skip to Main Content
Näringsminister Dambergs Uppdrag: Ordna 30.000 Enkla Jobb

Näringsminister Dambergs uppdrag: ordna 30.000 enkla jobb

Så har då statsminister Stefan Löfven (S) låtit ombilda sin regering. Dock så försiktigt och balanserat att det känns mer korrekt att tala om en justering.

Dramatiken var minimal, även om det fanns en viss spänning inför avslöjandet om vilka som skulle ersätta avgångne bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) och miljöminister Åsa Romson (MP).

Statsminister Löfven presenterade Miljöpartiets Peter Eriksson och Karolina Skog som ny bostadsminister respektive miljöminister. Dessutom utsåg Löfven Ann Linde (S) till EU- och handelsminister.

Miljöpartiets nya språkrör, biståndsminister Isabella Lövin, får förutom biståndet också ansvaret för klimatfrågor i regeringen. Energiminister Ibrahim Baylans portfölj utökas också; den kompletteras med uppdraget att vara samordningsminister, med ansvar för att samordna insatser för integration och mot segregation.

Näringsminister Damberg ska ordna fram “enkla jobb”

Näringsminister Mikael Damberg får den för Blåelds läsekrets kanske intressantaste uppgiften: att fokusera på näringslivet i syfte att skapa fler “enkla jobb”. Stefan Löfven säger i en intervju att han bedömer att 30.000 människor är i behov av enklare jobb. Den siffran verkar dock tilltagen rejält i underkant. Det kan mycket väl röra sig om ett sexsiffrigt antal – och fler lär det bli.

Även om statsminister Löfven nu med emfas säger sig vilja ha ett stort antal “enkla jobb”, är han fortfarande motståndare till en låglönemarknad. I stället vill han se en lösning där arbetsgivarna kompenseras med lönesubventioner. Så till vida är det ingenting nytt i förutsättningarna som Mikael Damberg och näringslivet fått att arbeta med.

Av tidigare erfarenheter att döma, finns det därmed ingen större anledning att vara optimistisk om de 30.000 “enkla jobb” Stefan Löfven hoppas få se.

Oavsett utfallet av näringsministerns nya uppdrag, så har vi under våren fått ett betydelsefullt trendbrott i retoriken kring arbetsmarknaden från socialdemokraterna.

Det har i många år hetat att Sverige ska konkurrera med kunskap. Nu är det till dels andra strömningar och därmed stundar också andra tider.

Oavsett vad Stefan Löfven säger om saken, så öppnas dörren mot en generell låglönemarknad efter hand – och därmed kommer nivåerna för åtminstone försörjningsstödet sannolikt att på lite sikt pressas nedåt.

Automatisering och robotisering

I väntan på detta kommer automatisering och robotisering att fortsätta stjäla jobb i än större mängder från arbetsmarknaden. Det gäller både “enkla jobb” (som alltså försvinner i ena ändan, samtidigt som Mikael Damberg ska försöka förmå näringslivet att skapa nya i den andra) och mer kvalificerade sådana.

Bli inte förvånade om det tio år framåt i tiden sitter en statsminister och berättar, att han gett sin näringsminister i uppdrag att tillsammans med återstoden av det svenska näringslivet skapa tiotusentals “mindre enkla jobb”. Subventionerade arbeten att fördela inom den välutbildade medelklass, som då sedan några år fått se välavlönade anställningar gå förlorade till följd av teknikens landvinningar.

Foto sidhuvud: Victor Svedberg (Creative Commons)

Omväxling förändrar

Ozzy Osbourne:

I’m going through changes …

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök