skip to Main Content
Sociala Företaget Dalahänder Skapar Arbeten åt Döva I Dalarna

Sociala företaget Dalahänder skapar arbeten åt döva i Dalarna

Det sociala företagandet är uppmärksammat som kanske aldrig förr. Det har till och med funnit nåd inför en socialdemokratisk arbetsmarknadsministers ögon.

Bevakningen bjuder på inslag från ett socialt företag i Dalarna, vi annonserar för en kommande mässa i Stockholm och bjuder på en undersökning om de sociala företagens villkor ute i Europa.

Arbetsmarknadsministern kommer att se över floran av lönesubventioner för arbetslösa. Det är i främsta rummet nystartsjobben som ska besiktigas. Ylva Johansson vill se ett lönetak för bidraget på 22.000 kronor i månaden.

De äldre arbetslösa är en grupp med stora svårigheter på arbetsmarknaden. Gruppen är dessutom bortglömd i debatten, hävdar en debattör (som därigenom möjligen motsäger sig själv).

LO vill utveckla den klassiska svenska modellen för den framtid som helst bör bli ljus och Industriarbetsgivarna planerar och utreder för en renässans för industrin.

Allt är alltså inte arbetslöshet och elände här i världen. Utom för de arbetslösa, förstås.

Apropå svensk modell – bör en sådan vara påklädd, avklädd eller halvklädd? Svar ges i veckans kulturinslag. Den läsare som orkar fram dit får se. Kanske rent av mer än förväntat.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson planerar för skärpta krav på företag som vill ha statligt subventionerad arbetskraft. Johansson vill bland annat se ett tak för de lönenivåer arbetsgivarna kan få bidrag för, vad gäller nystartsjobben:

– Det har inte funnits något tak för lönerna, vissa företag har fått subventioner på löner upp till 50 000 kronor i månaden helt vansinnigt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som sänker taket till 22 000 kronor.

Svenska arbetsgivare [har] i dag 174 000 personer i jobb där Arbetsförmedlingen betalar minst halva lönen med skattemedel, nära 46 000 av dem i nystartsjobb. Under alliansregeringen ökade de skattefinansierade lönesubventionerna till privata företag kraftigt, särskilt sedan Arbetsförmedlingen började göra reklam för rea på arbetskraften via utskick till arbetsgivare.

Dagens Nyheter: Ministern vill skärpa kraven för nystartsjobb

Dagens Nyheter: Många får halva lönen betald med skattemedel

De äldre arbetslösa glöms ofta bort i debatten, trots att det är en av de grupper som har det svårast på arbetsmarknaden. Det skriver debattören Susanna Svensson i Dagens Samhälle:

Vilken är då denna grupp? Jo, arbetslösa över 45 år som av någon anledning blir av med sitt arbete, exempelvis en nedläggning eller nedskärning.

Svårast har de som närmar sig 60. Det är närmare ett under om dessa lyckas få ett fast arbete eller ett vikariat som pågår så lång tid att de kvalificerar sig för en ny a-kasseperiod.

Innan äldre arbetslösa är berättigade till bidragsjobben har de inte en chans.

Dagens Samhälle: Allt som erbjuds oss äldre är bidragsjobb

Socialt företagande

Många döva kan och vill arbeta, men vägen in på arbetsmarknaden är ofta stängd. Oavsett hur konjunkturerna utvecklas och hur behovet av arbetskraft ser ut.

Därför har Västanviks Folkhögskola tillsammans med Arvsfonden startat det sociala företaget Dalahänder, i syfte att skaffa arbete och sysselsättning för döva i Dalarna:

Det sociala företaget Dalahänders affärsidé är att sälja tjänster av olika slag till privatpersoner och företag.

Vi säljer tjänster inom bland annat fårskötsel, städning, fönsterputsning, trädgård, slyröjning och trädfällning samt stugservice åt fritidshusägare.

I och med etablering av Dalahänder skapar vi en teckenspråkig arbetsplats för döva där var och en arbetar efter sin förmåga.

Arvsfonden: Socialt företag för döva i Dalarna

Dalahänder

 

Arbetsintegrerande sociala företag samlar sig inför en stor mässa, avsedd att öka kunskapen om hur man driver den här typen av företag. Mässan äger rum den 8-9 april på Norra Latin i centrala Stockholm:

På programmet står seminarier som ska höja kunskapen om hur man driver företagen affärsmässigt men samtidigt med utgångspunkt från vars och ens förmåga. Mässan handlar också om hur man konkret skapar jobb för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden.

Medvinden för arbetsintegrerande sociala företag märks bland annat genom att många kommuner drar igång arbetsgrupper för att stimulera socialt företagande. Det gör även samordningsförbunden, där kommuner och landsting samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Dagens Omsorg: Växande sociala företag kraftsamlar kring ny mässa

EU har genomfört en kartläggning av hur olika europeiska länder ser på och arbetar med sociala företag. Ett av syftena var att få fram statistik för att kunna jämföra och följa utvecklingen av socialt företagande i Europa – något som inte är det lättaste:

Det är lättare sagt än gjort att jämföra sociala företag när begreppet har så olika innebörd i flera av de undersökta länderna. Mångfalden i de europeiska ländernas ekonomiska system, såväl som kultur och välfärdsmodeller gör att det är svårt att mäta, jämföra och utvärdera de europeiska sociala företagens utveckling.

I studien slår man fast att stödstrukturer för sociala företag är underutvecklade i hela Europa förutom i Italien, Frankrike och Storbritannien.

Mötesplats Social Innovation: Ny kartläggning av europeiska sociala företag

Den svenska modellen

Modellen som klev ut genom ett fönster är namnet på en ny rapport från LO. Rapporten handlar om den svenska modellens framtid och globaliseringen:

Rapporten är en del av arbetet med att skapa en lönemodell, som ska ersätta Rhen-Meidner-modellen. Tanken är att det ska finnas ett förslag i slutet av våren och det ska kunna antas på LO:s kongress nästa år.

Rapporten beskriver den svenska modellens utveckling och berättar att det är en modell för ekonomisk politik och lönebildning. Modellen skapades i början på 1950-talet. Sedan dess har full sysselsättning omvandlats till massarbetslöshet, löneandelen sjunkit och inkomstskillnaderna ökat.

Idén är att fack och arbetsgivare ska samarbeta om näringspolitik för att stärka den svenska industrin. Författarna tänker sig att handelspolitiken ska utvecklas så att demokrati, anställdas rättigheter och arbetsmiljön skyddas.

Arbetet: LO-rapport – Lönelyft kan ta Europa ur krisen

Svenska Dagbladet: Modellen som klev ut genom ett fönster

Hämta rapport: Modellen som klev ut genom ett fönster – om globaliseringen och den svenska modellens framtid

Det är inte bara LO som levererar rapporter (se ovan). Industriarbetsgivarna har tagit fram en rapport som handlar om den möjliga renässansen för svensk industri. Rapporten ackompanjerades av en debattartikel i Dagens Industri, där Industriarbetsgivarnas mest prominenta styrelseledamöter bland annat riktar kritik mot statsminister Stefan Löfven för passivitet och visioner utan matchande politik:

Enligt regeringsförklaringen ska en “industrialiseringsstrategi” få fart på Sverige. Miljöpartiets inflytande har dock lett till att regeringen för en industrifientlig politik.

Stefan Löfvens vision om industriell utvecklig är fullt möjlig att uppnå. [Men] med nuvarande politik är risken för industriell stagnation och ökat regionalt utanförskap påtaglig. Är det inte dags att Stefan Löfvens politik börjar hänga samman med visionen?

Dagens Industri: Löfven har tappat visionen

Hämta rapport: Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning

Den svenska modellen?

Herr Papphammars nya kläder.

Där som sädesfälten böja sig för vinden …

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök