skip to Main Content
Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan 2016

Så har den dragit i gång, Almedalsveckan 2016. Årets upplaga pågår från söndag den 3 juli till och med söndag den 10 juli.

Ett stort antal aktörer från olika delar av det svenska samhället deltar under den händelserika veckan i Visby. Myndigheter, institutioner, civilsamhälle, media och de politiska partierna är rikligt representerade.

Representationen kanske är väl omfattande i vissa fall, om vi ser till vad kalaset kostar de ofta skattefinansierade deltagarna. Det finns ett antal myndigheter som tycker att Almedalsveckan håller på att bli för dyr och för stor.

Aktiviteterna är många och schemat späckat. Totalt avhålls nära 3.800 evenemang, innan det är dags att avrunda denna sommarens mediala och politiska höjdpunkt.

Blå Bandet deltar med seminarier

Blå bandet deltar i Almedalen med två seminarier, båda under onsdag den 6 juli.

Först ut av dessa är ett seminarium om mötet mellan arbetslöshetens bortre utanförskap, den nuvarande arbetsmarknadspolitiken och de sociala företagens möjligheter att bidra, givet de rätta förutsättningarna.

Seminariet presenteras så här i programmet:

Arbetsmarknaden är som ett pussel där ett antal bitar saknas och bildar hål. Dagens arbetsmarknadspolitik försöker omforma ett stort antal bitar bredvid och som representerar långtidsarbetslösa, att passa i ”de tomma hålen”.

Problemet är att ett flertal av dessa bitar tillhör ett helt annat pussel än det som politiken önskar lägga. Seminariet kommer att visa på hur den sociala ekonomin och arbetsintegrerande sociala företag kan vara en verklig resurs som arbetsanordnare och bygga det pussel som kan ge arbete åt dem som står längst från arbetsmarknaden idag och i framtiden.

Seminarium: Varför lägger politiker ideologiskt pussel där många inte passar in?

Det andra seminariet med Blå Bandet som arrangör, utgår från skolprojektet Livets Kappsäck och dess arbete med skolor i Skåne under det senaste läsåret.

Så här presenteras seminariet i programmet:

Ideella organisationer har svårt att få medverka på skoltid men i Skåne står skolor i kö. Genom en kombination av sång, musik och samtal gör varje klass en unik musikvideo med teman som kamratskap, tobak och alkohol. Det följs också upp genom medverkan på föräldramöten.

Seminarium: Hur kan ideella organisationer bidra till framgång i skolan?

Ett halvdussin (nästan) seminarier kring temat social ekonomi

Blåelds Almedalsredaktör har valt ut en handfull seminarier kring temat social ekonomi, för att bjuda läsekretsen några exempel på vad som avhandlas inom detta viktiga område under veckan på Gotland.

Skandia arrangerar ett seminarium om social hållbarhet.

I affärsuppgörelser och upphandlingar ställs allt oftare krav på social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt krävs även affärsnytta och ekonomisk resurseffektivitet. Frågan är: Vilka satsningar ger effekt? Hur mäts social och ekonomisk nytta?

Seminarium: Hur mäts social hållbarhet?

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne står som huvudarrangör till ett seminarium kring frågan om hur väl samhället tar tillvara ideella verksamheters samhällsnytta.

Den idéburna sektorn skapar unika värden som ingen annan samhällsaktör förmår. Civilsamhällesutredningen pekar på vikten av en stark idéburen sektor för att skapa ett inkluderande hållbart samhälle. Vad behövs för att synliggöra och värdera ideellt engagemang och ta tillvara dess samhällsnytta?

Den idéburna sektorn utgör en palett av olika verksamheter med viktiga samhällsfunktioner. Seminariets utgångspunkt är den egna erfarenhetens engagemang där frivillighet, delaktighet och tillitsskapande verksamhet är grund för samhällsutveckling. Utifrån tre idéburna exempel samtalar vi om hur samhället på ett bättre sätt kan ta tillvara på idéburna organisationers gemensamma erfarenheter och resurser.

Seminarium: Den egna erfarenhetens engagemang – tar vi tillvara på ideella verksamheters samhällsnytta?

Mötesplats Social Innovation arrangerar ett seminarium om framtidens sociala innovationer.

Stora förändringar inom arbetslivet, migration och hälsofrågor kräver nya idéer som sträcker sig över alla sektorer. Hur kan vi bättre inkludera alla sektorer inklusive den enskilda medborgaren i framtidens forskning och innovationsprocesser?

Seminarium: Hur skapar vi framtidens sociala innovationer tillsammans?

Samverkansorganet Överenskommelsen på det sociala området står som huvudarrangör för ett seminarium om just samverkan – hur ska den fås att fungera i praktiken?

Samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga lyfts ofta fram som ett sätt att möta samhällsutmaningar. Hur får vi samverkan att fungera i praktiken? Vilka hinder möter vi och hur tar vi oss förbi dem?

De senaste åren har många olika modeller för sektorsövergripande samverkan vuxit fram och fått fäste, såsom exempelvis överenskommelser och idéburet offentligt partnerskap. Fler och fler inser vinsterna med att samordna de olika sektorernas resurser och kompetenser för att hitta nya och bättre sätt att möta samhällets behov.

Seminarium: Samverkan som funkar – när överenskommelser blir verkstad

Coompanion Sverige är en av arrangörerna för ett seminarium, som ska avhandla den centrala frågan om tillgång på kapital för de sociala företagen. Vid detta seminarium kommer Tillväxtverket också att presentera sitt uppdrag kring arbetsintegrerade sociala företag.

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till, kapital. Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta på sätt som underlättar tillgången till privata och offentliga resurser?

Seminarium: Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta?

Island – en liten ö större än Gotland

Island har gjort sitt i fotbolls-EM och gjort det över förväntan. Efter ett lyckat kval, avancemang från gruppspelet och seger mot England i åttondelsfinalen är förbundskaptenen Lars Lagerbäck stor idol på Island. Med all rätt.

I modern tid har det väl bara funnits en man som nått en motsvarande höjd av idolskap – Ómar Ragnarsson.

Limbo Rock Twist

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök