skip to Main Content
Blåeld Deltar I Sociala Företagsmässan 2015

Blåeld deltar i Sociala Företagsmässan 2015

Den 8-9 april går den Sociala Företagsmässan av stapeln på Stockholm City Conference Center (Norra Latin). Blåeld och cirka 35 andra sociala företag och organisationer kommer att delta och visa upp sina verksamheter. Förutom utställningen med de olika sociala företagen kommer det även att arrangeras ett flertal seminarier och en paneldebatt med representanter för riksdagspartierna.

Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen att sociala företag ska få bättre villkor och den här mässan blir ett utmärkt tillfälle för riksdagsledamöter, ministrar och tjänstemän på olika myndigheter att träffa sociala företag och sätta sig in i de villkor de verkar under.

Seminarieprogram (preliminärt)

Onsdag 8 april

11.00 Mässan öppnar
11.30 Invigning

Tema: Social Hållbarhet
12.00 Pär Larshans, Max Restauranger

Tema: Hälsa & välmående
13.00-13.30 Petra Oskarsson, Mary Kay
13.45-14.30 Kost & träning som alla klarar av

Tema: Affärsutveckling inom sociala företag
14.45-15.30 Konsortiemodellen, Pernilla Svebo Lindgren, VägenUt
15.45-16.15 De sociala företagens roll i EU, Patrizia Bussi, director Ensie (eng)
16.30-17.00 Kundservice och bemötande

17.00 Mässan stänger för dagen
19.00 Årets mingel – mässfest för anmälda

Torsdag 9 april

Tema: Resurser och stöd till sociala företag
10.00-11.00 Kristoffer Luthi, Ekobanken, Ulla Herlitz, Mikrofonden, ESF och Samordningsförbunden medverkar.

Tema: Politik & Påverkan
11.15-12.00 Paneldebatt med representanter för riksdagspartierna.
Bland debattörerna: Desiree Pethrus (KD), Fredrik Christensson (C), Lotta Finstorp (M), Eva-Lena Jansson (S), Ali Esbati (V). Övriga partiers representanter ännu ej klara.

Tema: Utveckling tillsammans
12.15-13.00 Social Franchising, Coompanion

14.00 Mässan stänger

Läs mer om evenemanget på Skoopis hemsida.

Samarbetspartners för mässan är KFO, Sofisam, Coompanion och Dagens Omsorg.

Back To Top
×Close search
Sök