skip to Main Content
Almega Vill Reformera Fram 90 000 Jobb åt Utlandsfödda

Almega vill reformera fram 90 000 jobb åt utlandsfödda

Sysselsättningsgapet på arbetsmarknaden, mellan infödda och invandrade, är måltavla för en ansenlig mängd tanke- och åsiktsproduktion.

Aktuell för stunden är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, som i en nyutkommen rapport samlat förslag till olika reformer, i avsikt att göra det enklare för utlandsfödda att få tag på ett arbete.

Det kan röra sig om uppemot 100 000 arbeten, enligt Almega. Tja, spekulera står var och en fritt. Reformförslagen ska bli till politik och genomföras, innan någon enda människa får arbete med hjälp av dem.

Med åren kommer insikten, att det för det mesta är ett avstånd mellan dröm och verklighet som kan vara svårt att överbrygga med önskvärd precision. Oavsett hur goda intentionerna är.

Därmed inte sagt att det inte kan skapas nya jobb. Förhoppningsvis. Sådana lär behövas, för runt närmsta hörn väntar den tilltagande automatisering av arbetsuppgifter som allt oftare uppmärksammas i media.

Dagens Arbete har tagit ett ordentligt grepp och publicerat en serie texter i ämnet, av vilka bevakningens framtidsredaktör valt ut en trio för den intresserade läsaren att försjunka i.

Förändringens vindar blåser starka, inte minst på arbetsmarknaden. Oväntade saker kan inträffa, liksom för all del förväntade. Också här. Även om vi egentligen inte vill tro det.

Arbetsmarknad och arbetslöshet

Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, gör ett försök att ge en översiktlig och balanserad bild av hur arbetslösheten ser ut:

Om du är ung, lågutbildad, utrikes född, är svag i svenska, har “fel” hudfärg och bor på fel plats är oddsen tuffa. Om du däremot är erfaren, inrikes född, etnisk svensk, högutbildad och bor i Stockholm är sannolikheten att hamna på backen väldigt liten.

Dagens Samhälle: Arbetslöshetens rätta ansikte

Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har i en ny utkommen rapport samlat förslag till förändringar av arbetsmarknaden och utbildningsinsatser riktade mot arbetssökande. Avsikten är att göra det enklare för utlandsfödda att få tag på ett arbete. Rapporten presenterades vid ett seminarium den 26 januari, med representanter för de politiska partierna:

Enligt Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega som skrivit rapporten, är det lätt för människor att fastna i åtgärder istället för att lyckas ta sig vidare in på arbetsmarknaden. Almega vill därför bland annat att vuxenutbildningen ska individanpassas mer, reglerna kring de subventionerade anställningarna förenklas samt att fler ska jobba till lägsta lön.

Svenska Dagbladet: Så ska Sverige få 100 000 nya jobb åt utlandsfödda

Hämta rapport: 11 reformer som fungerar – handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik

Politikerna måste inse att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är en ödesfråga för Sverige och att någonting måste göras omedelbart, skriver Svenska Dagbladets Negra Efendic:

Mannen jag pratar med har varit i Sverige i 12 år. Under bara ett av de åren har han haft ett riktigt jobb och en riktig lön. Han är högutbildad, men en utländsk examen i företagsekonomi har inte gett några fördelar på den tuffa svenska arbetsmarknaden.

Hans kursare som hamnat i andra länder har gjort karriär och lever ett liv ljusår bort från jobbsökarkurser, sysselsättningsfas och arbetspraktik.

Svenska Dagbladet: Vi delar ekonomi. Vi kan inte välja. Kakan måste räcka till alla.

Samhällsentreprenörskap

I Malmö, liksom på många andra håll i landet, finns det ett omfattande behov av upprustningar i miljonprogrammen. Kommunen satsar på att få till investeringar, som ska ge både miljömässig och social nytta:

Miljonprogramsområdena [har] i stor utsträckning blivit hem för Sveriges ekonomiskt mest resurssvaga befolkning.

Samtidigt börjar dessa fastigheter närma sig slutet av sin första livscykel.

Det uppdämda investeringsbehovet är därför stort, ofta i storleksordningen en halv till en miljon per lägenhet, beroende på standard och grad av miljöinvesteringar.

Mötesplats Social Innovation: Bygga om dialogen – en designbaserad process för förändring i miljonprogrammen

Med evolutionär automatik

Robotarnas skara växer snabbt. De senaste åren har försäljningen ökat med drygt 10 procent om året. Ändå har vi bara gläntat på dörren till framtiden:

För nu gör de nya robotarna entré. Laddade med sofistikerad mjukvara och utrustade med finkänsliga sensorer skulle de kunna sno vart och vartannat jobb. Inte ens fotomodellerna går säkra.

Skälet är att den nya generationens robotar är så mycket annorlunda än både gårdagens och dagens. Ungefär som dagens mobiltelefoner kan så mycket mer än en Nokia från sent 90-tal.

Roboten har kommit ut ur buren. Den kan ta plats på bandet bredvid dig. Och den kan ta både ditt och kompisens jobb.

Dagens Arbete: Den automatiska revolutionen

Automatiseringens konsekvenser kan sannolikt hanteras, menar Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. Men det kommer inte att ske av sig själv – Fölster skissar på förslag till reformer inom samhällsekonomin, trygghetssystemen, skatterna och de nya jobben:

När yrken i allt snabbare takt blir föråldrade är det ännu viktigare att snabbt och flexibelt kunna lära ut nya färdigheter till dem vars jobb automatiseras.

Sverige behöver en innovationspolitik för utbildning som både främjar nya försök, men också testar och förkastar det som inte fungerar.

Dagens Arbete: Så kan nya jobb skapas

Kunskaper om hur ökade automationsnivåer kan förstärka människors förmågor kommer att bli avgörande för vårt välstånd, hävdar IF Metalls utredningschef Erica Sjölander. Sverige skulle kuna bli världsledande på utveckling av nya smarta och attraktiva arbetsplatser, där människor och automation samarbetar:

De jobb som har störst chans att överleva är antingen högspecialiserade eller kräver originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandlingsförmåga, omtanke om andra människor eller närvaro på annat sätt.

De flesta är överens om betydelsen av utbildning, forskning och innovation. Fler satsningar bör göras på kunskap om automation på människans villkor. Givetvis måste skolan hänga med i svängarna och utbilda för det nya samhället.

Dagens Arbete: Skolan måste utbilda för det nya samhället

Skola och invandring

Tar vi inte tag i skolan, står såväl framtida kunskap som svensk tillväxt och välfärd på spel, skriver Folkbladets chefredaktör Widar Andersson i en debattartikel i Dagens Samhälle:

Om grundskolan inte ska rasa ihop ute i delar av Sverige så krävs särskilda mottagningsskolor där invandrade elever får kvalificera sig genom färdigheter för studier i den vanliga grundskolan.

Kommunerna bör ansvara för dessa skolor men staten ska se till att skolorna kommer till överallt där de behövs och att undervisningen håller hög kvalitet.

Framtida kunskap, tillväxt och välfärd i hela landet står på spel.

Dagens Samhälle: Gör läxan – anpassa skolan till invandringen

Kan det hända här?

Frank Zappa:

I’m telling you, my dear, that it can’t happen here.

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök