skip to Main Content
Om Arbetsmarknad, Sociala Företag Och Kulturekonomi I Omvärldsbevakningen Vecka 40

Om arbetsmarknad, sociala företag och kulturekonomi i omvärldsbevakningen vecka 40

Tidningen Arbetet har låtit en liten skara ekonomer komma med önskemål om förändringar inom arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Adressat är den blivande regeringen. Förslagen ligger både till vänster och höger på den politiska skalan, så lite samarbete över blockgränsen ska väl inte vara fel.

LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, levererar en egen förhoppning, inspirerad av 1930-talets depressionsår: beredskapsarbeten. “Kålle” betraktas av många som en reko karl, med ärligt uppsåt. Bevakningens redaktör önskar honom därför snar bättring, samt en stab som kan hjälpa honom med lite modernare och mer originella förslag framöver.

Gnosjöanda och århundraden av röjning och brytning för åkermark har skapat företagartraditioner, påhittighet och uthållighet i Småland. Nu satsas det i socialt företagande. Bevakningen bjuder några glimtar.

Samhällsstrukturen kan liknas vid en ballong, i vars svullna midjeparti det bedrivs meningslösa symbolverksamheter av tvivelaktigt värde, hävdar en erfaren organisationsforskare. Föreligger månne risk för pyspunka – eller kanske rentav en ordentlig smäll?

Nå, spricker en ballong, står dig nästan hundra åter.

Arbetsmarknad(spolitik)

Vilka är den kommande regeringens viktigaste uppgifter, vad gäller arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik? Arbetet har frågat några väl positionerade ekonomer, om vad de främst skulle vilja se regeringen ta itu med:

Thomas Carlén, ekonom vid LO, vill se fler kvalificerade jobb.

– Jobbens utbildningskrav har inte alls ökat i samma takt som utbildningsnivån i befolkningen. Det har lett till att många välutbildade tvingas ta enklare jobb, vilket gör att de konkurrerar ut personer med kortare utbildning.

Anders Forslund, biträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, vill bland annat se en breddning av a-kassan.

– Det är ett strukturellt problem att en stor del av de arbetslösa inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, utan lever på försörjningsstöd. Ett system som är tungrott och behovsprövat. Dessutom skapar det en olycklig spänning mellan stat och kommun om vem som betalar.

Arbetet: Regeringens viktigaste jobb

Staten bör skjuta till pengar för beredskapsjobb åt långtidsarbetslösa, anser LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Med främsta syfte att få in utlandsfödda på arbetsmarknaden:

Thorwaldsson säger att han vill se statligt finansierade jobb i exempelvis byggsektorn och äldrevården efter 180 dagars arbetslöshet. Jobben ska kombineras med utbildning.

Åtgärden skulle inte riktas enbart till utlandsfödda utan till alla långtidsarbetslösa.

– Men bland dem finns en överrepresentation av utrikes födda. Där blir det ett enormt utanförskap och det måste Sverige kunna göra något åt.

Sveriges Television: LO vill ha jobbpakt för långtidsarbetslösa

Socialt företagande

Aktiv relationsmarknadsföring ska göra socialt företagande känt i Vaggeryds kommun. Med hjälp av torgmöten, kaffe, soppa och samtal ska politiker, kommunala tjänstemän och privatpersoner fås att stanna till, sitta ned, lyssna och bli informerade om sakernas tillstånd:

– Behovet är oändligt, säger Michael Anderberg, som dagligen i sin tjänst på Arbetsmarknadsenheten träffar människor som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Förhoppningen är att Vaggeryds kommun nu ska utarbeta en policy för socialt företagande och att sociala kriterier börjar användas vid upphandlingar.

– Flera politiker har uttalat sig positivt, fortsätter Michael Anderberg, men det räcker inte att vara positiv, det måste bli verkstad också.

Värnamo Nyheter: Sociala företag ska bli kända

Joakim Kihlberg driver Stickans Fixartjänst, ett arbetsintegrerat socialt företag i Huskvarna. Engagemanget är stort och bilden av framtiden klar:

– Min vision för Stickans Fixartjänst är att vi på ett ännu bättre sätt kan hjälpa människor ut i arbetslivet. Med ökade resurser, fler kunder, närmare samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa och med ett nätverk med de arbetsintegrerade företagen i länet kommer framtiden att bli mycket ljus.

Jaffärer: Kihlberg brinner för det sociala företaget

I Norrboda bjöds kommunens företag in till en informationsfrukost. Avsikten var att knyta kontakter och sprida information om de insatser som görs inom kommunens Daglig verksamhet, med människor som har olika stödbehov men ändå vill komma ut i arbetslivet:

Daglig verksamhets chef Mats Frohm förklarar att de har som mål att skapa en meningsfull dag för alla som ingår i verksamheten. Att få människor att känna sig trygga, utvecklas och känna att de ingår i ett sammanhang.

– Vi ger dem tiden att utvecklas och när de själva känner sig redo så betyder det väldigt mycket för många att komma ut på ett företag och arbeta.

Vetlanda-Posten: Socialförvaltning bjöd in företag

Kulturekonomi

Nu efter valet och inför regeringsbildningen är den viktiga frågan knappast vem som ska bli kulturminister, skriver Tobias Nielsén på webbplatsen Kulturekonomi, utan snarare vad som krävs av denne:

Föra fram kulturen, inte minst gentemot andra politikområden. Vad som här behövs är ett ledarskap som handlar om att prata för kulturen.

Vilken kultur ska faktiskt ingå i kulturpolitiken, och vems? Apropå valresultatet.

Kulturekonomi: Utmaningarna efter valet

Samhällsballongen

Dagens samhälle kan liknas vid en ballong. Det buktande mittpartiet utgörs av en växande medelklass sysselsatt med symbolverksamhet, vilket leder till yrken utan innehåll, titelinflation och överutbildning. Det hävdar organisationsforskaren Mats Alvesson i en debattartikel i Dagens Nyheter:

I den tjocka samhällsmidjan trängs alla yrkesgrupper som lyckas undgå göra någon konkret produktion utan är sysselsatt med mer eller mindre viktig symbolverksamhet. Man jobbar med planer och prat, med ettor och nollor, med att skapa efterfrågan och entertainment, med människoförbättring och management, med varumärkande och verksamhetsförändring.

I ballongsamhället är soliditeten ganska svag. Mycket är uppblåst. Krampaktigt söker alla undgå att hamna under ballongens tjocka mitt. I och med att så många tävlar om att hamna över blir statuseffekten av att ligga under illa. Här finns man i skuggan.

En stor mängd tomt arbete – folk är på jobbet men gör inget alls eller inget meningsfullt – fyller arbetsdagen för många.

Dagens Nyheter: Vi lever i ballongsamhället – och det riskerar spricka

(9+9) = (6+6+6)

Nena och de 99 ballongerna. Post-punk. Den kom och den gick. Post-apokalyps. Den lurar ständigt runt hörnet. Ett snedsteg så är vi där. Pre-Putin. Han är på riktigt. Snart i ett landområde inte långt från oss. Pre-IS. Också de är på riktigt. När som helst i en förort nära dig.

Kriegsminister gibt’s nicht mehr, und auch keine Düsenflieger.

http://www.youtube.com/watch?v=qfPTC7-wCL8

 

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök