skip to Main Content
Integration & Invandring Viktigaste Frågan För Svenska Väljare

Integration & invandring viktigaste frågan för svenska väljare

En färsk undersökning från företaget Ipsos visar att svenska väljare med bred marginal rankar kombinationen integration och invandring som den viktigaste samhälls- och politiska frågan.

Att ämnet är hett märks bland annat på debattglädjen i Sverige, med engagerade synpunkter för och emot från olika håll.

Veckans bonusbevakning bjuder på inlägg av båda slagen – ett som ifrågasätter de återkommande utsagorna om bristande resurser och ett som uttrycker oro över den sneda könsbalans som uppstått i vissa åldersskikt.

Den vanligtvis måttfulle statsvetaren Peter Santesson tar bladet från munnen och talar allvarsord om det politiska ansvaret.

Därtill alltid pålitlige Thomas Gür, som levererar viktiga – och för en del läsare kanske överraskande – fakta om vad som definierar integrationspolitiken i Sverige.

En allt annat överskuggande fråga

Invandring och integration är den klart viktigaste frågan för svenska väljare, visar en undersökning som gjorts av företaget Ipsos:

Hela 40 procent satte invandringen främst, vilket är en fördubbling jämfört med förra mätningen.

Skola och utbildning, som toppade vid förra undersökningen i juni i fjol, hamnar nu på en andraplats. 18 procent tycker den är viktigast, vilket är ett ras på 10 procentenheter. Jobben minskar lika mycket och prioriteras nu som trea av väljarna.

Sveriges Television: Invandringen viktigast för väljarna

Den migrationspolitiska krisen är den allvarligaste kris Sverige har ställts inför sedan den ekonomiska krisen 1992, kanske rentav den allvarligaste sedan andra världskriget, skriver Demoskops opinionschef Peter Santesson i Dagens Samhälle:

Frågan om vad som har eller borde ha varit förutsägbart i den här krisen kommer att förfölja de etablerade politiska partierna framöver.

Här krävs en riktig genomlysning som går långt bortom vad ett konstitutionsutskott förmår (eller vill) göra. Någon partipolitisk vinst syns inte till för vare sig de rödgröna eller allianspartierna.

För genomlysningen behöver gå tillbaka minst tio, kanske tjugo år i tiden för att kunna visa vägen fram till krisen, de institutioner och den beslutskultur som har skapats.

Dagens Samhälle: Flyktingkrisen måste utredas långt bortom KU

Nyvordne samhällsdebattören Carl Stanley drar sitt strå till stacken. I sin roll som komiker ger han sig i kast med den komplicerade frågan om hur det svenska samhället skapar, nyttjar och bör fördela sina resurser. Anslaget är värdigt den före detta landsfadern Fredrik Reinfeldt (ni vet han, vars migrationspolitik numera förkastas fullständigt av partikamraterna). En på sitt sätt imponerande prestation, med tanke på hur trött Stanley är:

Filmen är ett satiriskt inlägg i den svenska flyktingdebatten. Stanley själv spelar rollen som upphetsad nyhetsreporter som basunerar ut att “Sverige är fullt” och inte kan ta emot fler asylsökande – mot en fond av ödsliga gator och halvtomma pendeltåg …

– Man blir lite trött av det ständiga pratet om att våra resurer att hjälpa människor plötsligt skulle vara helt uttömda, förklarar Stanley.

Sveriges Television: Carl Stanleys “Systemkollaps” har setts av miljoner

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15-19 år, skriver professor Valerie Hudson i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Hennes forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar:

Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor.

Ett andra skäl till oro är att en stor obalans mellan män och kvinnor leder till ökad trafficking, antingen genom prostitution eller tvångsäktenskap.

Kan Sverige verkligen kalla sin nuvarande migrationspolitik för feministisk?

Jämlikhet mellan könen undermineras av en sådan obalans, eller som antropologen Barbara Miller så övertygande har sagt: en normal könsfördelning är för det allmännas bästa och något som staten har ett ansvar att värna.

Göteborgs-Posten: “Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige”
Politico: Europe’s man problem

Trodde ni att integrationspolitiken innebär att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället, då trodde ni fel. Företagaren och samhällsdebattören Thomas Gür reder ut begreppen i ett inlägg på debattforumet Det Goda Samhället:

När integrationspolitiken diskuteras återkommer en allmän missuppfattning som går ut på att denna politik skulle syfta på att invandrare skulle integreras i det svenska samhället, alltså anpassa sig utan att ge avkall på sin identitet, till majoritetssamhället.

Det rör sig om fel uppfattning sålunda. Det är inte så integrationspolitiken formulerades.

Från det grunddokument där statsmakten första gången slog fast vad integrationspolitikens mål var, framgick tydligt att integrationspolitiken också skulle ha som mål att de som var infödda, svenskar i majoritetssamhället, skulle integreras, i ett nytt samhälle som utmärktes av etnisk och kulturell mångfald.

Det Goda Samhället: Ingen vanlig integrationspolitik

Svensk integrationspolitik?

Life of Brian:

Suicide Squad.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök