skip to Main Content
Extratjänster Och Fas 3 – Monotona Trender Med Svag Tillväxt Och Hastig Avveckling

Extratjänster och fas 3 – monotona trender med svag tillväxt och hastig avveckling

Någon läsare kanske tycker det dröjt väl länge, sedan vi senast redovisade utvecklingen för extratjänster och avvecklingen av fas 3 här på Blåelds nyhetssida.

Dröjsmålet beror på att vi väntat in Arbetsförmedlingens månadsredovisning, för att kunna lägga vår rapportering i fas med kalendermånaderna.

Antalsangivelserna för de olika månaderna är avstämda per den sista vardagen i respektive månad. Förutom att redovisa siffrorna för de senaste månaderna, gör vi också jämförelser mellan uppgifterna för att få en uppfattning om hur utvecklingen ser ut trendmässigt.

För att vara så aktuella som möjligt redovisar vi också den senaste veckostatistiken. Dock utan att i det fallet jämföra med siffrorna från tidigare datum – det lämnas åt läsaren, som en lättare aritmetisk övning.

Trendmässigt är redovisningen än så länge en enahanda uppgift.

Extratjänsterna fortsätter att vara en stor besvikelse, för de politiker och långtidsarbetslösa som satt sitt hopp till dem. Tillväxttakten är något högre än tidigare, utan att ändå kunna kallas hög. I Stockholms län är antalet extratjänster alarmerande lågt.

Fas 3 avvecklas i snabb takt, antagligen snabbare än de flesta involverade räknat med. Faktum är att sysselsättningsfasen kommer att vara tömd redan till början av 2017, om trenden står sig från de tre första månaderna efter det att inflödet till åtgärden ströps.

Jobb- och utvecklingsgarantin ligger i stort sett stabil vad gäller antalet deltagare. Det går att urskilja en lätt nedgång på riksnivå den senaste månaden, men om det är början på en trend eller en tillfällig fluktuation går inte att avgöra.

Extratjänster

Extratjänster ökade i hela landet från 283 stycken i mars till 431 i april, en skillnad på 148 tjänster. I Stockholm ökade antalet från 17 extratjänster i mars till 30 i april, en skillnad på 13 tjänster.

Uppdatering: Vecka 19 fanns det 531 extratjänster i hela landet och 36 extratjänster i Stockholms län.

Fas 3

Antalet deltagare i fas 3 i hela landet sjönk från 32.574 i mars, till 28.578 i april – en minskning med 3.996 personer. I Stockholms län sjönk antalet deltagare från 5.766 i mars till 5.162 i april – en nedgång med 604 individer.

Räknat från det att inflödet ströps i månadsskiftet januari/februari i år, är den relativa nedgången för fas 3 i hela landet 27,2 procent. I Stockholms län är nedgången under samma period 24,7 procent.

På enkel svenska: under de tre första månaderna av avvecklingen har en fjärdedel av deltagarna i fas 3 lämnat åtgärden. I snitt har c:a 3.500 personer i månaden skrivits ut ur fas 3 under dessa tre månader.

Uppdatering: Vecka 19 fanns det 26.592 deltagare i fas 3 i hela landet. I Stockholms län var antalet 4.782 personer.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

I Jobb- och utvecklingsgarantin minskade antalet deltagare med 685 personer mellan mars och april i hela landet, från 104.376 personer till 103.691 stycken. I Stockholms län ökade antalet med 20 personer, från 17.963 till 17.983 deltagare, under samma tid.

Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin har minskat med 0,6 procent i hela landet sedan 1 februari i år. I Stockholms län har deltagarantalet ökat något under den perioden, med 0,8 procent.

Uppdatering: Vecka 19 hade Jobb- och utvecklingsgarantin 102.687 deltagare i hela landet. I Stockholms län var antalet deltagare 17.928.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök