skip to Main Content
Albert Moukolo, President För Det Internationella Blå Korset Besöker Blåeld

Albert Moukolo, president för det internationella Blå Korset besöker Blåeld

Blå Bandet är en del av den internationella Blå Korset rörelsen. Den ideella organisationens syfte är att hjälpa människor ur olika typer av missbruk men också att i preventionssyfte förhindra att man fastnar i missbruk och annan social misär. Dr. Albert Moukolo träffade Lasse Reuterberg förra året på Blå Korsets årskongress i Namibia och nu har han kommit till Sverige på besök för att bland annat delta i planeringen inför Blå Bandets nya projekt för att hjälpa gatubarn i Kongo.

Albert besökte också Blåeld som nu har blivit Blåbandets enskilt största sociala hjälpinsats. Besöket inleddes på Blåeld Akademien där verksamhetsansvarige Kathrine Weil redogjorde för hur arbetet med att få långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden går till. Sedan besöktes också Blåeld i Haninge och Fittja, Popcorn Service Center i Farsta och Barnens Hus i Södertälje.

Många av deltagarna i Blåelds verksamheter uppskattade presidentens besök och fick en bättre inblick i vilket omfattande socialt hjälparbete Blåbandet och Blå Korset presterar runt om i världen. Även Albert Moukolo var mycket imponerad av det arbete han sett Blåeld utföra – ett liknande projekt finns hos Blå Korset i Norge – men enligt Albert var Blåelds verksamhet mycket mer professionellt genomförd.

Albert Moukolo blev 2012 den första afrikanska presidenten för Blå Korset i den då 125 år gamla organisationen. Han är född i Kongo-Brazzaville och är utbildad psykolog vid universitetet i St Petersburg. Albert har bland annat jobbat för Världshälsoorganisationen WHO och universitetet i Lausanne.

Läs mer om det internationella Blå Korsets hjälparbete

blåkorset

 

Back To Top
×Close search
Sök