skip to Main Content
Bortvalda Och Utsorterade – Arbetsmarknadens Restposter

Bortvalda och utsorterade – arbetsmarknadens restposter

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik handlar i påfallande hög grad om att välja bort och sortera ut människor. De olycksdrabbade som hamnat i fas 3 har blivit bortvalda många gånger. Omsorgsfullt utsorterade. Exkluderade in extenso. Arbetsmarknaden har inte varit nådig; arbetsmarknadspolitiken inte till någon hjälp.

Oavsett vilka program och åtgärder som rikets regeringar har använt sig av de senaste decennierna, så kvarstår de grundläggande utstötningsmekanismerna.

Utbildningssatsningar kan knappast råda bot på exkluderingens elände. Är det något som är utsorterande, så är det utbildningar. De är sällan individanpassade, utan syftet, studieplanen och målen med utbildningen är lika för alla. Den som inte klarar svårigheterna eller hänger med i tempot blir obönhörligen efter, och kommer att ha det emot sig vid ett framtida jobbsökande.

Detta förhållande är ett av de tyngsta skälen till att många utbildningar kräver tidigare kvalifikationer och/eller godkända tester, för att någon ska bli antagen till dem. Se – redan där en utslagningsmekanism, innan utbildningen ens är påbörjad.

Plusjobben, socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska svanesång under sin förra regeringsperiod, har såväl förespråkare som belackare. Oavsett vilken sida man ställer sig på i den debatten, är det ett faktum att långtidsarbetslösa människor valdes bort även i detta sammanhang.

Det var inte så, att alla som ville ha ett plusjobb också fick det. Många hugade kandidater fick nej, därför att de tilltänkta arbetsgivarna inte var intresserade. Trots en heltäckande lönesubvention.

Att kvotera in svaga och otillräckliga arbetslösa, då – kan inte det vara en framgångsrik väg att gå? Mindre troligt, det med. Kvotering är ofta ett nollsummespel. Att en person blir inkvoterad, innebär för det mesta att någon annan blir utkvoterad, det vill säga bortvald och utsorterad. Det är dessutom sällan den med de bästa kvalifikationerna eller förutsättningarna, som blir utkvoterad. Kvoteringen drabbar också den de svaga och mindre eftertraktade.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett tydligt, närmast fläckfritt, exempel på utsortering inom arbetsmarknadspolitiken. Om den långtidsarbetslöse inte lyckas skaffa sig ett jobb under fas 1, så varsågod, skoningslöst vidare till fas 2. Går det lika illa under fas 2, så tilldelas den olycklige kortet med den för många fasaväckande texten: “Gå till fas 3. Gå raka vägen till fas 3, utan att passera GÅ!”.

It ain’t easy to get to heaven when you’re going down.

 

Så är vi alltså där. Fas 3. Slutstation. Nå, där är vi väl alla lika, ändå?

Glöm det. Också inom fas 3 förekommer utsortering. Trots all klagan om att man inte vill vara “gratis arbetskraft”, så önskar sig många av deltagarna i fas 3 sysselsättningar hos en etablerad och resursstark arbetsgivare, med så nära ordinarie arbetsuppgifter som det går att komma. För att på det sättet, genom strävsamma och goda insatser, med tiden kanske kunna kvalificera sig för en subventionerad anställning. Som i sin tur, förhoppningsvis, kan leda till ett fast arbete.

De senaste åren har det stora flertalet av Blåelds fas 3-deltagare aktivt sökt sig till organisationens olika sysselsättningar, bland annat via kontaktskapande på Möjligheternas Mässa. Hösten och förvintern 2013 var trycket tidvis så stort, att Blåeld fick tacka nej till sökande.

Så har det inte alltid varit. De första åren Blåeld bedrev sin verksamhet, var det många av de anvisade deltagarna som hellre hade velat vara hos en “riktig arbetsgivare”.

Att de till slut hamnade hos Blåeld, berodde helt enkelt på att ingen “riktig arbetsgivare” var intresserad av dem. Ens som fri arbetskraft och med ett anordnarbidrag om c:a 5 000 kronor per månad som bonus.

Så ett antal av Blåelds deltagare var och är långtidsinskrivna som, efter att ha blivit utsorterade i varje tidigare instans, nu också blivit bortvalda inom fas 3.

Med detta sagt: när fas 3-deltagaren väl har valt Blåeld och verksamhetschefen Lasse Reuterberg hälsat henne eller honom välkommen med ett fast handslag och ett varmt leende, så är det slutsorterat.

För Blåelds verksamhet är inkluderande. Den är dessutom integrerande, dock i en annan mening än den som vanligtvis läggs i begreppet.

Läs mer om detta och om betydelsen av Blåelds verksamhet i krönikan Blåeld inkluderar och integrerar de minst efterfrågade på arbetsmarknaden.

Won’t you show me that you really care?

Foto: r2hox (Creative Commons)

Jörn Bäckström

Redaktör för Blåeld Medias omvärldsbevakning. Universitetsexamen i systemvetenskap. Akademiska studier i psykologi och filosofi, företagsekonomi och IT-management. Yrkeserfarenhet från arkiv, bibliotek och museum. Frilansat för Svenska Dagbladet och Lidingö Tidning. Överlevare och ögonvittne.

Back To Top
×Close search
Sök