skip to Main Content
Almedalen 2015 – Seminarier Av Intresse För Sociala Företag

Almedalen 2015 – seminarier av intresse för sociala företag

I år medverkar inte Blåeld med några egna seminarier men verksamhetschef Lasse Reuterberg och verksamhetsansvarige Kathrine Weil kommer att närvara under hela Almedalsveckan. Här följer ett till urval seminarier som vi på Blåeld tycker verkar intressanta. Se även vårt tidigare inlägg Almedalen 2015 – seminarier att se fram emot.

Måndag 29/6

Forum – idéburna organisationer, LSU och Global Utmaning
Vad tillför det organiserade civilsamhället samhället i stort?
Det organiserade civilsamhället lyfts ofta som extrahänder för de mest utsatta. Men civilsamhället är avgörande för hela samhällets utveckling. Hur viktiga är föreningarna för exempelvis kriminellas revansch i samhället? Sex personer berättar om hur deras idéburna verksamhet har gjort avtryck.
08:30 – 09:45
Birgers gränd 7

Reach for Change
Gräsrotsorganisationer för mångfald, inkludering och lika möjligheter
09:00 – 10:30
Cramérgatan, H326

Socialdemokraterna i Europaparlamentet
Sociala företag som ett svar på jobbutmaningen i Europa
Vad är den sociala ekonomins potential att bidra till fler jobb i Europa? Hur går det till när kooperativ, stiftelser och sociala entreprenörer skapar nya jobb? En högnivåpanel ger sin syn på sektorns potential och vad som kan göras för att bättre nyttja den.
11.00 – 12.00
S:t Hansgatan 18

Expressen
Raka svar om hur arbetslösheten ska bekämpas
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg frågas ut om hur arbetslösheten ska bekämpas.
11:15 – 11:30
Donners plats, H411

Forum, LSU, Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Att driva företag i ideell regi – från ineffektiv affärsverksamhet till socialt företag. Hur då?
12:00 – 13:10
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, Ideella trädgården

Mötesplats Social Innovation
Fler och mer sociala innovationer – om vägen dit
Social innovation är ett huvudtema i EU:s forskningsprogram Horizon och en av de metoder som lyfts fram för att möta samhällsutmaningar. Men vad behövs för att detta ska lyckas? Vilka är framgångsfaktorerna? Vi presenterar områden som är avgörande för att vi ska få fler och mer sociala innovationer.
13:00 – 14:30
Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Famna
Idéburet företagande i praktiken
Exempel från idéburna företags ekonomi i praktiken. Hur och varför: överskott till återinvestering, skaffa kapital, satsa på kvalitet, växa och samtidigt värna värderingar?
13.40 – 15.40
Ideella Trädgården

Social Venture Network, Coompanion Gotland
Social ekonomi skapar välstånd
Socialt företagande ökar möjligheten för de som har haft svårast att få arbete, att få jobb. Hur får vi fler intresserade?
14:00 – 15:30
Donnerska huset, Donners plats 1, Aulan

Mötesplats Social Innovation
Hur påverkas våra liv av en växande kollaborativ ekonomi?
Kollaborativ ekonomi är ett brett område som kanske hittills främst uppmärksammats i Sverige genom globala fenomen som Airbnb och Uber. Men det inrymmer också klädbibliotek, gräsrotsfiansiering (crowdfunding), gratisbutiker (butiker där man kan hämta saker gratis), maker-spaces (fysiska lokaler där människor träffas för att dela på resurser och kunskaper och arbeta med projekt) och mycket mer.
15:00 – 17:00
Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

 

Tisdag 30/6

Studio Upp, Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES)
Upcycling som lösning på problemet med det textila avfallet och arbetslöshet
Varje dag kastas 200 ton textilier i Sverige samtidigt som många människor är arbetslösa. Kan vi utifrån dessa två utmaningar skapa lösningar? Kan vi genom design och hantverk skapa hållbara produkter från den använda textilen?
08:00 – 12:00
Hamnplan, H205, CSES-tältet

Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES)
Socialt entreprenörskap i Sverige – nya investeringsmodeller och Social Impact
08:00 – 17:00
Hamnplan, H205, CSES-tältet

HHC, MSI, CSES, R4C, Impact HUB
Innovation och entreprenörskap i samhällets tjänst
Ledare från olika sektorer reflekterar kring hur entreprenörer och innovationer kan lösa de sociala och miljömässiga utmaningarna i vårt samhälle. Korta appeller från aktörerna blandas med presentationer av samhällsentreprenörer. Vi bjuder på givande möten över sektorsgränser.
17:00 – 19:00
Mellangatan 1, Hjärna Hjärta Cash trädgård

 

Onsdag 1/7

Heta Stolen
Hur vill arbetsmarknadsministern att framtidens arbetsförmedling ska se ut?
Hur långt har regeringen kommit i sitt mål om Europas lägsta arbetslöshet 2020? Vad har Ylva Johansson för förväntningar på Arbetsförmedlingen?
08:30 – 09:00
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

 

Torsdag 2/7

My Dream Now, Good Tribe/Expedition Botkyrka
Social hållbarhet & ungas möjligheter – Framgångsrika modeller för företag och kommuner
Vilka är framgångsfaktorerna för att integrera social hållbarhet i företag och kommuner? Vilken typ av samverkan bidrar till att identifiera och stötta ungt entreprenörskap och minska ungdomsarbetslösheten? På vilket sätt kan vi sänka trösklarna för ungas möten med företag och kommun?
09:00 – 10:00
Hamnplan, H205, CSES-tältet

Back To Top
×Close search
Sök