skip to Main Content
Alliansens Budget Vann – Fas 3 Blir Kvar

Alliansens budget vann – fas 3 blir kvar

Det kommer att bli extraval till riksdagen den 22 mars 2015, om inte något radikalt inträffar i nämnda församling under de kommande veckorna.

Statsminister Stefan Löfven (S) gav besked om sin avsikt att utlysa extraval, efter det att regeringens budgetproposition röstats ned i riksdagen i onsdags, den 3 december.

Alliansens budgetförslag gick segrande ur striden. Det innebär att det är Alliansens budget och dess utgiftsramar som kommer att gälla och styra rikspolitiken under 2015, oavsett utgången av extravalet i mars.

En av konsekvenserna blir att avvecklingen av fas 3 skjuts på en obestämd framtid. Skulle Alliansen vinna regeringsmakten efter extravalet, lär fas 3 bli kvar i oförändrad omfattning mandatperioden ut.

Förutsatt att Alliansregeringen inte tvingas avgå på vägen, eller det utlyses ytterligare ett extraval. Karusellen snurrar fort och sittplatserna förefaller inoljade i överkant. Det är lätt att flyga av. Kanske tur att riksdagsledamöterna har en väl tilltagen fallskärm.

Så, något helt annat.

Seriösa forskningsresultat pekar mot att mångfald i arbetslivet kan vara berikande. Givet att mångfalden bygger på begåvning, kompetens, ambition, ett gemensamt språk och kulturell anpassning till organisationens värderingar.

Regeringens budgetproposition föll och extraval bebådades

Efter det att regeringens budgetproposition röstats ned av en samlad opposition i riksdagen, valde statsminister Stefan Löfven (S) att förannonsera ett extraval till riksdagen den 22 mars 2015. Valet kan dock formellt inte utlysas förrän den 29 december, eftersom en regering ska ha suttit vid makten i minst tre månader för att kunna vidta en sådan åtgärd:

– Vi måste låta väljarna ta ställning i detta nya politiska landskap. Det är inte som förr. Det är något nytt, sade Stefan Löfven.

ETC: Löfven – nyval i mars

Regeringskoalitionen mellan S och MP får efter nederlaget i riksdagen rätta ekonomi och regerande efter Alliansens budget, under tiden fram till det förannonserade extravalet i mars 2015:

De rödgröna tänker inte försöka plocka sönder Alliansens budget när den ska förberedas i riksdagens utskott för verkligheten. Och regeringen tänker inte söla i hanteringen av riksdagsbesluten.

– Nu har ju riksdagen fattat det här beslutet, och då är det självklart så att vi inte kommer att obstruera mot det på något sätt, utan vi kommer att verkställa det, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sveriges Television: Regeringen vingklippt av riksdagen

När regeringens budgetproposition blev nedröstad i riksdagen, försvann en uppsättning av de reformer som var tänkta att genomföras med start under 2015. Det blir till exempel ingen höjning av ersättningsnivåerna i a-kassan. Den planerade avvecklingen av fas 3 blir heller inte av:

Sysselsättningsfasen (Fas 3) för arbetslösa skulle ersättas med att extratjänster med avtalsenlig lön infördes i välfärden. Nu blir fas 3 kvar.

Arbetet: Budgetkrisen – reformerna som försvann

En av de myndigheter som påverkas av att det blir Alliansens budgetförslag som kommer att gälla för 2015, är Arbetsförmedlingen:

Myndigheten skulle ha fått 910 miljoner kronor mer i anslag nästa år, och hade planer på att nyanställa 1500 personer.

– Det som händer nu är att inriktningen på arbetsmarknadspolitiken inte förändras, vi rullar vidare i gamla hjulspår. Men om vi får en röra även efter valet blir det värre, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Svenska Dagbladet: Arbetsförmedlingen – vi vet inte vilka anslag vi får

Här drillar man eliten

Rekryteringar misslyckas ofta, därför att man förbiser att värderingar är viktigare än kompetens. Det menar forskaren Steve Kelner, som är expert på kopplingen mellan organisationskultur och medarbetarnas kulturella preferenser:

– Alla organisationer bör sträva efter ökad mångfald, men om inte cheferna kan samla sina medarbetare kring en gemensam kultur kommer det att gå snett. Den här frågan blir allt viktigare, i takt med att allt fler företag blir internationella. Forskning har visat att kulturell anpassning är direkt avgörande för hur väl medarbetarna presterar.

Svenska Dagbladet: Kulturell anpassning viktigare än kompetens

Kvinnor och utrikesfödda har lyckats bäst på arbetsmarknaden för högutbildade under det senaste decenniet, visar statistik från Arbetsförmedlingen:

Mellan 2005 och 2013 ökade andelen högutbildade utrikesfödda som har jobb med 12,5 procentenheter.

– Födda utanför Europa är de enda som inte har minskat sin andel i riktigt kvalificerade högskoleyrken, säger Linda Pärlemo, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetet: Högutbildade kvinnor drar ifrån

Mångfald kan både vara berikande och en framgångsfaktor. Främst då i kreativa och kunskapsintensiva branscher, där rätt förutsättningar råder. Åsikten förs fram av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och författare:

Om en tysk, en indisk och en japansk ingenjör inleder ett välfungerande samarbete har de genom sina olika perspektiv och mer varierade kunskaper – allt annat lika – sannolikt bättre möjligheter att lösa ett problem än tre tyska ingenjörer.

Den kulturella aspekten är också mycket viktig. Utbyte mellan personer fungerar som bäst när de utgår från en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Detta motsäger inte att den tyska, indiska och japanska ingenjören kan föra med sig sitt respektive lands kultur, perspektiv och språk. Däremot är det bra om de alla talar ett gemensamt språk. Lika viktigt är att de kan utgå från samma konventioner och normer för samarbete på arbetsplatsen.

Svensk Tidskrift: Den berikande mångfalden

Produktionen har inte plats för den som blivit illa sliten

Blå Tåget:

Kapitalet åt kapitalisterna och åt understödstagarna – understödet.

 

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök