skip to Main Content
Feltänkt Från Regeringen Om Nytt Studiestartsstöd

Feltänkt från regeringen om nytt studiestartsstöd

Regeringen föreslår ett tredubblat studiebidrag till långtidsarbetslösa med låg utbildning. Avsikten är att locka osäkra och mindre studiemotiverade individer, utan grundskole- eller gymnasiekompetens, till skolbänken.

Förslaget låter vackert, men är i väsentliga avseenden feltänkt.

Sverige har redan generösa studievillkor. Utbildningarna är avgiftsfria från grundskola ända upp till akademisk toppnivå. För Komvux och studienivåerna bortom gymnasiet finns det studiefinansiering i låne- och bidragsfinansierad form för vuxna studerande, hela vägen till examen. Ända fram till en magisterutbildning vid universitet eller högskola, för den som har ambition och begåvning i tillräckligt mått.

De utbildningsnivåer regeringens nya förslag omfattar – grundskola och gymnasium – är ett fundamentalt trappsteg till samhälle, högre studier och yrkesliv. Studiemotivationen bör komma från viljan att genom avklarade utbildningar ta sig upp på det trappsteget. För att på så vis ge sig själv förutsättningar att leva och verka som fullt kapabel samhällsmedlem.

Utbildning ska löna sig, gärna i högre grad än i dag, men inte på det av regeringen här föreslagna viset.

Systemet med monetära lockmedel prövades i samband med SFI-studier för några år sedan, men övergavs. Den bonus det lockades med för i tid avklarade studier gav blott marginella förbättringar. Dessutom var det eleverna med de bästa förutsättningarna som drog nytta av bonusarna, det vill säga den kategori som antagligen ändå skulle lärt sig svenska relativt snabbt.

För en viktig grupp i vid samhällsbemärkelse, de med svag utbildningsbakgrund och begränsad studievana från hemlandet, gjorde bonussystemet sannolikt varken till eller ifrån. Där kan det tvärtom kanske vara en fördel med inlärning över en längre tid, förutsatt att eleverna också har tillfälle att praktisera sina kunskaper i det dagliga livet utanför lektionssalen.

Det är dock tyvärr ingen självklarhet. Situationen var i det avseendet oroväckande för ett par år sedan och lite talar för att något förändrats till det bättre sedan dess.

Att lära sig det nya landets språk borde rimligtvis vara en prioritet för individen, i syfte att fungera bättre i samhället och i förlängningen öka sina chanser att bli självförsörjande. Däri ligger den relevanta och meningsfulla belöningen.

Det här tangerar någonstans frågan om det egna ansvaret, för funktion och framgång i liv och samhälle. Då kan det väl passa bra med några kärva visdomsord, från en tankens gigant, om denna i nutida samhällsdebatt rara blomma – det personliga ansvaret.

Känsliga personer och sådana som tänker mycket på sina rättigheter, men sällan på sina förpliktelser, kanske dock ska stå över den länkade texten om personligt ansvar. För dem är det månne behagligare att etablera närkontakt med drogdimman i bevakningens efterföljande inslag.

Det händer att förespråkare för legalisering av cannabis hänvisar till att det saknas forskningsresultat som entydigt indikerar att substansen är skadlig. En ny studie från Karolinska institutet visar dock att tungt cannabismissbruk i unga år är kopplat till en ökad risk för tidig död.

Så det kan vara klokt för dagens ungdom att välja bort drogen. Att medvetet förkorta livet, i onödan, verkar just – onödigt. För att citera Joseph Porta, en av huvudfigurerna i Sven Hassels beryktade krigsromaner:

“Livet är så kort, så kort, och döden så förbannat lång.”

Studiestartsstöd – motiverad morot eller feltänkt slöseri?

Regeringen föreslår ett tredubblat studiebidrag till långtidsarbetslösa med låg utbildning, för att locka dem till skolbänken. Regeringen kallar det nya bidraget för ett “studiestartsstöd” och det är begränsat till det första året av studier:

Tanken är att locka in arbetslösa med låg utbildningsnivå som inte annars tänkt börja en utbildning. Med “studiestartsstödet” slipper de ta studielån.

– Det handlar om att många av de människor som är korttidsutbildade är fattiga människor som inte vågar ta steget in i utbildning och då vill vi skapa en morot för dem att börja plugga. I fall man anstränger sig, i fall man fullföljer sina studier – då ska man också bli belönad för det, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Gymnasieministern hoppas nu att 15.000 långtidsarbetslösa varje år ska sätta sig i skolbänken – och det till en kostnad av 1,1 miljard om året.

Sveriges Television: Studiestartsstöd på 9.000 kronor ska locka till studier
Regeringskansliet: Studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning

Svenska för invandrare – kan resultaten förbättras med andra modeller?

Dagens Nyheter har gjort en granskning av studierna i Svenska för invandrare (SFI). Granskningen visar att det i genomsnitt tar två år innan den grundläggande kursen (av totalt fyra), kurs A, är genomförd. Det tar betydligt längre tid för kvinnor än för män – de senare har en genomsnittlig tid på 1,4 år medan kvinnor i genomsnitt kräver 2,5 år för att ta sig igenom kurs A:

Ett skäl till att det dröjer lång tid är att många elever hoppar av SFI och tar en paus från studierna för att sedan komma tillbaka. DN har detaljstuderat cirka 200 elevers närvarorapporter. Analysen visar att över hälften har genomfört ett eller flera avbrott från kursen. Några elever har till och med haft över tio avbrott från studierna.

– Detta är ett stort problem. Avbrotten förlänger i sig studietiden eftersom man tappar en hel del av språket när man är borta. Särskilt allvarligt blir det i större städer, som Malmö, där många bor väldigt segregerat ur språksynpunkt. (…) Detta är en stor utmaning, säger Anders Fredrikson, områdeschef för SFI i Malmö kommun.

Avbrotten är vanligare för kvinnor än för män. Andelen elever som slutförde kurs A först efter mer än tre år i Sverige är 7 procent för män och 20 procent för kvinnor. Många kvinnor tar ut föräldraledighet, även för barn i förskoleålder. Nyanlända får nämligen rätt att ta ut föräldraledighet upp till 480 dagar per barn, trots att barnen är födda utomlands.

Dagens Nyheter: Kravet: Inför studier under asylprocessen

Granskningar av SFI missar ofta att oviljan att konkurrensutsätta kommunal SFI bidrar till kvalitetsproblem och höga kostnader, skriver Li Jansson, branschansvarig i Almega Utbildningsföretagen, i en debattartikel i Dagens Samhälle:

En första åtgärd för att höja andelen som når målen för godkänt är att upphandla mer. Utbildningsföretag visar att kvaliteten i sfi kan höjas. När Hermods tog över sfi i en medelstor kommun höjdes andelen som slutförde studierna från 61 till 81 procent. Om Hermodsmodellen infördes i hela landet skulle det innebära att minst 42.500 fler sfi-elever kan nå målen för godkänt, med dagens omfattning på utbildningen.

Sfi:s andra utmaning är att antalet platser behöver fördubblas kommande år. Sfi-köerna är redan i dag så långa att många kommuner bryter mot lagen. Resurserna är samtidigt mycket ansträngda.

Att införa Hermodsmodellen i kommuner som i dag inte upphandlar sfi kan leda till att 61.000 fler platser frigörs och över 1 miljard sparas. Om denna besparing används till att köpa fler sfi-platser uppgår det totala antalet möjliga nya platser till 86.000 fler.

Dagens Samhälle: “Brister i kommunal SFI hotar integrationen”

Individens ansvar gentemot sig själv och samhället

Den amerikanske ekonomen och tänkaren Thomas Sowell har kloka ord att säga om det personliga ansvarets betydelse, både för individer och för de samhällen de lever i:

Relieving people from the responsibilities and challenges of life is doing them no favor. Nor is it a favor to society at large.

In 16th and 17th century Spain – its “golden age” – the windfall gain was gold and silver looted by the ton from Spanish colonies in the Western Hemispere. This enabled Spain to survive without having to develop the skills, the sciences or the work ethic of other countries in Western Europe.

But once the windfall gains from its colonies were gone, Spain became, and remained, one of the poorest countries in Western Europe. Worse, the disdainful attitudes toward productive work that developed during the centuries of Spain’s “golden age” became a negative legacy to future generations, in both Spain itself and in its overseas offshoot societies in Latin America.

Townhall: Is Personal Responsibility Obsolete? Part 1
Townhall: Is Personal Responsibility Obsolete? Part 2

Cannabis kan förkorta livet

En ny studie från Karolinska institutet visar att tungt cannabismissbruk i unga år är kopplat till en ökad risk för tidig död, skriver tidningen Accent:

Forskarna bakom den nya studien har följt upp män som mönstrade för värnplikt 1969-1970. De som rapporterade att de använt cannabis vid 50 eller fler tillfällen visade sig ha 40 procents högre risk att dö i förtid, jämfört med dem som använde mindre cannabis eller ingen alls.

Sambandet mellan tungt cannabisbruk och för tidig död kvarstod även sedan forskarna kontrollerat för andra faktorer som kan påverka dödligheten, som alkoholbruk, psykisk sjukdom och sociala problem under uppväxten.

Accent: Cannabismissbruk kopplat till för tidig död

Den kalla marken

Tom Waits:

… till we bury every dream in the cold, cold ground …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök