skip to Main Content
Arbetsmarknaden är Stark – Industrin Går Bra Och Offentlig Sektor Söker Personal

Arbetsmarknaden är stark – industrin går bra och offentlig sektor söker personal

Låt oss denna vecka göra ett avsteg i omvärldsbevakningen, från de sedvanliga lamentationerna kring arbetslöshet, segregation och utanförskap.

Det finns ett annat Sverige också, ett där arbetsmarknaden är stark, där industrin rullar på riktigt bra och där den offentliga sektorn efterfrågar personal i parti och minut. Vi gör ett par nedslag i den delen av verkligheten.

Det förs numera en löpande diskussion om hur den svenska arbetsmarknaden bör utvecklas och förändras för att bli tillgänglig för de asylinvandrare som brister i adekvat kompetens.

Läsaren vägledes till ett par debattartiklar i ämnet, den ena av företrädare för Finanspolitiska rådet, den andra av ett par LO-ekonomer. Kloka ord från båda håll, om än förstås ingen heltäckande bild eller problemlösning.

Nu är det i och för sig knappast brist på insiktsfulla råd från seriösa forskare som står i vägen för utvecklingen. Snarare överidealiserade och orealistiska föreställningar hos stora delar av det politiska etablissemanget.

Så ägnar bevakningen en tanke åt de som blir över på arbetsmarknaden, när industri, offentlig sektor och övriga arbetsgivare fyllt på med eftertraktad arbetskraft. För dessa restposter erbjuder en debattör några argument för medborgarlön.

Vi avslutar med en duett, några danssteg och ett farväl. Himlen ville inte vänta längre.

Det går bra för Sverige

Industriproduktionen i Sverige ökar kraftigt. Näringsminister Mikael Damberg (S) gläds särskilt åt att det är exporten som ligger bakom ökningen, skriver Arbetet:

Svensk industri går bra. Statistik som SCB publicerar idag, fredag [den 8 januari], visar att industriproduktionen ökade med 6,2 procent från november 2014 till november 2015. Ökningen beror helt på att exporten av svenska industrivaror växer.

Bland de branscher som har ökat produktionen mest under tolvmånadersperioden november 2014 – november 2015 märks elektronikvaror (48,5 procent) och fordonsindustrin (32,6 procent).

Arbetet: Mikael Damberg (S): Glädjande att industrin går bra

Det råder akut brist på rätt kompetens inom de personaltunga områdena skola, förskola, äldreomsorg och sjukvård, skriver Dagens Samhälle:

De massiva bristerna gäller generellt både utbudet av nyutexaminerade och arbetskraft med yrkeserfarenhet. Undantag är läkare och socionomer där arbetsgivarna främst saknar yrkeserfarna.

Alarmerande i rapporten är också att bristerna i välfärdens tunga yrkesgrupper ökar. Sedan 2010 har bristen på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna vuxit i så gott som varenda utbildnings- eller yrkeskategori.

Dagens Samhälle: Välfärden i hela landet skriker efter personal

Offentliga arbetsgivare och tjänstesektorn utgör dragloken när den svenska ekonomin går in i en högkonjunktur, skriver Arbetet:

Efter finanskrisen var den starka svenska sysselsättningstillväxten länge en ganska enkelspårig affär. De nya jobben skapades inom tjänstesektorn. Men från och med 2015 och framåt så har även en annan del av ekonomin lagt in en högre växel: Kommuner, landsting och staten väntas numera stå för vart tredje nytt jobb.

Trots den starka jobbtillväxten är LO och Konjunkturinstitutet pessimistiska om arbetslöshetsutvecklingen. Båda räknar med att den vänder upp igen nästa år, och några stora förhoppningar om förbättrad matchning mellan de arbetssökande och de lediga jobben hyser de inte. Således en stor arbetsmarknadspolitisk utmaning.

Arbetet: De nya jobben finns i offentlig sektor

Det kan gå ännu bättre för Sverige

Den allmänna trenden på arbetsmarknaden är att efterfrågan på arbetskraft i mitten av kompetensfördelningen minskar. Parallellt med den ökade efterfrågan på kvalificerad arbetskraft sker en ökad efterfrågan på personal med låga formella utbildningskrav, skriver ledamöter i Finanspolitiska rådet i en debattartikel i Dagens Nyheter:

Vår bedömning av forskningsläget när det gäller effekter av minimilöner är att förändringar i minimilöner har förhållandevis små allmänna sysselsättningseffekter. Effekterna är dock starkare för utsatta grupper, särskilt om minimilönerna är höga.

Den allmänna trenden är istället att efterfrågan på arbetskraft i mitten av kompetensfördelningen minskar.

Vi har inget emot ambitionen att bromsa polariseringen på arbetsmarknaden och argumenterar inte för en allmän satsning på att skapa fler enkla jobb i Sverige.

Dagens Nyheter: “Fel om strukturomvandling på arbetsmarknaden”

Ett stort problem på arbetsmarknaden är att de mer kvalificerade jobben inte räcker till för dem med längre utbildning. De tar då enklare jobb och tränger därmed ut dem utan utbildning, skriver två LO-ekonomer i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Det huvudsakliga problemet är inte att de enklare jobben inte räcker till för dem som saknar gymnasieutbildning, utan att de mer kvalificerade jobben inte räcker till för alla dem med en längre utbildning.

När personer med längre utbildning inte hittar jobb som matchar deras utbildningsnivå tvingas de acceptera enklare jobb. Denna felmatchning leder dels till att de får lägre löner än de annars skulle ha fått, dels att de tränger undan personer med kortare utbildning från jobb som de kan utföra.

Enkla jobb behöver inte vara dåliga jobb så länge lönen går att leva på och arbetet är utvecklande. Men det är en oklok politik att aktivt, och med skattesubventioner, ensidigt försöka stimulera fram fler enklare jobb. Det är ingen investering för framtiden.

Svenska Dagbladet: “Sverige behöver fler kvalificerade jobb”

Kan det till och med gå så bra att Sverige får råd med medborgarlön?

Opinionsbildaren och politikern (L) Adam Cwejman drar en lans för medborgarlön, även om han väljer att kalla det för basinkomst, i en ledare i Göteborgs-Posten:

Tänk om man kunde ersätta försörjningsstöd, bostadsbidrag och CSN med ett enhetligt stöd och samtidigt slippa alla krångliga behovsprövningar? Ett stöd som i en handvändning gör en hel rad myndigheter överflödiga.

Sverige är ett litet exportberoende land. Vår ekonomi är förhållandevis stabil men på intet sätt skyddad från yttre tryck. Teknologiska landvinningar eller snabba produktivitetsvinster kan hastigt göra att många förlorar sina arbeten. Basinkomst är en modern lösning som ger medborgare en kombination av frihet och trygghet.

Göteborgs-Posten: Inför basinkomst i Sverige

Tonight

Tina Turner och David Bowie:

I will see you in the sky tonight.

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök