skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3 – Avstämning Maj/juni 2016

Extratjänster och fas 3 – avstämning maj/juni 2016

Arbetsförmedlingen har levererat ny månadsstatistik över situationen för de arbetslösa. Här på Blåelds nyhetssida får läsekretsen ta del av de senaste uppgifterna om extratjänster, fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantin. Både i landet i stort och i Stockholms län.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de senaste månaderna, gör vi också jämförelser mellan uppgifterna för att få en uppfattning om hur utvecklingen ser ut trendmässigt.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken, som komplement.

Extratjänsterna tar sig så sakteliga, men ligger ännu långt under prognosen

Extratjänsterna fortsätter att vara ett frågetecken. Resultaten hittills ligger fortfarande betydligt under prognoserna, men det är ändå värt att notera: tillväxttakten tar sig månad för månad. I vart fall sett över hela riket.

För ett par månader sedan rörde det sig om c:a 100 nytillkomna extratjänster på en månad i hela landet; förra gången vi redovisade hade det blivit runt 150 nya tjänster under april. Och nu senast, i maj, ligger ökningen strax under 200. Fortsätter trenden kan det kanske bli uppemot 3.000 extratjänster till jul.

I så fall en bra bit under förväntningarna, men ändå inte att förakta. Man bör dock ha i åtanke, att med nuvarande takt i avvecklingen av fas 3 så kommer kanske 30.000 fas 3-platser (eller fler) att ha försvunnit till jul. Med ovanstående spekulerade utfall för extratjänsterna skulle det då finnas ett mycket stort antal arbetslösa – kanske runt 25.000 – med mer än 450 dagar i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilka skulle behöva aktiveras med något annat än den extratjänst de inte kan få.

Förutsatt att den sittande regeringen verkligen menar allvar med att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik för de långtidsarbetslösa, vill säga.

I Stockholms län är antalet extratjänster ännu så lågt, att det är närmast irrelevant som alternativ för en långtidsarbetslös. Här kan resultatet hittills inte vara annat än en stor besvikelse för arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det syns heller ingen upplyftande trend, likt den i landet i stort.

Fas 3 avvecklas fortsatt i snabb takt, som antytt ovan. Som vi konstaterade vid den förra avstämningen, för en knapp månad sedan: sysselsättningsfasen kommer att vara tömd redan till början av 2017, om den hittillsvarande trenden står sig.

Jobb- och utvecklingsgarantin visar en lätt nedgång på riksnivå de senaste månaderna. Möjligen en avspegling av de goda konjunkturerna och en hög efterfrågan på arbetsmarknaden, som kan tänkas ha kommit även långtidsarbetslösa till godo. Glädjande, i så fall.

I Stockholms län är dock antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin i stort sett oförändrat de senaste fyra månaderna.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 431 stycken i april till 617 i maj, en skillnad på 186 tjänster. I Stockholms län ökade antalet från 30 extratjänster i april till 39 i maj, en skillnad på 9 tjänster.

Uppdatering: Vecka 23 fanns det 693 extratjänster i hela landet och 42 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 28.578 i april , till 24.914 i maj – en minskning med 3.664 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 5.162 i april till 4.468 i maj – en nedgång med 694 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 36,6 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 34,8 procent.

På enkel svenska: under de fyra första månaderna av avvecklingen har drygt en tredjedel av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har c:a 3.600 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under dessa fyra månader, räknat över hela Sverige.

Uppdatering: Vecka 23 fanns det 23.458 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 4.232 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 1.641 personer mellan april och maj i hela landet, från 103.691 personer till 102.050 stycken. I Stockholms län ökade antalet med 9 personer, från 17.983 till 17.992 deltagare, under samma tid.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 2,2 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet ökat något under den perioden, med 0,8 procent.

Uppdatering: Vecka 23 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 100.690 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.918.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök