skip to Main Content
Extratjänster I Uppförsbacke Och Fas 3 I Nedförsbacke

Extratjänster i uppförsbacke och fas 3 i nedförsbacke

Det har nu gått en månad sedan strypsnaran drogs åt kring halsen på fas 3 av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Vi gör en avstämning och tar en titt på hur det går med den successiva nedtrappningen, sedan inflödet till fas 3 stoppades från och med den 1 februari 2016.

Dessutom redovisar vi aktuella siffror för Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive det krympande fas 3) samt för extratjänsterna, den viktigaste tänkta ersättningsåtgärden för fas 3.

Extratjänster

Det fanns 179 extratjänster tillsatta i hela landet vecka 8 2016 . Vecka 4 var det 86 extratjänster, vilket ger en ökning med 93 tjänster under februari.

I Stockholms län var 7 extratjänster tillsatta vecka 8 2016 . Vecka 4 fanns det 1 extratjänst. Förändringen lämnas åt läsaren som en enkel räkneövning.

Det är för tidigt att säga något bestämt om utvecklingen, annat än att det nog går lite långsammare med tillväxten av extratjänsterna än vad arbetsmarknadsministern finner behagligt. Att Stockholms län än så länge är en svår besvikelse är väl smått överflödigt att påpeka.

Den första mer intressanta avstämningspunkten är vid halvårsskiftet 2016. Enligt Arbetsförmedlingens prognos från oktober 2015 bör antalet extratjänster i landet då vara uppe kring tre och ett halvt tusen. Ett antal under tvåtusen får nog betraktas som ett litet bakslag för regeringen.

Fortsätter antalet extratjänster att fördubblas varje månad, kommer antalet dock att vara omkring 2 900 den sista juni. Något för Ylva Johansson att hoppas på – eller är “drömma om” ett mer adekvat ordval?

Fas 3

Vecka 8 2016 fanns det 36 516 deltagare i fas 3, sett över hela landet. Vecka 4 var siffran 39 336 deltagare. En minskning med 2 820 deltagare sedan inflödet stoppades.

I Stockholms län fanns det 6 462 deltagare i fas 3 vecka 8 2016 . Vecka 4 var antalet 6 858 deltagare. Således en minskning med 396 deltagare.

Det innebär en nedgång i antalet deltagare i hela landet om c:a 7,2 procent, räknat mellan vecka 4 och vecka 8 2016. I Stockholms län var nedgången omkring 5,8 procent under samma tidsintervall.

Jobb- och utvecklingsgarantin (inklusive fas 3)

Det fanns 104 588 deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin i hela landet, vecka 8 2016. Vecka 4 var motsvarande siffra 104 422 deltagare. Det ger en marginell ökning med 166 deltagare den senaste månaden.

I Stockholms län fanns det 17 967 deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin vecka 8 2016. Vecka 4 var antalet 17 856 deltagare. Även här en marginell ökning, med 113 deltagare.

De senaste årens trend vad gäller Jobb- och utvecklingsgarantin består, även i början av nedtrappningen av fas 3. Antalet deltagare är tämligen konstant, med blott smärre fluktuationer.

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök