptera att ambulans och polis attackeras.

Svenska Dagbladet: Löfvens tio punkter ska minska segregationen
Hämta promemoria: Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017-2025

Dagens Samhälle genomförde ett antal lunchsamtal under veckan i Almedalen. Ett av samtalen handlade om kommunernas flyktingmottagande. Samtalspartners var Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker, och Johan Westerholm, (S)-märkt skribent och redaktör på Ledarsidorna.se:

Johan Westerholm:

– 2012 började jag se de här effekterna [av asylpolitiken] framför allt i Bergslagskommunerna. Hur välfärden påverkades, hur små- och medelstora samhällen påverkades i olika avseenden. Och det var ingen annan som skrev om det på det sättet eller vågade titta framåt.

– Vad får det här för konsekvenser på ett års sikt, två års sikt, tre års sikt? Det här händer nu, nu har vi de här som ligger inne i systemet, vad kommer det att få för överrullningseffekter om två år, om tre år och om fyra år?

Michaela Fletcher:

– För mig så handlar det om bara ren och rak rimlighet. Hur ska vi klara av det i kommunerna, när vi väl ska ta hand om de här människorna? För mig blev det uppenbart en mycket större utmaning, när den nya bosättningslagen kom och lagen om att ta emot ensamkommande asylsökande minderåriga.

Bostäder är vår stora utmaning. Men det svåra är integrationen sedan och det som Johan har blivit väldigt duktig på, med kunskapen och erfarenheten om radikaliseringen. Och den, tycker jag, är ännu mer oroväckande.

Dagens Samhälle: Lunchduellen om kommunernas flyktingmottagande

Ledarsidorna.se: Lunchduellen 2.0

De enkla jobben – samtal pågår

I höst börjar LO och Svenskt Näringsliv förhandla om jobb för lågutbildade nyanlända – de jobb som Svenskt Näringsliv vill kalla “enkla jobb”, skriver Dagens Nyheter:

– Vi på LO kallar det hellre “en enklare väg till jobb”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne beskriver det för sin del som att LO “krupit till korset”:

– Vi ska förklara vad vi anser behöver göras, och LO har sagt sig vara beredda att lyssna på vad vi har att föreslå, preciserar Lemne.

Närmare bestämt heltidsarbete för 75 procent av lägstalönen. Plus att staten ska bjuda på arbetsgivaravgiften. Och slopa “krånglet”:

– I dag måste arbetsgivarna gå via Arbetsförmedlingen, de måste vara med i en arbetsgivarorganisation och ha kollektivavtal, det ska finnas en formell utbildningsplan och utbildningen vid SFI och den kommunala skolan passar inte ihop med arbetstiderna. Därför har så få Yrkesintroduktionsjobb skapats, fastslår Carola Lemne.

Dagens Nyheter: LO förhandlar om jobb till nyanlända

Utrikesfödda utgör en allt större del av de arbetslösa, visar de nya månadssiffror från Arbetsförmedlingen som Sveriges Television rapporterar om:

Antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda var i juni 185.000. För dem har arbetslösheten ökat med 11.000 jämfört med juni förra året.

Ökningen hade varit större om inte arbetslösheten bland utrikes födda inom Europa samtidigt minskade något. Mer än hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen är utrikesfödda, och det är bland de som är födda utanför Europa som arbetslösheten ökar.

Sveriges Television: Fler än hälften av de arbetslösa är utrikesfödda

Värderingar, värderingar, överallt värderingar – men vilka är de?

Sverige befinner sig i en värderingskris. Det hävdade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor i sitt tal i Almedalen, ett tal som tillsammans med statsminister Stefan Löfvens tal tidigare i veckan slog an tonen för årets sammankomst i Visby:

KD-ledaren inledde sitt tal på Almedalens scen med att säga att hon älskar Sverige. Hon räknade upp en rad svenska saker att vara stolt över, IKEA, Spotify, jordgubbar och skärgården. Friheter och rättigheter som många bara kan drömma om tar vi för självklara i vårt land, sa Ebba Busch Thor.

Men svenska värderingar ska inte tas för givna varnade hon.

– Värden som byggt vårt hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är hotade.

Busch Thor målade upp en bild av ett Sverige där människor vänder bort blicken istället för att hjälpa andra, där kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier på festivaler och där människor reser till Syrien för att kriga för IS.

Sveriges Television: KD-ledaren: Våra värderingar är hotade

Det vilar något yrvaket över diskussionerna kring “svenska värderingar” under Almedalsveckan, skriver författaren och samhällsdebattören Patrik Engellau i ett inlägg på debattforumet Det Goda Samhället:

Vilka är de “svenska värderingarna”? Så vansinnigt att skicka upp en nymornad partiledare på en nationalscen för att säga något meningsfullt om detta! Det kräver så mycket eftertanke, så mycket diskussion.

Jag vet inte själv. Det är bland annat därför den här sajten finns, Det Goda Samhället. Värderingarna är grundbulten för samhället. Vad som egentligen diskuteras här, och alltid diskuterats här, är just det som de yrvakna politikerna kanske nu upptäckt att de måste hantera.

Låt mig säga vad jag tror. Jag tror inte det existerar något etablerat, halvt bortglömt, system av svenska värderingar på någon sorts historiens lagerhylla som vi kan leta upp, plocka fram, damma av och börja hylla. Värderingar har alltid varit färskvara.

Jag tror, och det här är lika mycket en personlig bekännelse som en tolkning av vad jag föreställer mig har varit bra med Sverige genom tiderna, att grunden för det goda samhället är en kombination av två saker, för det första jämlikhet och för det andra klarsynthet.

Det Goda Samhället: Svenska värderingar

Medan partiledarna försöker frambesvärja svenska värderingar, pågår detta

“När en socialsekreterare flyr in i sjukskrivning för att undvika hot eller en myndighet väljer att titta åt ett annat håll har samhällets skuggsida vunnit och demokratin förlorat.” Så avslutar Expressens Anna Dahlberg en ledartext om en typ av brottslighet som vuxit fram i skymundan under flera års tid och nu är så utbredd och etablerad att den börjar utgöra ett samhällshot:

Hon är en av alla tjänstemän som lever med hoten som ständig följeslagare. Jag får varken röja hennes namn, på vilken myndighet hon jobbar eller med vilka frågor. Då skulle det bli uppenbart hur skyddslös hon är, och hoten skulle kunna eskalera.

Den historia hon berättar får mig att tappa hakan. Hon beskriver hur grupper av människor har stått utanför hennes hus och skrikit “hora” och hur hon vid flera tillfällen har varit tvungen att fly till släktingar eller skyddat boende tillsammans med sina barn.

En så extrem hotbild är givetvis inte vardag för beslutsfattare i stat och kommuner. Men trenden är alarmerande. Migrationsverket beslöt nyligen att installera en nödknapp på alkolåsen i alla nya bilar för att personalen snabbt ska kunna fly vid behov. Det är bara en i raden av säkerhetsåtgärder som myndigheten har tillgripit.

Kanske värst utsatta bland alla beslutsfattare är socialsekreterarna ute i kommunerna. För många i denna yrkeskår är hot och våld vardag.

Det här är inget mindre än ett demokratiproblem. Om statliga tjänstemän, biståndshandläggare och socialsekreterare ute i kommunerna tvekar att driva igenom sina beslut är det systemhotande. Då rämnar tilliten i samhället.

Expressen: Hoten leder oss mot ett maffia-Sverige

Dagens Nyheter: Socialarbetaren hotades – nu lever hon med skyddad identitet

Spiral Architect

Black Sabbath:

Of all the things I value most of all
I look upon my earth and feel the warmth
And know that it is good

https://www.youtube.com/watch?v=rCgoE_eAW0I

 

Foto sidhuvud: Djuliet (Creative Commons)

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök